Ceturtā starptautiskā DeCoDe projekta partneru tikšanās Polijā Pilsētas ziņas

1069
Ceturtā starptautiskā DeCoDe projekta partneru tikšanās Polijā

Maija beigās Lodzā, Polijā, notika ceturtā „DEPOPULĀCIJA – REĢIONĀLO CENTRU IZAICINĀJUMS” (DeCoDe) projekta tikšanās „Labās prakses piemēri depopulācijas kontroles rīcības plānam”.  Polijā tika pārstāvētas 8 projekta partnervalstis - Latvija, Lietuva, Polija, Vācija, Rumānija, Itālija, Dānija un Spānija.

Projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar depopulācijas situāciju Lodzas reģionā, galveno uzmanību pievēršot statistiskas datiem, migrācijas un reģionālās ekonomikas izmaiņām. Ar izvēlētajiem Polijas labās prakses piemēriem iepazīstināja Reģionālā Sociālās politikas centra pārstāvji, kas dalījās pieredzē par sabiedrisko telpu un iekārtu universālo dizainu, kas nodrošina infrastruktūras pieejamību visiem cilvēkiem, Lodzas reģiona programmas Senioru karti, reģionālo daudzbērnu ģimeņu programmas karti un reģionālo PSF diagnostikas un terapijas punktu Lodzā. Reģionālā Nodarbinātības biroja pārstāvis iepazīstināja ar pakalpojumu centriem Lodzas reģionā, kas izveidoti ar Eiropas fondu atbalstu.

Nozīmīga 4. starptautiskās partneru tikšanās daļa bija divas mācību vizītes, kas bija plānotas otrajai tikšanās dienai - viena uz TULI LULI pirms-adopcijas un bērnu aprūpes centru un otra uz Lodzas Kultūras centru.  Mācību vizīte TULI LULI parādīja pirmā adopcijas centra nozīmi Lodzas reģionā. Zīdaiņi, par kuriem nevar vai nevēlas rūpēties viņu bioloģiskie vecāki, tiek ievietoti šajā centrā. Viņi paliek TULI LULI, līdz komanda atradīs jaunu ģimeni. Neviens bērns nejūtas vientuļš, jo tam ir aizbildnis un brīvprātīgie, kas ir gatavi apmierināt visas bērna bioloģiskās un garīgās vajadzības (piemēram, apskaujot un spēlējoties ar viņiem). Ja nepieciešams, piemēram, priekšlaicīgi dzimušiem zīdaiņiem, tiek nodrošināts fizioterapeits, neirologs vai logopēds.

Svarīga tikšanās daļa bija tematiskā sesija ar pieredzes apmaiņu starp partneriem, kā arī debates par rīcības plāna struktūru un darbs pie Depopulācijas kontroles rīcības plāna izstrādes. Sesiju vadīja Lodzas Universitātes Reģionālās un sociālās ģeogrāfijas fakultātes pētnieku komanda. Partneri vienojās par vienotas izpratnes izveidi un labās prakses definīciju, jo katra partnera prezentētās “labās prakses” ir dāžādas. Šis precizējums varētu būt izmantots kā ievads nākamajam Rīcības plānam. Partneri apsprieda arī to, kāda metodoloģija būtu jāizmanto plāna izstrādē.  Diskusijā tika apspriesti arī citi jautājumi, piemēram, labās prakses ilgtspējas un panākumu izvērtēšana, faktori, kas var palīdzēt īstenot labāko praksi, dažādu sfēru sadarbība, kā arī jautājumi par sociālo un cilvēku kapitālu. Visi šie elementi būtu jāiekļauj turpmākajā Rīcības plānā.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki tika uzaicināti uz Lodzas kultūras centru (LKC), kas ir viena no vecākajām kultūras iestādēm Lodzas reģionā, darbojas kopš 1953. gada. LKC kā reģionālā institūcija kopīgi organizē daudzus kultūras pasākumus vietējai un reģionālajai sabiedrībai, kā arī apmācības kultūras un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem.  LKC ir vieta, kur darbojas klubi un biedrības (t.sk. universitāte senioriem), mūzikas un teātra grupas, tiek rīkoti kursi (dejas, joga, zīmēšana un glezniecība), darbojas kino centrs un 5 galerijas. Trešās paaudzes Universitātes (senioru) pārstāvji dalījās pieredzē ar projekta partneriem. LKC dalījās pieredzē par pasākumiem, kuru mērķa grupa ir reģiona seniori, kā arī par viņu ikgadējo projektu „Przystanek 60+”.

Projekta mērķis ir izveidot starptautisku, ilgtspējīgu Eiropas pilsētu tīklu, lai dalītos pieredzē par depopulācijas procesiem un to ietekmi, kā arī rastu risinājumus depopulācijas samazināšanai.

Nākamā un noslēdzošā projekta partneru tikšanās ir plānota š.g. novembrī Daugavpilī. Projektu finansē Eiropas Savienības programma „Eiropa pilsoņiem”. Īstenošanas termiņš: 01.03.2018.-01.02.2020.

Vairāk par projektu - https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/depopulacija-regionalo-centru-izaicinajums-decode

Informāciju sagatavoja projekta partneris no Lodzas reģiona: ewa.gabryelak@lodzkie.pl

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!