Šobrīd Daugavpilī

Citi paziņojumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.11.2019, 14:48

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Nometņu ielā 122, Daugavpilī – izsoles sākumcena EUR 2 670.00, nodrošinājums EUR 267.00, izsole 15.01.2020. plkst.10-00, pieteikšanās līdz 02.01.2020. plkst.16-00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

-----------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

 • būvju nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, valsts 2016/6300 domājamās daļas un zemes vienības Andreja Pumpura ielā 136, Daugavpilī, valsts 2016/6300 domājamās daļas – izsoles sākumcena EUR 3 600.00, nodrošinājums EUR 360.00, izsole 11.12.2019. plkst.11-00, pieteikšanās līdz 28.11.2019. plkst.16-00;
 • nekustamā īpašuma Zeltkalna ielā 8, Daugavpilī, valsts 12/27 domājamās daļas – izsoles sākumcena EUR 5 700.00, nodrošinājums EUR 570.00, izsole 04.12.2019. plkst.10-00, pieteikšanās līdz 21.11.2019. plkst.16-00;
 • nekustamā īpašuma Jātnieku ielā 41, Daugavpilī, valsts ½ domājamo daļu – izsoles sākumcena EUR 3 200.00, nodrošinājums EUR 320.00, izsole 28.11.2019. plkst.10-00, pieteikšanās līdz 14.11.2019. plkst.16-00.

Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir nekustamo īpašumu kopīpašniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsoles un pieteikumu reģistrācija notiek Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

Pielikums

-------------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neiznomātu valsts dzīvokļa īpašumu (neapdzīvojamo telpu) Nr.1A Ventspils ielā 19, Daugavpilī – izsoles sākumcena EUR 4 000.00, nodrošinājums EUR 400.00, izsole 04.12.2019. plkst.13-00, pieteikšanās līdz 21.11.2019. plkst.16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Posseessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

----------------------------------------------------

Tramvaju vagonu RVR-6M2 (8 gabali) izsole

--------------------------------------------

Izsole

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, Reģ.Nr.41503029988 atbilstoši likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” normām paziņo par kustamās mantas /automašīnu/ mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 1. automašīnas izsoles bloks:

Nr.

Automašīnas modelis

Daudzums

gab.

1.

Kravas furgons VW LT35, izgatavošanas gads 2001, valsts reģistrācijas Nr.GU9885, tips - Kravas furgons. Tehniskā apskates derīguma termiņš līdz 07.02.2020. Odometra rādījums – 266131 km

1

 

Kopā:

1

sākotnējā cena – EUR 600.00 ieskaitot PVN

Apmaksa – 100% latos.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 10,00.

Izsolāmo automašīnu var apskatīt darbdienās no pulksten 10°° līdz 17°° Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligonā „Cinīši”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā.

Izsoles noteikumus var saņemt SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijamājas lapā http://aadso.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=40 (sadaļā Iepirkumi) un Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv. Papildus informāciju var saņemt pa tālruņiem 654 20027 vai 29993540.

Izsole notiks 2019.gada 03.septembrī pulksten 10.15 Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligonā „Cinīši”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā, Konferenču zālē.

Pieteikumu iesniegšanas un nodrošinājumu iemaksas beigu termiņš noteikts š.g.03.septembrim plkst.10.00.

NOTEIKUMI

PAZIŅOJUMS PAR PIEŅEMTO LĒMUMU KRAVAS FURGONA (VW LT37)) MUTISKAJĀ IZSOLĒ

-------------------------------

MUTISKĀS IZSOLES NOLIKUMS

-------------------------------------------------

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašuma Nr.10 Strādnieku ielā 101, Daugavpilī, valsts ½ domājamo daļu – izsoles sākumcena EUR 5100.00, nodrošinājums EUR 510.00, izsole 19.09.2019. plkst.14-00, pieteikšanās termiņš līdz 05.09.2019. plkst.16-00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)”, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

Sludinājums publicēts: 01.08.2019.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņo:

28.06.2019. noslēgts zemesgabala Višķu ielā 21K, Daugavpilī, kad. Nr. 05000071610, pirkuma līgums. Pircējs Pašvaldības SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts”. Pirkuma cena 35187 EUR.

Sludinājums publicēts: 23.07.2019.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Akciju sabiedrība “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Nometņu ielā 122, Daugavpilī – izsoles sākumcena EUR 3560.00, nodrošinājums EUR 356.00, izsole 29.08.2019. plkst.14-00, pieteikšanās līdz 15.08.2019. plkst.16‑00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Possessor telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

Sludinājums publicēts: 08.07.2019.

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

 • 1 Nometņu ielā 122, Daugavpilī – izsoles sākumcena EUR 4 450.00, nodrošinājums EUR 445.00, izsole 10.05.2019. plkst.11-30;
 • 2 Nometņu ielā 122, Daugavpilī – izsoles sākumcena EUR 4 040.00, nodrošinājums EUR 404.00, izsole 10.05.2019. plkst.12-00;
 • 6 Nometņu ielā 122, Daugavpilī – izsoles sākumcena EUR 3 670.00, nodrošinājums EUR 367.00, izsole 10.05.2019. plkst.13-30;
 • 7 Nometņu ielā 122, Daugavpilī – izsoles sākumcena EUR 4 860.00, nodrošinājums EUR 486.00, izsole 10.05.2019. plkst.14-00;
 • 8 Nometņu ielā 122, Daugavpilī – izsoles sākumcena EUR 4 040.00, nodrošinājums EUR 404.00, izsole 10.05.2019. plkst.14-30.

Pieteikšanās līdz 25.04.2019. plkst.16‑00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir nekustamo īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

——

Informācija par valsts dzīvokļu īpašumu pārdošanu izsolē

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

 • 2 Imperatora ielā 9, Daugavpilī – izsoles sākumcena EUR 2 000.00, nodrošinājums EUR 200.00, izsole 25.04.2019. plkst.10-00;
 • 4 Imperatora ielā 9, Daugavpilī – izsoles sākumcena EUR 1 800.00, nodrošinājums EUR 180.00, izsole 25.04.2019. plkst.11-30;
 • 5 Imperatora ielā 9, Daugavpilī – izsoles sākumcena EUR 3 100.00, nodrošinājums EUR 310.00, izsole 25.04.2019. plkst.13-00;
 • 6 Imperatora ielā 9, Daugavpilī – izsoles sākumcena EUR 4 000.00, nodrošinājums EUR 400.00, izsole 25.04.2019. plkst.14-30;
 • 22 Imperatora ielā 9, Daugavpilī – izsoles sākumcena EUR 3 700.00, nodrošinājums EUR 370.00, izsole 25.04.2019. plkst.16-00.

Pieteikšanās līdz 11.04.2019. plkst.16‑00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.