Šobrīd Daugavpilī

Degradēto teritoriju revitalizācija (Transformations from Slum to Chic) TRANS-FORM, Nr.LLI-386

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.04.2020, 12:59

Projekta nosaukums un numurs

Transformations from Slum to Chic (Trans-form) Nr. LLI - 386

 

Projekta partneri 

 • Biedrība Eiroreģions "Ezeru zeme"
 • Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (SEZ)
 • Rēzeknes novada pašvaldība
 • Daugavpils pilsētas dome
 • Krāslavas novada pašvaldība
 • Paņevežu pilsētas administrācija
 • Visaginas pašvaldības administrācija

 

Projekta mērķis 

 Projekta mērķis ir revitalizēt pašvaldību īpašumā esošās degradētās teritorijas, pārveidojot tās par pievilcīgām un ilgtspējīgi izmantojamām, tādējādi sniedzot vietējām kopienām sociāli ekonomisku labumu un veidotu sakoptu vidi.

 Projekts paredz revitalizēt pašvaldībām piederošās teritorijas ar dažāda rakstura vides piesārņojumu Daugavpilī, Rēzeknē, Krāslavā, Paņevežā un Visaginā - pavisam kopā attīrot un sakārtojot 5,53 ha zemes.

 

Aktivitātes (Darba bloki)

Galvenās projekta aktivitātes ietver un paredz virkni teorētisko apmācību, pieredzes apmaiņas un mācību braucienus uz projekta partneru teritorijām un citām vietām Eiropā (Čehijā, Vācijā un Nīderlandē), metodiskās rokasgrāmatas izstrādāšanu plānotājiem, 4 attīstības koncepciju un rīcības plānu izstrādi pilot teritoriju revitalizācijai, kā arī faktiskus zemes attīrīšanas darbus 4 partneru teritorijās.

 1. Projekta vadība
 2. Teritoriju plānotāju zināšanu par degradēto teritoriju ilgtspējīgu un videi draudzīgu plānošanu un revitalizāciju uzlabošana un pilnveidošana
 • mācību braucieni
 • metodoloģiska rokasgrāmata par teritoriju revitalizāciju
 1. Pilot akcijas plānošanā, izstrādājot dažāda veida plānošanas dokumentus - Daugavpils pilsēta, Rēzeknes SEZ, Visaginas un Paņevežu pilsētas.
 2. Pilot akcijas konkrētu vietu revitalizācijā
  • Rēzeknes novada pašvaldība (1,1 ha) - vecas ēkas demontāža un bērnu eko-laukuma ierīkošana Lūznavā;
  • Daugavpils (~1 ha): konstrukciju demontāža un sporta un atpūtas laukuma ierīkošana Daugavpils cietokšņa teritorijā;
  • Krāslava: vecās ūdens attīrīšanas stacijas konstrukciju demontāža pielāgojot to uzņēmējdarbības attīstībai (1,6 ha);
  • Paņeveža: bijušās militārās teritorijas transformēšana mākslas un zaļajā zonā (2 ha).
 1. Komunikācija

 

Projekta īstenošanas periods

24 mēneši: Aprīlis, 2018 – Aprīlis, 2020

 

Projekta budžets: 520 348,94 EUR

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 442 296,58 EUR

 

Daugavpils pilsētas domes projekta budžets: 64 278,15 EUR

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 54 636,42 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums: 3214,00 EUR

Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums: 6427,73 EUR

 

PROJEKTA REZULTĀTI:

"No degradācijas uz reģenerāciju" - rokasgrāmata par pilsētvides atjaunošanu un atdzimšanu/ HANDBOOK

Daugavpils pilsētas industriālo zonu 3D realitātes modelis

  

PRESES RELĪZES:

Daugavpils pilsētas dome uzsāk īstenot projektu degradēto teritoriju atdzimšanai _

Pārrobežu projekta ietvaros ir uzsākta Daugavpils industriālo zonu 3D modeļa izveide _

Pārrobežu projekta ietvaros mācību vizītēs dodas teritoriju plānošanas un būvvalžu speciālisti no Latvijas un Lietuvas  _

Apmācību cikls Latvijas un Lietuvas pašvaldību speciālistiem “Trans-Form” projekta ietvaros _

Pārrobežu projekta ietvaros mācību vizītē uz Lietuvu dodas teritoriju plānošanas un būvvalžu speciālisti no Latvijas _

Notikusi projekta “Trans-form” mācību vizīte Lietuvā _

Diskusijas “Trans-form” projekta ietvaros _

Daugavpils uzņēma kolēģus no Lietuvas “Trans-form” mācību vizītē _

Pārrobežu projekta ietvaros tika organizēta mācību vizītē uz Berlīni _

Paņevežā notika trīs dienu apmācību cikls Latvijas un Lietuvas pašvaldību speciālistiem _

Projekta ietvaros izveidots industriālo zonu 3D modelis _

Lietuvā notika trīs dienu apmācības par ilgtspējīgu pilsētplānošanu _

PĀRROBEŽU PROJEKTA IETVAROS LATVIJAS UN LIETUVAS PAŠVALDĪBU PĀRSTĀVJI DEVUŠIES MĀCĪBU VIZĪTĒ _

TRANS-FORM PROJEKTA IETVAROS NOTIEK DARBS PIE METODOLOĢISKAS ROKASGRĀMATAS IZSTRĀDES _

DAUGAVPILĪ NOTIKS TRANS-FORM PROJEKTA NOSLĒGUMA KONFERENCE _

DAUGAVPILĪ NOTIKA KONFERENCE “DEGRADĒTO TERITORIJU REVITALIZĀCIJA” _

TRANS-FORM PROJEKTA IETVAROS IZSTRĀDĀTA ROKASGRĀMATA PAR PILSĒTVIDES ATJAUNOŠANU UN ATDZIMŠANU _

VEIKSMĪGI NOSLĒDZAS DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES AKTIVITĀTES TRANS-FORM PROJEKTA IETVAROS _

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Kopējais ERAF finansējums Programmai projektu finansēšanai ir 69 600 000 euro.

Par informācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu