Šobrīd Daugavpilī

Projekts “Pilsoniskās līdzdalības veicināšana un ES pamattiesību saglabāšana– Art4Rights”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 03.10.2022, 14:06

    

Nosaukums latviešu valodā:

Art4Rights - Piešķirt vietai otro elpu - Iekļaujoša publiskā māksla

Pilsoniskās līdzdalības veicināšana un ES pamattiesību saglabāšana

 

Nosaukums angļu valodā:

Art4Rights - When a space becomes a place - Participatory public art

Network for Citizens’ participation in preserving and valorizing EU fundamental rights through participatory public art

 

Projekta iesniedzējs (vadošais partneris):

Comune di Imola, Itālija

Projekta partneri:

1.      Comune di Imola, Itālija – vadošais partneris;

2.      Grad Buzet, Horvātija;

3.      Municipio da Amadora, Portugāle;

4.      Daugavpils pilsētas pašvaldība, Latvija;

5.      Ekokumppanit OY, Somija;

6.      Landkreis Kassel, Vācija;

7.      Sweden Emilia Romagna Network / SERN, Itālija;

8.      Rural HUB, Īrija;

9.      Linkopings kommun, Zviedrija.

 

Finansēšanas avots:

ES programmas “Citizenship, Equality, Rights and Values” (CERV) apakšprogrammā  “Networks of Towns strand” finansējums

 

Projekta īstenošanas termiņš:

No 2022.gada 1.maija līdz 2024.gada 30.aprīlim

 

Projekta mērķis un aktivitātes:

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt pilsoņu līdzdalību ES pamattiesību saglabāšanā un vērtēšanā, sekmēt starptautisko sadarbību ES valstu vidū un veicināt Daugavpils atpazīstamību ES kontekstā, kā arī veidot ilgtspējīgu sadarbības tīklu starp projektā iesaistītajām pilsētām un pašvaldībām.  

    

Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes:

-        palielināt zināšanu līmeni par starpkultūru sadarbību, kā arī izpratni par pilsoņu līdzdalību ES pamattiesību saglabāšanā un vērtēšanā, līdzdarbojoties publiskajā mākslā;

-            apgūt un dalīties pieredzē starptautiskā līmenī, apzināt metodes pilsoņu līdzdalībai ES pamattiesību saglabāšanā un vērtēšanā, līdzdarbojoties publiskajā mākslā;

-            piedalīties starptautiskajos partneru pieredzes apmaiņas pasākumos un prezentēt Daugavpili kā izglītotu ES pilsētu un dalīties tās pieredzē;

-            attīstīt starptautisku ES solidaritāti un sadarbību ar projektā iesaistītajām pilsētām un pašvaldībām.

 

Dalība projektā atbilst Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmā 2022.-2027.gadam noteiktajai vidēja termiņa prioritātes “VTP5 Spēcīga, patstāvīga nozaru pārvaldība un sinerģija”  ietvaros definētajam rīcības virzienam “RV25 Attīstības sadarbība”, kas paredz tādu uzdevumu kā īstenot sadarbību reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī, kas paredz realizēt pārrobežu sadarbības projektus dažādās jomās, veicināt starptautisko sadarbību, sadraudzību.

 

Projekta rezultāti:

Projekta rezultāti:

-            palielināts zināšanu līmenis par starpkultūru sadarbību, izpratne par pilsoņu līdzdalību ES pamattiesību saglabāšanā un vērtēšanā, līdzdarbojoties publiskajā mākslā;

-            apkopota informācija par labākajām praksēm un idejām iesaistīto partneru vidū;

-            Daugavpils pilsēta prezentēta ES līmenī kā izglītota un demokrātiska ES pilsēta;

-            attīstīta starptautiskā solidaritāte un sadarbība ar projektā iesaistītajām pilsētām un pašvaldībām.

Projekta koordinatore

Olga Tolmačova,

65404225, olga.tolmacova@daugavpils.lv 

Kontaktpersona

Jolanta Reča-Lāže

65476801, jolanta.reca-laze@daugavpils.lv