2024. gadā Daugavpilī turpinās īstenot grantu programmu „Impulss” Pašvaldības ziņas

846
2024. gadā Daugavpilī turpinās īstenot grantu programmu „Impulss”

14. martā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē izskatīts un atbalstīts jautājums par jauno uzņēmēju atbalsta programmas „Impulss” īstenošanu. 2024. gadā grantu programmas “Impulss” ietvaros ieviests jauns pasākums “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu. Pieteikumu pieņemšana sāksies 15. martā.

Grantu programmas “Impulss” konkursa mērķis ir atbalstīt jaunos uzņēmējus, palīdzot viņiem pilsētā īstenot interesantas biznesa idejas, radīt jaunas darba vietas un sekmēt remigrācijas atbalsta pasākumu ieviešanu. Konkursa pieteikumu var iesniegt granta pretendents:

  • fiziska persona, kura apņemas uzsākt un veikt komercdarbību Daugavpilī,
  • komercreģistrā ierakstīts komersants, kurš konkursa pieteikuma iesniegšanas dienā reģistrēts Uzņēmumu reģistrā ne ilgāk kā divus gadus un kurš granta atbalstu saņēmušo komercdarbības daļu apņemas veikt Daugavpilī;
  • remigrants, kurš apņemas uzsākt un veikt komercdarbību Daugavpilī;
  • remigranta dibināts Uzņēmumu reģistrā ierakstīts komersants, kura izveidošanas datums ir ne vairāk kā divus gadus pirms atgriešanās vai pārcelšanās brīža un kurš apņemas veikt komercdarbību Daugavpilī. Par komersantu, šī punkta izpratnē, tiek uzskatīts arī saimnieciskās darbības veicējs, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā.

Vienam granta saņēmējam konkursa pieteikumā paredzēto atbalstāmo izmaksu minimālais granta apmērs ir no 5000 EUR un maksimāli pieļaujamais grants ir līdz 15000. Granta saņēmējam, kurš īstenos remigrācijas atbalsta pasākumus, konkursa pieteikumā paredzēto atbalstāmo izmaksu minimālais granta apmērs ir no 8000 EUR un maksimāli pieļaujamais grants ir līdz 16000 EUR. Kopējais šim konkursam paredzētais granta finansējuma apjoms ir 93 000 EUR, t.sk Pašvaldības budžeta finansējums 60 000,00 EUR un Latgales plānošanas reģiona konkursa “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts” ietvaros piešķirtais finansējums 33 000,00 EUR.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Igors Aleksejevs pauž: “Neskatoties uz šogad ārkārtīgi ierobežotajām pilsētas budžeta iespējām, pašvaldība ne tikai saglabāja grantu programmas “Impulss” finansējumu līdzšinējā apjomā. Šīs programmas ietvaros izdevās piesaistīt arī papildfinansējumu speciāli remigrantiem. Šādas iniciatīvas, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību, ir un būs prioritāras mūsu pilsētā. Uzņēmēji ir jebkuras valsts vai reģiona “asinsrite”. Viņi uztur pie dzīvības un liek darboties visas pilsētas un novada sarežģītajam “organismam”. Pateicoties uzņēmīgiem un aktīviem cilvēkiem, palielinās ekonomiskā aktivitāte, pieaug iedzīvotāju maksātspēja, samazinās bezdarbs, budžetā ienāk nodokļi, bet pilsēta var kalt plānus un attīstīties.”

Nolikuma jaunajā redakcijā precizētas prasības attiecībā uz komercdarbības norisi projekta pēcieviešanas periodā:  granta saņēmējam būs pienākums divus gadus no noslēguma maksājuma saņemšanas vai nolikumā atsevišķi norādītā periodā ik gadu sniegt pašvaldībai atskaiti par komercdarbības norisi.

Grantu programmas “Impulss” pastāvēšanas laikā, kopš 2014. gada, no 270 iesniegtiem projektiem atbalstīti 93, kopējais pašvaldības granta apjoms sasniedzis ap 505 tūkst. eiro.

Konkursa pieteikumi iesniedzami personīgi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Attīstības departamentā Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, 204. kabinetā no 2024. gada 15. marta līdz 2024. gada 2. maija plkst. 1500 vai sūtot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi – attistiba@daugavpils.lv. Rezultātus ir plānots paziņot līdz š.g. 3. jūnijam.

Konsultācijas par grantu programmu “Impulss” varat saņemt Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, LV-5401, 204. kabinetā, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 17:00 vai citās darba dienās (iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku pa tālruni 65404226) vai uzdodot jautājumus elektorniski e-pastā: attistiba@daugavpils.lv, dina.kumaceva@daugavpils.lv.  

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

PEĻŅAS - ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Kontaktpersona: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Attīstības departamenta Investīciju un starptautisko sakaru nodaļas ekonomiste Dina Kumačeva, e-pasts: dina.kumaceva@daugavpils.lv, tālr.: 654 04226.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!