Šobrīd Daugavpilī

VEIKSMĪGI NOSLĒDZAS DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES AKTIVITĀTES TRANS-FORM PROJEKTA IETVAROS Pilsētas ziņas

237
VEIKSMĪGI NOSLĒDZAS DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES AKTIVITĀTES TRANS-FORM PROJEKTA IETVAROS

Daugavpils pilsētas dome kopā ar biedrību Eiroreģions “Ezeru zeme” (vadošais partneris) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros, 2018.gada aprīlī uzsāka projekta LLI-386 "Degradēto teritoriju revitalizācija" jeb “Trans-form” īstenošanu. Daugavpils pilsētas domes aktivitātes projekta ietvaros noslēdzas šodien, 2.aprīlī.

Projektā bija iesaistīti 7 partneri no Latvijas un Lietuvas: kopā ar biedrību Eiroreģions "Ezeru zeme" un Daugavpils pilsētas domi projektā piedalījās arī pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Rēzeknes novada pašvaldība, Krāslavas novada pašvaldība, Paņevežas pilsētas administrācija, kā arī Visaginas pašvaldības administrācija. Projekta mērķis bija revitalizēt pašvaldību īpašumā esošās degradētās teritorijas, pārveidojot tās par pievilcīgām un ilgtspējīgi izmantojamām.

Divu gadu laikā Daugavpils pašvaldībā īstenotas vairākas aktivitātes – īstenota Daugavpils cietokšņa 4. bastiona iekšējā pagalma iztīrīšana un revitalizācija,  veicot būvju demontāžu un  teritorijas labiekārtošanu; tapis Daugavpils pilsētas industriālo zonu 3D realitātes modelis, kurā trīs dimensiju formātā elektroniski ir iespēja apskatīt teritorijas, kas atrodas Ziemeļu un Čerepovas rūpnieciskajās zonās, Križu rūpnieciskajā teritorijā un Cietokšņa noliktavu zonā (http://3dpilseta.daugavpils.lv/); izstrādāta metodoloģiskā rokasgrāmata par pilsētvides atjaunošanu un atdzimšanu “No degradācijas uz reģenerāciju” (https://ej.uz/LVD23).
Sadarbībā ar visiem projekta “Trans-form” partneriem, pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšanai tika organizētas gan mācību vizītes, gan virkne apmācību par dažādiem tematiem, kas saistīti ar teritoriju revitalizāciju, pilsētplānošanu, investīciju piesaisti un visu, kas ir aktuāls veiksmīgai pilsētas attīstībai.

Projekta īstenošanas periods

24 mēneši: Aprīlis, 2018 – Aprīlis, 2020

Projekta budžets: 520 348,94 EUR

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums: 442 296,58 EUR

Vairāk par projektu un tā rezultātiem Jūs varat uzzināt šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Jolanta Reča-Lāže, starptautisko projektu koordinatore

jolanta.reca-laze@daugavpils.lv