Šobrīd Daugavpilī

9.3.1. SAM

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.07.2020, 17:29

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta

Atlases veids:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš:

No 2018.gada  6.novembra līdz 2019.gada 31.janvārim

Publicēšanas datums:

2018.gada 5.novembris

 

Uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumu

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka 30.01.2019. ir veikti grozījumi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

  • 1.pielikuma “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika” 2.pielikumā „Finansēšanas plāns”;
  • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
  • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
  • 5.pielikumā “Vienošanās par projekta īstenošanu projekts”, kā arī pievienots pielikums “Sniegto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu uzskaite par periodu”.

 

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.01.2019. rīkojumu Nr.1.6.-4/2)

PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NOLIKUMS (arhīvs)

Projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikumi:

1. Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi:

2. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.01.2019. rīkojumu Nr.1.6.-4/2)   

    Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (arhīvs)

3. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

4. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.01.2019. rīkojumu Nr.1.6.-4/2)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika (arhīvs)

5. Vienošanās par projekta īstenošanu projekts

     Vienošanās pielikums “Sniegto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu uzskaite par periodu”

     (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.01.2019. rīkojumu Nr.1.6.-4/2)

Vienošanās par projekta īstenošanu projekts (arhīvs)

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi:

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Papildus informācija projektu iesniegumu sagatavošanai:

 

APSTIPRINĀTAIS PROJEKTA IESNIEGUMS

Projekta Nr.

Projekta nosaukums

Projekta iesniedzējs

Projekta apstiprināšanas datums

9.3.1.1/19/I/003

Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai

Daugavpils pilsētas pašvaldība

24.07.2019.