Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība, ERAF projekts 5.6.2.0/17/I/029

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.07.2021, 00:57

Projekta nosaukums un numurs “Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība” ; Nr.5.6.2.0/17/I/029

Projekta  mērķis ir Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās zonas revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde, t.sk. būvekspertīzes veikšana;
  2. Križu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras atjaunošana Daugavpils pilsētā:

- teritorijas labiekārtošanas darbi (teritorijas attīrīšana no būvgružiem);

- ceļu tīkla un inženiertīklu (infrastruktūras) izbūve.

  1. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;
  2. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā esošajiem LR būvnormatīviem;
  3. Projekta publicitāte.

Projekta rezultāti: revitalizēta degradētā teritorija 8.3 ha platībā, radītās 12 jaunas darba vietas un piesaistītas privātās investīcijas 3 000 000 eiro apmērā.

Projekta kopējās izmaksas 3 061 821.50 EUR, no tiem:

ERAF  2 177 942.44 EUR;

Valsts budžeta dotācija 115155.16 EUR;

Daugavpils pilsētas domes finansējums 268695.36 EUR.

Projekta īstenošanas termiņš 15.03.2019.- 14.12.2020.

 

PRESES RELĪZES

1. PARAKSTĪTA VIENOŠANĀS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR.5.6.2.0/17/I/029 “DAUGAVPILS PILSĒTAS KRIŽU RŪPNIECISKĀS TERITORIJAS PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA” ĪSTENOŠANU 

2. ATSKAITE PAR BŪVNIECĪBAS DARBU VEIKŠANU EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR.5.6.2.0/17/I/029 “DAUGAVPILS PILSĒTAS KRIŽU RŪPNIECISKĀS TERITORIJAS PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA” IETVAROS 

3. ATSKAITE PAR BŪVNIECĪBAS DARBU VEIKŠANU EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR.5.6.2.0/17/I/029 

4. ATSKAITE PAR BŪVNIECĪBAS DARBU VEIKŠANU EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR.5.6.2.0/17/I/029 IETVAROS 

5. PAR ERAF PROJEKTU NR.5.6.2.0/17/I/029 “DAUGAVPILS PILSĒTAS KRIŽU RŪPNIECISKĀS TERITORIJAS PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA” 

6. PAR ERAF PROJEKTU NR.5.6.2.0/17/I/029 

7. PAR EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR.5.6.2.0/17/I/029 “DAUGAVPILS PILSĒTAS KRIŽU RŪPNIECISKĀS TERITORIJAS PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA” ĪSTENOŠANU 

8. PAR ERAF PROJEKTA NR.5.6.2.0/17/I/029 “DAUGAVPILS PILSĒTAS KRIŽU RŪPNIECISKĀS TERITORIJAS PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA” ĪSTENOŠANU