Plānošanas dokumenti

Pēdējo reizi informācija atjaunota 18.03.2024, 11:18

Daugavpils attīstības prioritātes

 

AKTĪVA, IZGLĪTOTA, RADOŠA UN VESELA KOPIENA

VESELĪBAS APRŪPE UN VEICINĀŠANA

  

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA UN PAKALPOJUMI

 

IZGLĪTĪBA UN PRASMES

Augstākā izglītība    

Profesionālā un pieaugušo izglītība

 

PRIORITĀRO MĒRĶGRUPU POLITIKA

 

ILGTSPĒJĪGS MĀJOKLIS, VIDE UN INFRASTRUKTŪRA

PIEEJAMS UN ENERGOEFEKTĪVS MĀJOKLIS

 

ENERĢĒTIKA UN KLIMATNOTURĪBA

 

TERITORIJA UN INFRASTRUKTŪRA

 

KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS

 

VIDE UN DABAS RESURSI

 

AUGOŠA, ATPAZĪSTAMA UN KONKURĒTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE

PIEEJAMAS INDUSTRIĀLĀS ZONAS AR KVALITATĪVU TEHNISKO INFRASTRUKTŪRU

 

TŪRISMS

 

VIDEI DRAUDZĪGA UN INTEGRĒTA MOBILITĀTE

IEKŠĒJĀ, ĀRĒJĀ SASNIEDZAMĪBA UN MOBILITĀTE

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS

 

 

 

SPĒCĪGA, PATSTĀVĪGA NOZARU PĀRVALDĪBA UN SINERĢIJA

ATTĪSTĪBAS SADARBĪBA

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!