Citi paziņojumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.04.2024, 10:57

 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

27.03.2024. noslēgts zemesgabala Dzintaru ielā 41A, Daugavpilī, kadastra Nr.05000290008, nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – AS “DITTON pievadķēžu rūpnīca”, pirkuma cena 9923 EUR.

_______________________________________________________________________________

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod:

 • valsts 21/75 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Tukuma ielā 91, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 504 2507, un valsts 21/75 domājamās daļas no zemes nekustamā īpašuma Tukuma ielā 91, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 004 2513. Izsoles sākumcena – EUR 200. Izsoles solis – EUR 50.00. Nodrošinājums - EUR 200.00;
 • valsts 2016/6300 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 504 0106, un valsts 2016/6300 domājamās daļas no zemes nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 004 0127. Izsoles sākumcena – EUR 1 440.00. Izsoles solis – EUR 50.00. Nodrošinājums - EUR 144.00.

 Izsoles sākums – 29.01.2021., izsoles noslēgums – 01.03.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 18.02.2021 jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/107-924_e-izsoles_noteikumi.pdf Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

______________________________________________________________________________________________________

SIA „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod akciju sabiedrības “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” valsts un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļas.  

Valsts kapitāla daļa nodota pārdošanai ar Ministru kabineta 2007.gada 26.aprīļa rīkojumu Nr.228 „Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārdošanu”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošā akciju sabiedrības “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” kapitāla daļa ir nodota pārdošanai ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.247 (protokols Nr.11; 1.§) “Par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanu akciju sabiedrībā “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”.

Informācija par Sabiedrību

AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” pamatkapitāls – 538 512,80 euro

Akciju skaits – 384 652

Akcijas nominālvērtība – 1,40 euro

Adrese: Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404

Informācija par izsoles priekšmetu

Valstij un Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošās AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” 155 262 akcijas jeb 40,4% no pamatkapitāla (Akciju pakete)

Pārdošanas noteikumi (t.sk. Valsts akciju paketes pirkuma līguma projekts un Pašvaldības akciju paketes pirkuma līguma projekts) ir pieejami SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” tīmekļa vietnē www.possessor.gov.lv.

Tālrunis uzziņām: 67021365, 67021314

Cena un norēķini

Akciju paketes izsoles sākumcena: 1 200 175.26 euro

Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa, kas samaksājama atbilstoši Akciju paketes pārdošanas noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 21.02.2024. plkst. 23:59.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 120 017.53 euro SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002 vai AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150.

Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

Solis 20 000 euro.

Izsoles sākums: 01.02.2024. plkst. 13:00.

Izsoles noslēgums: 04.03.2024. plkst. 13:00.

Vieta: izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Papildus informācija

Izsoles interesenti var iepazīties ar SIA “KPMG Baltics” 19.05.2023. ziņojumu “AS
“Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” akciju tirgus vērtības noteikšana”,
iesniedzot rakstisku lūgumu un parakstot konfidencialitātes līgumu ar SIA “Publisko aktīvu
pārvaldītājs Possessor”, apliecinājumu par kaitējuma novēršanu un atļauju sniegt informāciju
ar SIA “KPMG Baltics”.

__________________________________________________________________________________________________

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts būvju nekustamo īpašumu Grīvas ielā 3, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 517 0054. Izsoles sākumcena EUR 6 100, nodrošinājums – EUR 610, izsoles solis – EUR 100.

Izsoles sākums – 01.12.2023., izsoles noslēgums – 02.01.2024. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 21.12.2023. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf.Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 29327915.

________________________________________________________________

SIA „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod akciju sabiedrības “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” valsts un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļas.

Valsts kapitāla daļa nodota pārdošanai ar Ministru kabineta 2007.gada 26.aprīļa rīkojumu Nr.228 „Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārdošanu”. Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošā akciju sabiedrības “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” kapitāla daļa ir nodota pārdošanai ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.247 (protokols Nr.11; 1.§) “Par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanu akciju sabiedrībā “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”.

Informācija par Sabiedrību

AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” pamatkapitāls – 538 512,80 euro

Akciju skaits – 384 652

Akcijas nominālvērtība – 1,40 euro

Adrese: Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404

Informācija par izsoles priekšmetu

Valstij un Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošās AS “Daugavpils specializētais

autotransporta uzņēmums” 155 262 akcijas jeb 40,4% no pamatkapitāla (Akciju pakete)

Pārdošanas noteikumi (t.sk. Valsts akciju paketes pirkuma līguma projekts un Pašvaldības akciju paketes pirkuma līguma projekts) ir pieejami SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” tīmekļa vietnē www.possessor.gov.lv.

Tālrunis uzziņām: 67021365, 67021314

Cena un norēķini

Akciju paketes izsoles sākumcena: 1 512 251.88 euro

Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa, kas samaksājama atbilstoši Akciju paketes pārdošanas noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 27.11.2023. plkst. 23:59. Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 151 225.19 euro SIA “Publisko aktīvu         pārvaldītājs       Possessor” norēķinu kontā  AS  "Citadele  banka" Nr.LV07PARX0003805160002 vai  AS “Swedbank”  norēķinu   kontā Nr.LV17HABA0551032309150.

Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

Solis 20 000 euro.

Izsoles sākums: 07.11.2023. plkst. 13:00.

Izsoles noslēgums: 07.12.2023. plkst. 13:00.

Vieta: izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

 

_______________________________________________________________________________________

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod akciju sabiedrības “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” valsts un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļas.  

Valsts kapitāla daļa nodota pārdošanai ar Ministru kabineta 2007.gada 26.aprīļa rīkojumu Nr.228 “Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārdošanu”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošā akciju sabiedrības “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” kapitāla daļa ir nodota pārdošanai ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.247 (protokols Nr.11; 1.§) “Par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanu akciju sabiedrībā “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums”.

Informācija par Sabiedrību

AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” pamatkapitāls – 538 512,80 euro

Akciju skaits – 384 652

Akcijas nominālvērtība – 1,40 euro

Adrese: Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404

Informācija par izsoles priekšmetu

Valstij un Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošās AS “Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” 155 262 akcijas jeb 40,4% no pamatkapitāla (Akciju pakete)

Pārdošanas noteikumi (t.sk. Valsts akciju paketes pirkuma līguma projekts un Pašvaldības akciju paketes pirkuma līguma projekts) ir pieejami SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” tīmekļa vietnē www.possessor.gov.lv.

Tālrunis uzziņām: 67021365, 67021314

Cena un norēķini

Akciju paketes izsoles sākumcena: 1 680 000 euro

Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa, kas samaksājama atbilstoši Akciju paketes pārdošanas noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 21.09.2023. plkst. 23:59.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 168 000 euro SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002 vai AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150.

Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

Solis 20 000 euro.

Izsoles sākums: 01.09.2023. plkst. 13:00.

Izsoles noslēgums: 02.10.2023. plkst. 13:00.

Vieta: izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

________________________________________________________________________
SIA “Publisko aktīvupārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) paziņo:
privatizācijai nodots valstij piederošs apbūvēts zemesgabals Dzintaru ielā 41A, Daugavpilī, kadastra Nr.05000290008 (ierakstīts Daugavpils pilsētaszemesgrāmatasnodalījumā Nr.100000634405). Pirmpirkuma tiesīgā persona – akciju sabiedrība“Ditton pievadķēžurūpnīca”,reģistrācijas Nr.40003030187.Prasījumi, kas attiecas uz minēto zemesgabalu, piesakāmi Possessor, K.Valdemāraielā 31, Rīgā, LV-1887, viena mēnešalaikā no šīpaziņojumapublicēšanasoficiālajāizdevumā “Latvijas Vēstnesis”.Informācija par privatizējamo zemesgabalu saņemama un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami Possessor, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887, tālrunisuzziņām 67021444.Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns apskatāms Possessor mājaslapāhttp://www.possessor.gov.lv sadaļā Darbības jomas/ Zemesgabali un nekustamāīpašuma objekti/ Paziņojumi/ Nodoti privatizācijai.

______________________________________________________________________

Telpu grupas ar kad apz. 0500 009 0801 004 002 noliktavas telpām ar kopējo platību 152,1 m2 kas atrodas 1. Pasažieru ielā 4A, Daugavpilī nomas tiesību izsole

Izsoles laiks un vieta – 2023.gada 06.aprīlī plkst.10.00, SIA „ Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību organizācija”, Konferenču zālē  1.Pasažieru ielā 4A, Daugavpilī.

Nomas tiesību izsoles noteikumi

Informācija par nomas objektu

Shēma, fotofiksācija

Pieteikums dalībai izsolē

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZSOLE "PAS “DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI” PIEDEROŠO NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IZSOLE"

“Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils  siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 41503002945, juridiskā  adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV5401, rīko pirmo izsoli PAS “Daugavpils siltumtīkli” piederošajiem šādiem nekustamajiem īpašumiem:

1. Nekustamais īpašums – brīvs no apbūves zemes gabals ar kopējo platību 161 m2 ar kadastra apzīmējumu 0500 001 5705, kas atrodas Lāčplēša ielā 46, Daugavpilī. Īpašuma tiesība ir nostiprināta Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000288675. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 800,00 Izsoles sākumcena ir EUR 800,00. Izsoles solis – EUR 80,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023.gada 13.martam ir jāiemaksā PAS “Daugavpils siltumtīkli” kontā Citadele banka LV58 PARX 000 087 254 1012; Luminor banka LV74 RIKO  000 201 100 4616; Swedbanka LV25 HABA 000 140 204 1169; SEB banka LV47 UNLA 000 500 060 9725, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 80,00 un jāpiesakās izsolei.  

2. Nekustamais īpašums – sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 630 m2  un uz tā esošās būves 681,7 m2 ar kadastra apzīmējumu 05000080508001, kas atrodas Tartu ielā 15B, Daugavpilī. PAS “Daugavpils siltumtīkli” īpašuma tiesība ir nostiprināta Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000191674. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 27 500,00. Izsoles sākumcena ir EUR 27 500,00. Izsoles solis – EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023.gada 13.martam ir jāiemaksā PAS “Daugavpils siltumtīkli” kontā Citadele banka LV58 PARX 000 087 254 1012; Luminor banka LV74 RIKO  000 201 100 4616; Swedbanka LV25 HABA 000 140 204 1169; SEB banka LV47 UNLA 000 500 060 9725, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 2 750,00 un jāpiesakās izsolei.   

3. Nekustamais īpašums – sastāv no neapdzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 05000031105001, kas atrodas Strādnieku ielā 85, Daugavpilī. Nekustamais īpašums ir saistīts ar zemes gabalu Strādnieku ielā 85, Daugavpilī, zemes gabala platība 527 m2, kadastra apzīmējums 0500 003 1105. Zemes gabala  īpašuma tiesība ir reģistrēta Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000472257 uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda. PAS “Daugavpils siltumtīkli” īpašuma tiesība ir nostiprināta Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000191676. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 10 500,00. Izsoles sākumcena ir EUR 10 500,00. Izsoles solis – EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023.gada 13.martam ir jāiemaksā PAS “Daugavpils siltumtīkli” kontā Citadele banka LV58 PARX 000 087 254 1012; Luminor banka LV74 RIKO  000 201 100 4616; Swedbanka LV25 HABA 000 140 204 1169; SEB banka LV47 UNLA 000 500 060 9725, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1 500,00 un jāpiesakās izsolei.   

4. Nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 008 0806 003, kas atrodas Tartu ielā 17A, Daugavpilī. Nekustamais īpašums ir saistīts ar zemes gabalu Tartu ielā 17A, Daugavpilī, zemes gabala platība 803 m2, kadastra apzīmējums 0500 008 0806. Zemes gabala īpašuma tiesība ir reģistrēta Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000491410 uz Daugavpils pilsētas pašvaldības vārda. Noslēgts nomas līgums par zemes gabala nomu, līguma darbības termiņš līdz 31.12.2027. Zemes nomas maksa: 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības +PVN/gadā. Līguma darbības laikā papildus zemes nomas maksai nomnieks maksā zemes īpašuma nodokli. PAS “Daugavpils siltumtīkli” īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu ir nostiprināta Daugavpils zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000191677. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 16 000,00. Izsoles sākumcena ir EUR 16 000,00. Izsoles solis – EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023.gada 13.martam ir jāiemaksā PAS “Daugavpils siltumtīkli” kontā Citadele banka LV58 PARX 000 087 254 1012; Luminor banka LV74 RIKO  000 201 100 4616; Swedbanka LV25 HABA 000 140 204 1169; SEB banka LV47 UNLA 000 500 060 9725, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1 600,00 un jāpiesakās izsolei.   

5. Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 0500 001 3821 sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 05000013821) ar kopējo platību 229 m2 , un īpašums ar kadastra Nr. 0500 501 3805, kas sastāv no vienstāva ķieģeļu mūra garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 0500 001 3811 002), un atrodas Saules ielā 71C, Daugavpilī. PAS “Daugavpils siltumtīkli” īpašuma tiesība ir nostiprināta Daugavpils zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000318154 un 100000441869. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 14 800,00. Izsoles sākumcena ir EUR 14 800,00. Izsoles solis – EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2023.gada 13.martam ir jāiemaksā PAS “Daugavpils siltumtīkli” kontā Citadele banka LV58 PARX 000 087 254 1012; Luminor banka LV74 RIKO  000 201 100 4616; Swedbanka LV25 HABA 000 140 204 1169; SEB banka LV47 UNLA 000 500 060 9725, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1 480,00 un jāpiesakās izsolei.  

Izsole notiks 2023.gada 14.martā plkst. 14:00 PAS „Daugavpils siltumtīkli” telpās, kas atrodas 18.novembra ielā 4, Daugavpilī. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties PAS „Daugavpils siltumtīkli”  mājas lapā www.dsiltumtikli.lv un Daugavpils valstpilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

PAS „Daugavpils siltumtīkli” paziņo, ka Izsoles dalībniekiem dalībai izsolē jāiemaksā izsoles reģistrācijas maksu 100,00 EUR (viens simts eiro nulle centi) apmērā par katru nekustamo īpašumu (Izsoles objektu) atsevišķi.

Izsoles reģistrācijas maksa jāiemaksā vienā no PAS „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 41503002945, bankas kontiem:

Citadele banka LV58 PARX 000 087 254 1012;

Luminor banka LV74 RIKO  000 201 100 4616;

Swedbanka LV25 HABA 000 140 204 1169;

SEB banka LV47 UNLA 000 500 060 9725.

 

Izsoles reģistrācijas maksas apmaksu apliecinošu dokumentu jāiesniedz PAS „Daugavpils siltumtīkli” pirms izsoles sākuma – 2023.gada 14.marta               plkst. 14.00

Kontaktpersonas:

-          jautājumos par izsoles objektiem - PAS „Daugavpils siltumtīkli” vadošais siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis S.Šamalujevs, tālr. 26674529, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv  

-           jautājumos par izsoles norisi - PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskais direktors V.Lukjančiks, tālr. 29297748, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv.

Izsoles nolikums

Līguma projekts

_____________________________________________________________________

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

10.11.2022. noslēgts zemesgabala Višķu ielā 21J, Višķu ielā 21R, Daugavpilī, kad. Nr.05000071617, 23604/30350 domājamo daļu nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – SIA “Nexis Fibers”, pirkuma cena 65 616,01 EUR.

10.11.2022. noslēgts zemesgabala Višķu ielā 21J, Višķu ielā 21R, Daugavpilī, kad. Nr.05000071617, 6746/30350 domājamo daļu nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – SIA “VIP Holdings”, pirkuma cena 18 752,99 EUR.

_______________________________________________________________________

Daugavpils pilsētas pašvaldība paziņo par iespēju telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem pieteikties elektronisko sakaru tīklu pievada un iekšējā elektroniskā sakaru tīkla ierīkošanai, un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļu īrniekiem/nomniekiem.

Pakalpojuma sniedzējiem jāveic elektronisko sakaru tīklu pievada un iekšējā elektroniskā sakaru tīkla ierīkošanu, kā arī jānodrošina iespēju pieslēgt televīzijas un interneta pakalpojumus katram dzīvoklim daudzdzīvokļu mājā Gaismas ielā 7, Daugavpilī, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošus normatīvos aktus un atbilstoši publicētiem nosacījumiem par elektronisko sakaru tīklu pievada un iekšējā elektroniskā sakaru tīkla ierīkošanu, un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļu īrniekiem/nomniekiem.

Pieteikties var iesniedzot pieteikuma vēstules  Daugavpils domes ēkā, K.Valdemāra ielā 1, 1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, personīgi vai nosūtot pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: elina.kavsevica@daugavpils.lv.

