Šobrīd Daugavpilī

Atskaite par būvniecības darbu veikšanu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/17/I/029 Pilsētas ziņas

202
Atskaite par būvniecības darbu veikšanu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/17/I/029

Projekta „Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība” ietvaros notiek būvniecības darbi objektā „Ielu un inženiertīklu (infrastruktūras) būvniecība Križu rūpnieciskajā zonā, Viršu ielā 60 un blakusteritorijā, Daugavpilī”.

Būvniecības darbus veic Ceļu būves firma SIA „BINDERS”. Uz doto momentu izpilde sastāda 54%. Būvniecības darbi tika uzsākti 10.04.2019. Būvuzņēmējam jāpabeidz būvniecības darbi ne vēlāk kā 16 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

Objektā notiek būvuzraudzības un autoruzraudzības darbi. Autoruzraudzību nodrošina SIA „Cerva”, būvuzraudzību veic SIA „RoadLat”.

Būvniecības darbu fotofiksācija:

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Sergejs Gorņiks

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris

tālr.: 654 76062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv