Daugavpilī notika projekta “Depopulācija – reģionālo centru izaicinājums” DeCoDe noslēguma konference Pilsētas ziņas

1929
Daugavpilī notika projekta “Depopulācija – reģionālo centru izaicinājums” DeCoDe noslēguma konference

Daugavpils pilsētas dome kā starptautiskā projekta DeCoDe (“Challenges of Regional Centres: Depopulation Control, Development – best practices”) vadošais partneris š.g. 14.-15.novembrī uzņēma partnerus no septiņām valstīm: Lietuvas, Polijas, Vācijas, Rumānijas, Itālijas, Dānijas un Spānijas. Šī bija projekta pēdējā tikšanās. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” 2.darbības „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība” apakšpasākuma  “Pašvaldību tīklojumi” ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot starptautisku, ilgtspējīgu tīklu starp Eiropas pilsētām, lai dalītos savā pieredzē par depopulācijas procesiem un to ietekmi, kā arī rastu risinājumus depopulācijas ierobežošanai.

14.novembrī DeCoDe projekta viesi apmeklēja Daugavpils 13. pirmsskolas izglītības iestādi, kā arī Daugavpils Valsts ģimnāziju, lai iepazītos ar izglītības pieejamību Latvijā. Pēcpusdienā tika organizēta tikšanās Latgales plānošanas reģionā, kurā piedalījās LPR Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne, Latgales speciālās ekonomiskās zonas Pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičs, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta pārstāvji un projekta starptautiskie viesi. Tikšanās bija lieliska iespēja dalībniekiem uzzināt vairāk par Latgales reģiona attīstības pieredzi depopulācijas kontekstā, kā arī pastāstīt par savas valsts aktivitātēm depopulācijas problēmas risināšanai reģionālajā kontekstā. Spānijas Kastija La Manča (Castilla La Mancha) reģionālās valdības vice prezidents Hesus Alike ( Jesús Alique), kā arī Kastija La Manča (Castilla La Mancha) reģionālās valdības Institucionālo un Eiropas jautājumu nodaļas ģenerāldirektore Virgīnija Marko Karsel (Virginia Marco  Cárcel) pastāstīja par sava reģiona īstenotajām aktivitātēm depopulācijas jautājumu risināšanai.
15. novembrī projekta ietvaros Daugavpilī notika projekta konference “Depopulācija – reģionālo centru izaicinājums”, kas pulcēja 110 cilvēkus – Daugavpils pašvaldības darbiniekus, valsts iestāžu pārstāvjus, uzņēmējus, studentus un iedzīvotājus. Konferenci atklāja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš. Pasākumā piedalījās vairāki pieaicinātie eksperti un lektori: Inga Goldberga (Latvijas Republikas 13. Saeimas deputāte, LR Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāja, LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas deputāte), pasākuma moderators Viesturs Celmiņš (sociālantropologs, kas specializējas pilsētplānošanā un pakalpojumu dizainā, inovāciju kustības VEFRESH vadītājs), Madara Straume (uzņēmums SIA “Latvijas fakti”), Agnese Rubene (ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts Latvijā, Latvijas Republikas Kultūras ministrija). Notika divas paneļdiskusijas, kuru laikā tika diskutēts par Eiropas nākotni reģionālās attīstības kontekstā, iesaistot arī konferences dalībniekus, kuriem bija iespēja izteikt savu viedokli, balsojot tiešsaitē. Konference iezīmēja depopulācijas aktualitāti kā kopēju ES izaicinājumu, kā arī dažādu institūciju lomu reģionu attīstībā.

Projekta noslēguma posmā tiks apkopota tā ietvaros iegūtā informācija. Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” līdzekļiem. Īstenošanas termiņš: 01.03.2018.- 01.02.2020.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore J.Reča-Lāže

jolanta.reca-laze@daugavpils.lv

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!