Pakalpojuma sniedzējs uzsāk elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu tikai pēc Daugavpils pilsētas pašvaldības rakstiskas piekrišanas un citu nepieciešamo atļauju saņemšanas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Kontaktperona tehniskajos jautājumos: Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Dmitrijs Grigorjevs, t.65404302, dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv.  

 

Nosacījumi elektronisko sakaru tīklu pievada un iekšējā elektroniskā sakaru tīkla ierīkošanai, un telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanai daudzdzīvokļu mājas Gaismas ielā 7, Daugavpilī,  iedzīvotājiem.

Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta un zemes robežu plāns.

Telekomumikāciju pakalpojuma sniedzēja pieteikuma vēstule.

________________________________________________________
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) pārdod valsts 22/100 domājamāsdaļas no būvjunekustamāīpašuma Dobeles ielā 11, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 503 2804 elektroniskajāizsolēar lejupejošu soli elektronisko izsoļuvietnēhttps://izsoles.ta.gov.lv/. Elektroniskās izsoles sākums – 21.10.2022., izsoles noslēgums – 21.11.2022. plkst.13.00. Izsoles sākumcena - EUR 1 038,00. Izsoles solis - EUR 50.00. Nodrošinājums - EUR 103,80.Personai, kura vēlaspiedalītiesizsolē,līdz 10.11.2022.jāiemaksānodrošinājums SIA “Publisko aktīvupārvaldītājs Possessor” norēķinukontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. Pirkuma apmaksa: tūlītējasamaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskāsizsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/product-files76/files/E-izsoles-noteikumi.pdf. Par nosolītoobjektu nosolītāaugstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinotiemaksāto objekta nodrošinājumu,jāsamaksā divu nedēļulaikā no izsoles noslēguma dienas. Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunisuzziņām67021413, 67021397.
 
_________________________________________________________
 
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļuvietnēhttps://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdodneizīrētuvalsts nekustamo īpašumuLiginišķu ielā 11, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 017 1003. Izsoles sākumcena EUR 8 340,00; nodrošinājums – EUR 824,00; izsoles solis – EUR 100,00. Izsoles sākums – 07.10.2022., izsoles noslēgums – 07.11.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē,līdz 27.10.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinukontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļuvietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskāsizsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/product-files76/files/E-izsoles-noteikumi.pdf.Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumāavanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunisuzziņām 67021413, 67021397.

_______________________________________________________

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts nekustamo īpašumu Liginišķu ielā 11, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 017 1003. Izsoles sākumcena EUR 11 120,00; nodrošinājums – EUR 1 112,00; izsoles solis – EUR 100,00. Izsoles sākums – 12.08.2022., izsoles noslēgums – 12.09.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.09.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/E-izsoles-noteikumi_2.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021413, 67021397.

-------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ valsts 22/100 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Dobeles ielā 11, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 503 2804. Elektroniskās izsoles sākums – 08.07.2022., izsoles noslēgums – 08.08.2022. plkst.13.00. Izsoles sākumcena - EUR 1 038,00. Izsoles solis - EUR 50,00. Nodrošinājums - EUR 103,80. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.07.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: E-izsoles noteikumi_2021.pdf (possessor.gov.lv). Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021413, 67021397.

------------------------------------------------------
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnēhttps://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts 39/100 domājamāsdaļas no būvjunekustamāīpašuma Smilšu ielā 53A, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 504 0174. Izsoles sākumcena EUR 1 660,00, nodrošinājums – EUR 166,00, izsoles solis – EUR 50,00. Izsoles sākums – 08.07.2022., izsoles noslēgums – 08.08.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlaspiedalītiesizsolē,līdz 28.07.2022jāiemaksānodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: E-izsoles noteikumi_2021.pdf (possessor.gov.lv). Par nosolīto objektu nosolītā augstākācena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksātoobjekta nodrošinājumu,jāsamaksā divu nedēļulaikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunisuzziņām 67021413, 67021397.
 
--------------------------------------------------------
 
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļuvietnēhttps://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdodneizīrētuvalsts nekustamo īpašumuPurvu ielā 3B, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 038 1123. Izsoles sākumcena EUR 3 700,00; nodrošinājums – EUR 370,00; izsoles solis – EUR 50,00. Izsoles sākums – 22.06.2022., izsoles noslēgums – 22.07.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē,līdz12.07.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinukontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļuvietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskāsizsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītāscenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēgumadienas. Elektroniskāsizsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunisuzziņām 67021413, 67021397.
 
-------------------------------------------------------------
 
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļuvietnēhttps://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdodneizīrētuvalsts nekustamo īpašumuLiginišķuielā 11, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 017 1003. Izsoles sākumcena EUR 13 900,00; nodrošinājums – EUR 1 390,00; izsoles solis – EUR 100,00. Izsoles sākums – 17.06.2022., izsoles noslēgums – 18.07.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē,līdz07.07.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinukontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļuvietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskāsizsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītāscenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēgumadienas. Elektroniskāsizsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunisuzziņām 67021413, 67021397.

-------------------------------------------------------

SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

paziņo, ka 2022.gada 20.maijā notiks SIA “DDzKSU” kustamās mantas

(transportlīdzekļu) izsole.

Izsoles noteikumi

------------------------------------------------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju.

