Šobrīd Daugavpilī

IR NOSLĒDZIES E-SEMINĀRS PAR DAUGAVPILS PILSĒTAS VIEDO IELAS APGAISMOJUMA SISTĒMU Pilsētas ziņas

206
IR NOSLĒDZIES E-SEMINĀRS PAR DAUGAVPILS PILSĒTAS VIEDO IELAS APGAISMOJUMA SISTĒMU

2021. gada 19.janvārī tiešsaistes platformā ZOOM norisinājās e-seminārs “Daugavpils pilsētas viedais ielu apgaismojums”, kas tika organizēts sadarbībā ar SIA “Lucidus”, SIA ’”VIZULO Solutions” un SIA „Citintelly” speciālistiem.

E-semināra mērķis bija paaugstināt iedzīvotāju zināšanas un izpratni par projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā”, Nr. EKII-3/26 un projekta ietvaros uzstādīto viedo ielu apgaismojuma sistēmu, apgaismes ķermeņu un sistēmas izbūves funkcijām, tās ieguvumiem un priekšrocībām, demonstrējot uzstādītās tehnoloģijas darbību.

E-semināru atklāja Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas Vecākā eksperte projektu jautājumos H.Trošimova, informējot klātesošos par projektu, tā aktivitātēm, rezultātiem un turpmākajiem plāniem. Tad turpinājumā Jevgēnijs Lipinskis, SIA „VIZULO Solutions” projektu vadītājs informēja par  uzstādīto viedo pilsētvides tehnoloģiju un apgaismes ķermeņu funkcijām, Krišjānis Vīdušs, SIA “Lucidus“ SMART nodaļas vadītājs - par ieviestajiem viedo sistēmu risinājumiem pilsētvides publiskajā ielu apgaismojumā un pieredzi citās valstīs. Semināru noslēdzot, SIA „Citintelly” tehniskais direktors Jevgēnijs Džeriņš iepazīstināja ar viedās apgaismojuma sistēmas pārlūku, par tās funkcijām un priekšrocībām, kā arī sniedza demonstrāciju modernizētās sistēmas darbībā. Interese par e-semināru bija liela, reģistrējās aptuveni 150 dalībnieki. Tiešsaistes e-seminārā piedalījās 100 dažādu pašvaldību darbinieki, uzņēmēji un citi interesenti, kas vēlējās uzzināt par projekta ietvaros uzstādīto viedo apgaismojumu, plānotajām ietaupījumu iespējām un jauninājumiem. Visiem reģistrētajiem dalībniekiem tika izsūtīti semināra materiāli.

E-seminārs tiek īstenots EKII projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Daugavpils pilsētā” Nr. EKII-3/26 ietvaros.

Prezentācijas:

Informāciju sagatavoja:

Helēna Trošimova

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas Vecākā eksperte projektu jautājumos

Tālr.: +371 654 04230

E-pasts: helena.trosimova@daugavpils.lv