Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā, Nr. EKII-3/26

Pēdējo reizi informācija atjaunota 07.03.2024, 11:32

Projekta īstenotājs 

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Projekta mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Daugavpils pilsētā, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, modernizējot pilsētas apgaismojuma infrastruktūru.

Projekta rezultāti:

  • Plānotais elektroenerģijas ietaupījums 753,062 MWh/gadā.
  • Plānotais CO2 ietaupījums sastāda 82,083 tonnas gadā.

Aktivitātes:

  • Būvdarbus veica SIA “LUCIDUS” (atbildīgais būvdarbu vadītājs Andris Liniņš), saskaņā ar tehnisko shēmu „Apgaismojuma infrastruktūras modernizācijas Daugavpils pilsētā”. Būvdarbu būvuzraudzību nodrošināja SIA „INRI” speciālisti.
  • Viedā apgaismojuma sistēmā ietilpst 1346 LED gaismekļi ar kustības sensoriem, 1346 gaismeklī montējami vadības bloki, 9 apgaismojuma attālinātas vadības sistēmas bloki sadalnē, centrā uzstādītais laika apstākļu un piesārņojuma modulis, kā arī auto plūsmas detektori.
  • Viedās apgaismojuma sistēmas, laika apstākļu un piesārņojuma moduļa darbība tiek atspoguļota interneta platformā https://cms.citintelly.com, kur SIA „Labiekārtošana – D” un Daugavpils pilsētas pašvaldības Komunālās saimniecības pārvaldes speciālistiem tika nodrošināta piekļuve Viedās apgaismojuma sistēmas darbības uzraudzībai, apsaimniekošanai un apkalpošanai. Viedā apgaismojuma sistēma ļauj operatīvāk novērst bojājumus, nodrošinot atbilstošo apkalpošanu, kā arī sasniegt projekta ietvaros ieplānoto ietaupījumu. Papildus video detektoru dati Komunālās saimniecības pārvaldes speciālistiem ir pieejami arī https://de.acyclica.com/. Pašvaldība iznomā viedās apgaismojuma vadības sistēmu uz 60 mēnešiem.
  • Ikviens interesents var sekot līdzi aktuālai informācijai par laika apstākļiem, gaisa kvalitāti un auto plūsmu pilsētas centrā, ka arī pilsētas ielu apgaismojuma elektroenerģijas patēriņa ietaupījumu pašvaldības interneta vietnē daugavpils.lv » Pilsēta » Par Daugavpili » Zaļā Daugavpils » Vide Gaisa monitorings centrā vai arī domes foajē skārienjūtīgā stendā.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 632 000.00, no tiem

  • Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums ‒ 1 142 400,00 EUR
  • Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums ir 489 600,00 EUR.

Projekta realizācijas periods:

24 mēneši: 27.02.2019.- 26.02.2021.

 

 

Kontakti:

Projekta vadītāja Helēna Trošimova

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākā eksperte projektu jautājumos

Tālr.: +371 654 04230, e-pasts: helena.trosimova@daugavpils.lv

PRESES RELĪZES:

1. DAUGAVPILĪ MODERNIZĒ APGAISMOJUMA SISTĒMU _ 

2. „VIEDĀ APGAISMOJUMA” PROJEKTS IEKĻAUTS PILSĒTAS BUDŽETĀ _ 

3. PARAKSTĪTS LĪGUMS PAR PUBLISKO IELU APGAISMOJUMA MODERNIZĀCIJU _ 

4. DAUGAVPILĪ UZSĀK APGAISMOJUMA SISTĒMAS MODERNIZĀCIJU _ 

5. DAUGAVPILĪ UZSTĀDĪTI PIRMIE LED GAISMEKĻI EKII PROJEKTA IETVAROS _ 

6. TURPINĀS IELU APGAISMOJUMA INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJAS DARBI _ 

7. Organizēts seminārs ielu apgaismojuma sistēmas uzturētājiem _ 

8. DAUGAVPILĪ UZSTĀDĪTI VISI LED GAISMEKĻI EKII PROJEKTA IETVAROS _ 

9. IR NOSLĒDZIES E-SEMINĀRS PAR DAUGAVPILS PILSĒTAS VIEDO IELAS APGAISMOJUMA SISTĒMU  _  

10. VIDEODAUGAVPILĪ IEVIEŠ VIEDĀ APGAISMOJUMA SISTĒMU 

11. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā, Nr. EKII-3/26 _

 

MONITORINGS

1. SASNIEGTS IETAUPĪJUMS DAUGAVPILS PUBLISKĀS APGAISMOJUMA INFRASTRUKTŪRĀ _

2. 2023. GADĀ SASNIEGTS OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJU SAMAZINĀJUMS DAUGAVPILS PUBLISKAJĀ APGAISMOJUMA INFRASTRUKTŪRĀ _

 

 

 

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!