Izstrādes stadijā esošie plānošanas dokumenti

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.01.2024, 16:32

DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI

23.02.2023. - Ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 23.februāra sēdes lēmumu Nr.95 (prot.Nr.5, 9.§) „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta grozījumu izstrāde. 

27.02.2023. - Paziņojums par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

17.08 2023. - Ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 17.augusta sēdes lēmumu Nr.470 (prot.Nr.18, 1.§) „Par ilgtermiņa saistību noslēgšanu Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei” tika nolemts noslēgt ilgtermiņa saistību līgumu ar SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI” (reģ.Nr.40003404474) par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi.

18.08.2023. - Atkārtots paziņojums par iespēju izteikt priekšlikumus Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumiem

21.08.2023. - noslēgts līgums par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi. Grozījumu izstrādes termiņš - 18 (astoņpadsmit) mēneši.

 

Ar spēkā esošā teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties šeit: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14552.

Teritorijas plānojuma grozījumi un ar to saistītie materiāli pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26672

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lokālplānojums „Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000050701 un 05000050706, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidei Višķu ielā 34, Daugavpilī” 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!