17.02.2022. noslēgts zemesgabala Liginišķu ielā 26B, Daugavpilī, kad. Nr.05000172208, 14146/14558 domājamo daļu nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – SIA “DITTON NAMS”, pirkuma cena 31 697,81 EUR.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.67 Šaurajā ielā 27, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 2947. Izsoles sākumcena EUR 10 300,00; nodrošinājums – EUR 1 030,00; izsoles solis – EUR 100,00.Izsoles sākums – 18.03.2022., izsoles noslēgums – 19.04.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 07.04.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021413, 67021397.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts 39/100 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Smilšu ielā 53A, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 504 0174. Izsoles sākumcena EUR 1 660.00, nodrošinājums – EUR 166.00, izsoles solis – EUR 50.00. Izsoles sākums – 28.01.2022., izsoles noslēgums – 28.02.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.02.2022 jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: E-izsoles noteikumi_2021.pdf (possessor.gov.lv). Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

---------------------------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ valsts ½ domājamo daļu no būvju nekustamā īpašuma Odesas ielā 8A, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 518 0060.

Elektroniskās izsoles sākums – 28.01.2022., izsoles noslēgums – 28.02.2022. plkst.13.00. Izsoles sākumcena - EUR 470.00. Izsoles solis - EUR 50.00. Nodrošinājums - EUR 47.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.02.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: E-izsoles noteikumi_2021.pdf (possessor.gov.lv). Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021413, 67021397.

-----------------------------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ valsts 22/100 domājamo daļu no būvju nekustamā īpašuma Dobeles ielā 11, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 503 2804.

Elektroniskās izsoles sākums – 14.01.2022., izsoles noslēgums – 14.02.2022. plkst.13.00. Izsoles sākumcena - EUR 1 384.00. Izsoles solis - EUR 50.00. Nodrošinājums - EUR 138.40. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.02.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: E-izsoles noteikumi_2021.pdf (possessor.gov.lv). Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021413, 67021397.

----------------------------------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ valsts 1/6 domājamo daļu no būvju nekustamā īpašuma Garajā ielā 72, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 517 0031.

Elektroniskās izsoles sākums – 03.12.2021., izsoles noslēgums – 03.01.2022. plkst.13.00. Izsoles sākumcena - EUR 90.00. Izsoles solis - EUR 9.00. Nodrošinājums - EUR 9.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 23.12.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: E-izsoles noteikumi_2021.pdf (possessor.gov.lv). Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

 

------------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts nekustamos īpašumus:

 • būvju nekustamo īpašumu Transporta ielā 40, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 514 0057. Izsoles sākumcena EUR 200; nodrošinājums – EUR 270.00, izsoles solis – EUR 50.00;
 • 22/100 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Dobeles ielā 11, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 503 2804. Izsoles sākumcena EUR 1 00; nodrošinājums – EUR 173.00, izsoles solis – EUR 50.00;

Izsoles sākums – 15.10.2021., izsoles noslēgums – 15.11.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.11.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

-----------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts 9/18 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Tautas ielā 75, Daugavpilī, kadastra Nr.05005045105. Izsoles sākumcena – EUR 2720.00. Izsoles solis – EUR 50.00. Nodrošinājums - EUR 272.00.

Izsoles sākums – 01.10.2021., izsoles noslēgums – 01.11.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 21.10.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/product-files76/files/E-izsoles-noteikumi.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

____________________________________________________________________________________________________________________

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.50 Telts ielā 10, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 902 3116. Izsoles sākumcena EUR 5 700.00; nodrošinājums – EUR 570.00; izsoles solis – EUR 100.00.

Izsoles sākums – 13.08.2021., izsoles noslēgums – 30.09.2021. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 02.09.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

---------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar lejupejošu soli pārdod:

 • valsts 2016/6300 domājamās daļas no būvju un zemes nekustamiem īpašumiem Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, ar kadastra Nr.05005040106 un Nr.05000040127. Izsoles sākumcena - EUR 1440,00. Izsoles solis - EUR 50,00. Nodrošinājums - EUR 144,00;
 • valsts 21/75 domājamo daļu no būvju un zemes nekustamiem īpašumiem Tukuma ielā 91, Daugavpilī, ar kadastra Nr.05005042507 un Nr.05000042513. Izsoles sākumcena - EUR 2000,00. Izsoles solis - EUR 50,00. Nodrošinājums - EUR 200,00.

Izsoles sākums – 09.07.2021., izsoles noslēgums – 09.08.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.07.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021397, 67021413.

------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts 9/18 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Tautas ielā 75, Daugavpilī, kadastra Nr.05005045105. Izsoles sākumcena – EUR 5440.00. Izsoles solis – EUR 100.00. Nodrošinājums - EUR 544.00.

Izsoles sākums – 09.07.2021., izsoles noslēgums – 09.08.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.07.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021397, 67021413.

----------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts būvju nekustamo īpašumu Ūdru ielā 29, Daugavpilī, kadastra Nr.05005370047. Izsoles sākumcena EUR  1000.00; nodrošinājums – EUR 100.00; izsoles solis – EUR 50.00.

Izsoles sākums – 18.06.2021., izsoles noslēgums – 19.07.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 08.07.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

--------------------------------------
SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnēhttps://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts 9/18 domājamās daļas no būvju nekustamāīpašuma Tautas ielā 75, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 504 5105.
 
Izsoles sākumcena – EUR 6 800.00. Izsoles solis – EUR 200.00. Nodrošinājums - EUR 680.00.Izsoles sākums – 26.03.2021., izsoles noslēgums – 26.04.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlaspiedalīties izsolē, līdz15.04.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA“Publisko aktīvu pārvaldītājsPossessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojotelektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem:https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītāaugstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinotiemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.
Tālrunis uzziņām 67021300, 67021397, 67021413.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod:

 • valsts 21/75 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Tukuma ielā 91, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 504 2507, un valsts 21/75 domājamās daļas no zemes nekustamā īpašuma Tukuma ielā 91, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 004 2513. Izsoles sākumcena – EUR 200. Izsoles solis – EUR 50.00. Nodrošinājums - EUR 200.00;
 • valsts 2016/6300 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 504 0106, un valsts 2016/6300 domājamās daļas no zemes nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 004 0127. Izsoles sākumcena – EUR 1 440.00. Izsoles solis – EUR 50.00. Nodrošinājums - EUR 144.00.

