Šobrīd Daugavpilī

DAUGAVPILĪ NOTIKS TRANS-FORM PROJEKTA NOSLĒGUMA KONFERENCE Pilsētas ziņas

287
DAUGAVPILĪ NOTIKS TRANS-FORM PROJEKTA NOSLĒGUMA KONFERENCE

Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. - 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” ietvaros ir noslēdzies gan mācību vizīšu, gan organizēto apmācību cikls par dažādiem tematiem, kas saistīti ar teritoriju revitalizāciju, pilsētplānošanu, investīciju piesaisti un visu, kas ir aktuāls veiksmīgai pilsētas attīstībai.

20.februārī tieši Daugavpilī norisināsies projekta “Trans-form” noslēguma konference “Degradēto teritoriju revitalizācija” (“Transformations from Slum to Chic”). Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra telpās pulcēsies teritoriju plānotāji, arhitekti un pilsētplānošanas speciālisti no projekta partnerpilsētām un iestādēm – biedrība Eiroreģions "Ezeru zeme", Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (SEZ), Rēzeknes novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas dome, Krāslavas novada pašvaldība (Latvija), kā arī Paņevežas pilsētas administrācija un Visaginas pašvaldības administrācija (Lietuva).

Projekts „Trans-form” noslēgsies jau š.g. aprīlī, ir izveidots arī projekta rezultātu apkopojums - metodoloģiskā rokasgrāmata pilsētplānošanas speciālistiem. Rokasgrāmatā tiks apkopota projekta laikā iegūtā pieredze un zināšanas, dažādās metodes pilsētplānošanā (piem., urban gaming jeb pilsētu spēļu pielietošana sabiedriskās apspriešanas laikā, u.c.). Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS, kas izstrādāja minēto rokasgrāmatu, prezentēs to konferences laikā. Pēc konferences tā būs pieejama elektroniski katram interesentam.

Projekta īstenošanas periods

24 mēneši: Aprīlis, 2018 – Aprīlis, 2020

Projekta budžets: 520 348,94 EUR

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 442 296,58 EUR

 

Vairāk par projektu Jūs varat uzzināt šeit:

https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/degradeto-teritoriju-revitalizacija-(transformations-from-slum-to-chic)-trans-form-nr.lli-386

 

Informāciju sagatavoja

Sintija Rabčevska, telpiskās attīstības plānotāja

sintija.rabcevska@daugavpils.lv