Šobrīd Daugavpilī

Aicinām iesūtīt idejas projekta “Art4Rights” ietvaros Pilsētas ziņas

152
Aicinām iesūtīt idejas projekta “Art4Rights” ietvaros

Ir uzsākta starptautiskā ES projekta “Art4Rights” īstenošana. Viena no projekta galvenajām aktivitātēm ir, īstenojot iekļaujošas publiskās mākslas akciju, piešķirt otro elpu kādai aizmirstai kultūrvietai Daugavpils pilsētā un atdzīvināt to, piesaistot iedzīvotāju uzmanību. Aicinām visus interesentus – gan biedrības, gan iedzīvotājus iesaistīties un iesūtīt savas idejas līdz 2022.gada 21.oktobrim uz e-pastu attistiba@daugavpils.lv – kur Daugavpilī un kādu publiskās mākslas akciju varētu īstenot projekta ietvaros.

Kas ir publiski iekļaujoša māksla? (angļu val. “participatory public art”) Tā ir pieeja mākslā, kas ietver sabiedrības iesaisti darba tapšanas vai tā prezentācijas procesā. Tā ir sava veida līdzdarbošanās mākslā. Publiski iekļaujošas mākslas piemērs, kas tika īstenots Marka Rotko mākslas centrā pagalmā - https://www.rothkocenter.com/izlades-uzlades-siena/.

Projekta īstenošanas ietvaros ir notikušas jau divas projekta Interesentu (Stakeholders) grupas tikšanās, kurās piedalījās pārstāvji no Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta, Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta, Kultūras pārvaldes, Daugavpils Marka Rotko mākslas centra, Latgales Centrālās bibliotēkas, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja, PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”, kā arī no Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes. Kopā tika apspriestas idejas, ko būtu vērts īstenot projekta ietvaros. Paldies “Saules skolas” skolēniem, kuri otrās tikšanās laikā prezentēja savas pasākumu idejas Radošā kvartāla atdzīvināšanai.

Eiropas Savienības programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (CERV) projekts “Art4Rights - Piešķirt vietai otro elpu - Iekļaujoša publiskā māksla - Pilsoniskās līdzdalības veicināšana un ES pamattiesību saglabāšana” tiek īstenots kopā ar Imolas pašvaldību (Comune di Imola), Itālijā (vadošais partneris). Projektā ir iesaistīti 9 partneri no 8 valstīm: Itālijas, Horvātijas, Portugāles, Somijas, Vācijas, Īrijas, Zviedrijas un Latvijas. Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt pilsoņu līdzdalību ES pamattiesību saglabāšanā un vērtēšanā, sekmēt starptautisko sadarbību ES valstu vidū un veicināt Daugavpils atpazīstamību ES kontekstā, kā arī veidot ilgtspējīgu sadarbības tīklu starp projektā iesaistītajām pilsētām un pašvaldībām.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (CERV) līdzekļiem (apakšprogramma “Networks of Towns”). Īstenošanas termiņš: 01.05.2022. – 30.04.2024.

Vairāk par projektu:

https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/art4rights

 

Informāciju sagatavoja

Attīstības departamenta Investīciju un starptautisko sakaru nodaļa

attistiba@daugavpils.lv