Šobrīd Daugavpilī

LV-RU-018 "Amatniecība bez robežām" (Craftsmanship without Borders)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 27.07.2020, 14:54

 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas tīmekļa vietne: https://latruscbc.eu/ 

 

Projekta pieteicējs:

Latgales plānošanas reģions

Projekta partneri:

Daugavpils pilsētas dome (Latvijas Republika)

Rēzeknes novada pašvaldība (Latvijas Republika)

Balvu novada pašvaldība (Latvijas Republika)

Dagdas novada pašvaldība (Latvijas Republika)

Daugavpils novada pašvaldība (Latvijas Republika)

Pleskavas apgabala garantiju un uzņēmējdarbības attīstības fonds (Krievijas Federācija)

Pleskavas apgabala Porohovas rajona administrācija (Krievijas Federācija)

Projekta nosaukums angļu valodā, akronīms, numurs:

Craftsmanship without Borders, CRAFTS, Nr. LV-RU-018

Projekta ilgums:

24 mēneši pēc subsīdiju līguma parakstīšanas

Projekta mērķis:

Veicināt amatniecības attīstību, sekmējot jaunu kopīgu produktu un pakalpojumu radīšanu, kā arī atbalstīt amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanā un veicināšanā

Projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas: 799 740.50 EUR, t.sk.

Daugavpils daļa: 51 500 EUR, no kuriem

46 350 EUR – Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzekļi (90%)

5 150 EUR – pašvaldības līdzfinansējums (10%), t.sk. valsts budžeta finansējums

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Keramikas un metālapstrādes darbnīcas izveide Daugavpils cietokšņa 8. bastiona pulverpagrabā (Nikolaja ielā 15, Daugavpils) : jumta seguma atjaunošana, logu un durvju nomaiņa;
  •     Izstrādāta kopīga interneta platforma jaunu produktu popularizēšanai un virtuālai amatnieku sadarbībai un pieredzes apmaiņai
  •     Vizuālo stāstu un īsu videoklipu izveide, izvietojot tos tīmekļa vietnēs un sociālo mediju kontos (Facebook, Twitter, Instagram uc.), tādā veidā popularizējot jaunizveidotos amatniecības produktus un pakalpojumus. Reklāmrakstu izvietošana vietējos, reģionālajos un valsts mēroga medijos;
  • Amatniecības produktu un tūrisma iespēju popularizēšanā tūrisma izstādēs;
  • Amatniecības konferences organizēšana.

Projekta īstenošanas vieta:

Daugavpils cietokšņa 8. bastiona Pulvera pagrabs Nikolaja ielā 15

Kontakti:

Projekta koordinators Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

Tālrunis: 654 04222, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv

 

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

  

PRESES RELĪZES:

  1. DAUGAVPILĪ TIKĀS PROJEKTA CRAFTS PARTNERI