Šobrīd Daugavpilī

9.3.1. SAM

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.11.2018, 15:13

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”  
9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta

Atlases veids:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš:

No 2018.gada  6.novembra līdz 2019.gada 31.janvārim

Publicēšanas datums:

2018.gada 5.novembris

 

Uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumu

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS

Projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikumi:

  1. Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi:

 

  1. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika
  2. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
  3. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika
  4. Vienošanās par projekta īstenošanu projekts

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi:

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Papildus informācija projektu iesniegumu sagatavošanai: