DAUGAVPILS CIETOKSNĪ RENOVĒ 8. BASTIONA PULVERPAGRABU Pilsētas ziņas

1036
DAUGAVPILS CIETOKSNĪ RENOVĒ 8. BASTIONA PULVERPAGRABU

Novembra sākumā uzsākti 8. bastiona Pulvera noliktavas ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas būvdarbi Daugavpils cietoksnī.

 

(Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas vietne: www.latruscbc.eu).

Būvdarbi ietver jumta konstrukcijas remontu un seguma nomaiņu no savu laiku nokalpojušām azbestcementa loksnēm uz cietoksnim daudz atbilstošāko cinkoto skārdu; jauno logu rāmju izgatavošanu un ielikšanu esošajās ailēs, jo visi oriģinālie logi ir zuduši; jaunās koka durvju vērtnes izgatavošana cietokšņa vēsturiskai videi atbilstošākā izskatā, un tās montāža pagaidu metāla durvju vērtnes vietā; kā arī fasāžu lokālo bojājumu remontdarbi (skursteņa, karnīzes un cokola iekritušā posma remonts). Tiks attīrīta un izveidota jaunā apmale apkārt ēkai, lai maksimāli novadītu mitrumu no ēkas pamatiem.

Bijusī Pulvera pagraba ēka uzbūvēta cietokšņa 8. bastiona iekšējā pagalmā 1848. gadā. Tajā vēsturiski tika glabātas šaujampulvera mucas koka plauktos vairākos līmeņos. Padomju laikos ēkā tika ierīkota šautuve. Īsu brīdi 2000. gadu sākumā tajā darbojas privātais tehnikas muzejs. Bet kopš tā laika ēka netika izmantota un tikai dažas dienas gadā tā bija pieejama apskatei dažādu kultūras pasākumu laikā. Šogad pašvaldība ierīkoja arī elektrības pieslēgumu šai ēkai. Paredzēts, ka bijušo šaujampulvera noliktavu varētu turpmāk izmantot amatnieki darbnīcu iekārtošanai. 8. bastiona teritoriju ar tajā ietilpstošajām ēkām paredzēts attīstīt kā Amatnieku pilsētiņu.

Būvdarbus veic Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektā Nr. LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām” (“Craftsmanship without Borders”, CRAFTS). Projekta vadošais partneris ir Latgales plānošanas reģions, tam ir seši partneri no vairākām Latgales un Pleskavas reģiona pašvaldībām, kā arī viena nevalstiskā organizācija.

Vairāk par projektu var uzzināt šeit un šeit.

 

Informāciju sagatavoja:

Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta

Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

Tālr.: 65404222, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!