 Izsoles sākums – 29.01.2021., izsoles noslēgums – 01.03.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 18.02.2021 jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/107-924_e-izsoles_noteikumi.pdf Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.

-------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

 • 62 Viršu ielā 48, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 6344. Izsoles sākumcena EUR 4 000.00, nodrošinājums – EUR 400.00, izsoles solis – EUR 100.00;
 • 39 Krustpils ielā 4, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 902 5944. Izsoles sākumcena EUR 4 000.00; nodrošinājums – EUR 400.00; izsoles solis – EUR 100.00.

 Izsoles sākums – 15.01.2021., izsoles noslēgums – 15.02.2021. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.02.2020. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/107-924_e-izsoles_noteikumi.pdf

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

30.10.2020. noslēgts zemesgabala Slāvu ielā 4A, Daugavpilī, kad. Nr.05000071307, pirkuma līgums. Pircējs AS “LATVIJAS MAIZNIEKS”. Pirkuma cena 33 053 EUR.

---------------------------------------------------------------------
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnēhttps://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:-Skaistasielā2-2, Daugavpilī, kadastra Nr.05009035184. Izsoles sākumcena EUR2200.00,nodrošinājums – EUR 220.00, izsoles solis – EUR50.00;-Skaistas ielā 10-1, Daugavpilī, kadastra Nr.05009035182. Izsoles sākumcena EUR 1500.00;nodrošinājums – EUR 150.00; izsoles solis – EUR 50.00;Izsoles sākums – 09.10.2020., izsoles noslēgums – 09.11.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlaspiedalīties izsolē, līdz29.10.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājsPossessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojotelektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem:https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% nonosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsolesnoslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.
 

------------------------------------------------------------------------

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Paziņoju, ka tiks rīkota par bezmantinieku mantu atzītu 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Inženieru iela 9A - 5, Daugavpils, ar kadastra numuru 0500 900 2455, reģistrēts Daugavpils tiesas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.26305 uz (vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx - xxxxx vārda, pirmā izsole. Paziņoju, ka izsoles sākuma datums - 2020.gada 7.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 6.novembris plkst.13,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Paziņoju, ka izsoles sludinājums:

1.publicēts Latvijas Republikas oficiālā laikrakstā, ”Latvijas Vēstnesis”;

2.izvietots zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā uz sludinājumu dēļa;

3.publicēts elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

 

Zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe

Zaķe, tālr.26555195

Sludinājums publicēts: 28.09.2020.

----------------------------------------------------------------------

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Paziņoju, ka tiks rīkota par bezmantinieku mantu atzīts nekustamais īpašums - Arhitektu iela 6-69, Daugavpils, ar kadastra numuru 0500 900 2537, reģistrēts Daugavpils tiesas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.234069 uz (vārds, uzvārds), personas kods xxxxxx - xxxxx vārda, pirmā izsole. Paziņoju, ka izsoles sākuma datums - 2020.gada 7.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 6.novembris plkst.13,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Paziņoju, ka izsoles sludinājums:

1.publicēts Latvijas Republikas oficiālā laikrakstā, ”Latvijas Vēstnesis”;

2.izvietots zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā uz sludinājumu dēļa;

3.publicēts elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

 

Zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Zaķe

Zaķe, tālr.26555195 

Sludinājums publicēts: 28.09.2020.

--------------------------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 Skaistas ielā 2, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 5185, izsoles sākumcena EUR 900.00, izsoles solis – EUR 50.00, nodrošinājums – EUR 90.00;

Izsoles sākums – 28.08.2020., izsoles noslēgums – 28.09.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.09.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

-----------------------------------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ pārdod valsts 2016/6300 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, ar kadastra Nr.0500 504 0106, un valsts 2016/6300 domājamās daļas no zemes nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, ar kadastra Nr.0500 004 0127. 

Pirmpirkuma tiesīgās personas pirmpirkuma tiesības nav izmantojušas.  

Elektroniskās izsoles sākums – 14.08.2020., izsoles noslēgums – 14.09.2020. plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena - EUR 1 440.00. Izsoles solis - EUR 50.00. Nodrošinājums - EUR 144.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.09.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

---------------------------------------------------------------------------

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Alīna Zaķe paziņo, ka tiks rīkota nekustamā īpašuma pirmā izsole Jātnieku 11-3, Daugavpils, LV-5404, ar

kadastra numuru 0500 901 0470, reģistrēts Daugavpils tiesas Daugavpils pilsētas

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4572 3. Izsoles sākuma datums - 2020. gada 9. jūlijs, izsoles noslēguma datums un

laiks - 2020. gada 10. augusts plkst. 13,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības

nodokli. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izsoles sludinājums:

 1. publicēts Latvijas Republikas oficiālā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ;
 2. izvietots zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā uz sludinājumu dēļa;
 3. publicēts elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

-------------------------------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5 Skaistas ielā 8, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 5108.

Izsoles sākumcena EUR 2640.00, izsoles solis – EUR 100.00, nodrošinājums – EUR 264.00.

Izsoles sākums – 29.05.2020., izsoles noslēgums – 29.06.2020. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 18.06.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

--------------------------------------------------------

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška rīko bezmantinieku mantas- nekustamā īpašuma Stacijas iela 111a-41,Daugavpils, kadastra numurs 05009003760, otro izsoli.

