Šobrīd Daugavpilī

Paziņojums par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu Pašvaldības ziņas

325
Paziņojums par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 23.februāra sēdes lēmumu Nr.95 (prot.Nr.5, 9.§) „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta grozījumu izstrāde.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķis - nodrošināt teritorijas plānojuma atbilstību spēkā esošajiem normatīviem aktiem, precizēt to, ņemot vērā 10.06.2020. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli par plānojuma īstenošanas atļauju, kā arī veikt nepieciešamās izmaiņas, atbilstoši institūciju un iedzīvotāju priekšlikumiem, izvērtējot to atbilstību Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājs: Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta (turpmāk – Departaments) Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs, Sergejs Trošimovs: e-pasts: sergejs.trosimovs@daugavpils.lv, talr.65404259.

Līdz 27.05.2023.  var iesniegt priekšlikumus: Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā (Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī); Departamentā (Raiņa ielā 28, Daugavpilī); kā arī elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm ppdep@daugavpils.lv vai info@daugavpils.lv

Ar spēkā esošā teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties - https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14552.

Teritorijas plānojuma grozījumi un ar to saistītie materiāli tiks pieejami - https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26672

LĒMUMS

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!