"Amatniecība bez robežām" (Craftsmanship without Borders)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.11.2022, 17:40

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli. 

 

Projekta pieteicējs:

Latgales plānošanas reģions

Projekta partneri:

Daugavpils pilsētas pašvaldība (Latvijas Republika)

Rēzeknes novada pašvaldība (Latvijas Republika)

Balvu novada pašvaldība (Latvijas Republika)

Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība (Latvijas Republika)

Augšdaugavas novada pašvaldība (Latvijas Republika)

Projekta nosaukums angļu valodā, akronīms, numurs:

Craftsmanship without Borders, CRAFTS

Projekta ilgums:

42 mēneši pēc subsīdiju līguma parakstīšanas

Projekta mērķis:

Veicināt amatniecības attīstību, sekmējot jaunu kopīgu produktu un pakalpojumu radīšanu, kā arī atbalstīt amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanā un veicināšanā

Projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas: 799 740.50 EUR, t.sk.

Daugavpils daļa: 51 500 EUR, no kuriem

46 350 EUR – programmas līdzekļi (90%)

5 150 EUR – pašvaldības līdzfinansējums (10%), t.sk. valsts budžeta finansējums

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Keramikas un metālapstrādes darbnīcas izveide Daugavpils cietokšņa 8. bastiona pulverpagrabā (Nikolaja ielā 15, Daugavpils): jumta seguma atjaunošana, logu un durvju nomaiņa;
  •     Izstrādāta kopīga interneta platforma jaunu produktu popularizēšanai un virtuālai amatnieku sadarbībai un pieredzes apmaiņai
  •     Vizuālo stāstu un īsu videoklipu izveide, izvietojot tos tīmekļa vietnēs un sociālo mediju kontos (Facebook, Twitter, Instagram uc.), tādā veidā popularizējot jaunizveidotos amatniecības produktus un pakalpojumus. Reklāmrakstu izvietošana vietējos, reģionālajos un valsts mēroga medijos;
  • Amatniecības produktu un tūrisma iespēju popularizēšanā tūrisma izstādēs;
  • Amatniecības konferences organizēšana.

Projekta īstenošanas vieta:

Daugavpils cietokšņa 8. bastiona Pulvera pagrabs Nikolaja ielā 15

 

Projekta rezultāti:

Daugavpils cietokšņa 8. bastiona Pulverpagraba fasādes vienkāršotā renovācija: atjaunots jumta segums, remontētas fasādes bojājumu vietas, iestikloti logi, ieliktas jaunās durvis.

 

   

 

 

 

Kontakti:

Projekta koordinators Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

Tālrunis: 654 04222, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv

 

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

  

PRESES RELĪZES:

  1. DAUGAVPILĪ TIKĀS PROJEKTA CRAFTS PARTNERI
  2. DAUGAVPILS CIETOKSNĪ RENOVĒ 8. BASTIONA PULVERPAGRABU

 

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!