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 41, ar kopējo platību 53,8 kv.m kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 538/17383 domājamo da1u no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala Īpašuma tiesības uz dzīvokli nav reģistrētas zemesgrāmatā.

Nekustamā īpašuma novērtējums 11300.00 EUR, otrās izsoles sākumcena 8475EUR izsoles solis -500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2020.gada 4.jūnijam zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, reģistrācijas Nr.LV22106911433, depozīta kontā Nr.LV95TREL9199022001000, Valsts kasē. kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 1130,00EUR apmērā un. izmantojot elektronisko izsolu vietni (https://izsoles.ta.goviv), jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.

Izsoles sākuma datums - 2020.gada 15.maijā plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 15.jūnijā plkst.13:00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.goviv/lietosanas­noteikumi.

Papildus informācija par izsoli pieejama pie Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64624699, e-pasts anita.briska@lzti.lv.

--------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod valsts 12/27 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Zeltkalna ielā 8, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 008 1811.

Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ja viena pirmpirkuma tiesīgā persona iesniegs pieteikumu par valsts nekustamā īpašuma pirkšanu, Possesor izsoli nerīkos un pārdos šai personai valsts nekustamo īpašumu par sākumcenu. Ja vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas iesniegs pieteikumu par valsts nekustamā īpašuma pirkšanu, Possessor rīkos izsoli starp šīm personām 2020.gada 7.maijā plkst.13.00 Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmantos pirmpirkuma tiesības, Possessor pārdos valsts nekustamo īpašumu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

Elektroniskās izsoles sākums – 08.05.2020., izsoles noslēgums – 08.06.2020. plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena - EUR 3 420,00. Izsoles solis - EUR 50,00. Nodrošinājums - EUR 342,00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.05.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

---------------------------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod valsts 2016/6300 domājamās daļas no būvju nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, ar kadastra Nr.0500 504 0106, un valsts 2016/6300 domājamās daļas no zemes nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, ar kadastra Nr.0500 004 0127.

Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ja viena pirmpirkuma tiesīgā persona iesniegs pieteikumu par valsts nekustamā īpašuma pirkšanu, Possesor izsoli nerīkos un pārdos šai personai valsts nekustamo īpašumu par sākumcenu. Ja vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas iesniegs pieteikumu par valsts nekustamā īpašuma pirkšanu, Possessor rīkos izsoli starp šīm personām 2020.gada 7.maijā plkst.11.00 Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmantos pirmpirkuma tiesības, Possessor pārdos valsts nekustamo īpašumu elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

Elektroniskās izsoles sākums – 08.05.2020., izsoles noslēgums – 08.06.2020. plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena - EUR 2 160,00. Izsoles solis - EUR 50,00. Nodrošinājums - EUR 216,00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 28.05.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

-------------------------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1A, Ventspils ielā 19, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 901 7397.

Izsoles sākums – 27.03.2020., izsoles noslēgums – 27.04.2020. plkst.13.00.

Izsoles sākumcena EUR 1600.00. Izsoles solis - EUR 50.00. Nodrošinājums – EUR 160.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 16.04.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objektu apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

--------------------------------------------------------------------------

AS „PUBLISKO AKTĪVU PĀRVALDĪTĀJS POSSESSOR” PAZIŅO:

2020.gada 5.martā ir apstiprināti akciju sabiedrības „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” valsts kapitāla daļas  un pašvaldības kapitāla daļas pārdošanas noteikumi.

 • AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” pamatkapitāls – 538 512,80 euro.
 • Akciju skaits – 384 652.
 • Vienas akcijas nominālvērtība – 1,40 euro.
 • Valsts kapitāla daļa AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” – 12 251 akcija jeb 3,2% no pamatkapitāla.
 • Pašvaldības kapitāla daļa AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” – 143 011 akcijas jeb 37,2% no pamatkapitāla.
 • Valsts kapitāla daļa un pašvaldības kapitāla daļa ir apvienotas Akciju paketē, kopā 155 262 akcijas jeb 40,4% no pamatkapitāla (Akciju pakete).
 • Vienas pārdodamās akcijas cena – 5,24 euro, Akciju paketes pārdošanas cena un izsoles sākumcena – 813 572,88 euro. Maksāšanas līdzeklis – 100% euro. Nomaksas termiņš – tūlītēja samaksa vai nomaksa ar termiņu 1 gads.
 • Interesenti var iepazīties ar valsts kapitāla daļas un pašvaldības kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem, un iesniegt apliecinājumu Akciju paketes pirkšanai saskaņā ar tiem AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 2020.gada 28.aprīļa plkst.16.00.
 • Akciju paketes izsole notiks 2020.gada 8.maijā plkst.14.00 AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”  telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.
 • Ar pārdošanas noteikumiem var iepazīties arī AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” tīmekļa vietnē www.possessor.gov.lv . Tālrunis uzziņām 67021314.

DAUGAVPILS SPECATU NOTEIKUMI

--------------------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod dzīvokļa īpašuma Nr.10 Strādnieku ielā 101, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 2746, valsts ½ domājamo daļu.

Izsoles sākums – 09.03.2020., izsoles noslēgums – 08.04.2020. plkst.13.00.

Izsoles sākumcena EUR 4080.00. Izsoles solis - EUR 50.00. Nodrošinājums – EUR 408.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.03.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

-------------------------------------------

AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

06.02.2020. noslēgts zemesgabala Rūpniecības ielā 1N, Daugavpilī, kad. Nr.05000200103, pirkuma līgums. Pircējs fiziska persona. Pirkuma cena 1905 EUR.

-----------------------------------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu  Nr.1 Nometņu ielā 122, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 4680, izsoles sākums – 16.03.2020., izsoles noslēgums – 15.04.2020. plkst.13.00, izsoles sākumcena EUR 2 670.00, izsoles solis – EUR 50.00, nodrošinājums – EUR 267.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 05.04.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

----------------------------------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod dzīvokļa īpašuma Nr.10 Strādnieku ielā 101, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 903 2746, valsts ½ domājamo daļu.

Izsoles sākums – 29.01.2020., izsoles noslēgums – 28.02.2020. plkst.13.00.

Izsoles sākumcena EUR 4080.00. Izsoles solis - EUR 50.00. Nodrošinājums – EUR 408.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 18.02.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Saskaņot objektu apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.

--------------------------------------------------------------------------------

AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:06.12.2019. noslēgts zemesgabala Liginišķu ielā 26B, Daugavpilī, kad.Nr.05000172208,412/14558 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs SIA “Lagonda”. Pirkuma cena 923,19EUR.

---------------------------------------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

 • būvju nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, valsts 2016/6300 domājamās daļas un zemes vienības Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, valsts 2016/6300 domājamās daļas – izsoles sākumcena EUR 2 880.00, nodrošinājums EUR 288.00, izsole 13.02.2020. plkst.13-00;
 • nekustamā īpašuma Zeltkalna ielā 8, Daugavpilī, valsts 12/27 domājamās daļas – izsoles sākumcena EUR 4 560.00, nodrošinājums EUR 456.00, izsole 13.02.2020. plkst.10-00;
 • nekustamā īpašuma Jātnieku ielā 41, Daugavpilī, valsts ½ domājamo daļu – izsoles sākumcena EUR 2 560.00, nodrošinājums EUR 256.00, izsole 13.02.2020. plkst.11-00.

Pieteikšanās līdz 30.01.2020. plkst.16-00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir nekustamo īpašumu kopīpašniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsoles un pieteikumu reģistrācija notiek Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

--------------------------------------------------------------------------------

AS „PUBLISKO AKTĪVU PĀRVALDĪTĀJS POSSESSOR” PAZIŅO:
2019.gada 25.novembrī ir apstiprināti akciju sabiedrības „Daugavpils specializētais autotransporta
uzņēmums” valsts kapitāla daļas un pašvaldības kapitāla daļas pārdošanas noteikumi.
 AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” pamatkapitāls – 538 512,80 euro.
 Akciju skaits – 384 652.
 Vienas akcijas nominālvērtība – 1,40 euro.
 Valsts kapitāla daļa AS „ Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” – 12 251 akcija jeb 3,2%
no pamatkapitāla.
 Pašvaldības kapitāla daļa AS „ Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” – 143 011 akcijas
jeb 37,2% no pamatkapitāla.
 Valsts kapitāla daļa un pašvaldības kapitāla daļa ir apvienotas Akciju paketē, kopā 155 262 akcijas jeb
40,4% no pamatkapitāla (Akciju pakete).
 Vienas pārdodamās akcijas cena – 6,55 euro, Akciju paketes pārdošanas cena un izsoles sākumcena –
1 016 966,10 euro. Maksāšanas līdzeklis – 100% euro. Nomaksas termiņš – tūlītēja samaksa vai
nomaksa ar termiņu 1 gads.
 Interesenti var iepazīties ar valsts kapitāla daļas un pašvaldības kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem,
un iesniegt apliecinājumu Akciju paketes pirkšanai saskaņā ar tiem AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor” K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 2020.gada 28.janvāra plkst.16.00.
 Akciju paketes izsole notiks 2020.gada 7.februārī plkst.14.00 AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor” telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.
 Ar pārdošanas noteikumiem var iepazīties arī AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” mājaslapā
www.possessor.gov.lv . Tālrunis uzziņām 67021314

-------------------------------------------

AS „PUBLISKO AKTĪVU PĀRVALDĪTĀJS POSSESSOR” PAZIŅO:
2019.gada 25.novembrī ir apstiprināti akciju sabiedrības „Latvijas maiznieks” valsts kapitāla daļas
pārdošanas noteikumi.
 AS „Latvijas maiznieks” pamatkapitāls - 895 629,50 euro.
 Akciju skaits – 25 229.
 Vienas akcijas nominālvērtība – 35,50 euro.
 Valsts kapitāla daļa AS „Latvijas maiznieks” – 1 002 akcijas jeb 3,97% no pamatkapitāla (Akciju
pakete).
 Vienas pārdodamās akcijas cena – 211 euro, Akciju paketes pārdošanas cena – 211 422 euro.
Maksāšanas līdzeklis – 100% euro. Nomaksas termiņš – 1 gads.
 Saskaņā ar Komerclikuma 238.pantu pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo Akciju paketi ir AS „Latvijas
maiznieks” akcionāriem.
 Interesenti var iepazīties ar valsts kapitāla daļas pārdošanas noteikumiem, un iesniegt apliecinājumu
akciju paketes pirkšanai saskaņā ar tiem AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” K.Valdemāra ielā
31, Rīgā, līdz 2020.gada 21.janvāra plkst.16.00.
 Akciju paketes izsole notiks 2020.gada 31.janvārī plkst.14.00 AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor” telpās K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Ja akcionāri izmantos savas pirmpirkuma tiesības uz
Akciju paketi, izsole nenotiks.
 Ar pārdošanas noteikumiem var iepazīties arī AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” mājaslapā
www.possessor.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67021314.

---------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Nometņu ielā 122, Daugavpilī – izsoles sākumcena EUR 2 670.00, nodrošinājums EUR 267.00, izsole 15.01.2020. plkst.10-00, pieteikšanās līdz 02.01.2020. plkst.16-00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

 

 

----------------------------------------------------

Tramvaju vagonu RVR-6M2 (8 gabali) izsole

 

 

 

 

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!