Šobrīd Daugavpilī

Vietējās solidaritātes – globālās solidaritātes tīkls SOLID (Local solidarity- global solidarity Network)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.05.2021, 11:03

Projekta “Vietējās solidaritātes – globālās solidaritātes tīkls” SOLID

(“Local solidarity- global solidarity Network”) apraksts

GALA REZULTĀTS (FINAL RESULT): skatīt dokumentu

Projekta iesniedzējs (vadošais partneris):

 Jette kultūras centrs /Le Centre Culturel de Jette/, Jette, Beļģija

Projekta partneri:

1.      Daugavpils pilsētas dome, Latvija

2.      Bulgarian Centre for LLL, Bulgārija

3.      Sződliget, Ungārija

4.      Municipality of Alimos, Grieķija

5.      EKOLOR" Indjija, Serbija

6.      Male Dvorniky, Slovākija

7.      Fattoria Pugliese Diffusa, Itālija

8.      Mogila Municipality, Maķedonija

9.      Municipality of Kavadarci, Maķedonija

10.  Gmina Dąbrowa, Polija

11.  Mancomunidad de la Ribera Alta, Spānija

12.  Asociatia European Academy, Rumānija

Finansēšanas avots:

Eiropas Savienības “Eiropa pilsoņiem”programmas 2.sadaļa Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība, apakšpasākums “Pašvaldību tīklojumi”

 

Projekta īstenošanas termiņš:

01/01/2018 - 15/11/2019

Projekta  kopējās izmaksas: 

Daugavpils pilsētas domes projekta budžets sastāda 4160 EUR, t.sk.

ES līdzfinansējums 1500 EUR

Domes līdzfinansējums  2660 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums:

Priekšfinansējums – 2018.gadā 1100 EUR; 2019. gadā 400 EUR

Līdzfinansējums – 2018.gadā 1990 EUR; 2019. gadā 670 EUR

Projekta starptautiskās mobilitātes:

1.pasākums –  Jette, Beļģija – projekta atklāšanas tikšanās (kick-off) 03/2018 (3 pārstāvji)

2.pasākums – Itālija 10/2018 (2 pārstāvji)

3.pasākums – Spānija, 03/2019 (2 pārstāvji)

4.pasākums – Bulgārija, 06/2019 (6 pārstāvji)

5. pasākums – Jette, Beļģija – gala rezultātu izplatīšanas konference 10/2019 (3 pārstāvji)

Projekta mērķis un aktivitātes:

Projekta mērķis ir sekmēt starptautisko sadarbību Eiropas Savienības valstu vidū un veicināt Daugavpils atpazīstamību ES kontekstā, kā arī sekmēt pilsoņu izpratni par ES, tās vēsturi un dažādību.

Projekta īstenošanā paredzēts piedalīties sabiedrisko attiecību speciālistiem, kā arī tiem pašvaldības darbiniekiem, kas ikdienā komunicē ar cilvēkiem. Projekta rezultātā tiks apkopoti labās prakses piemēri partnervalstu vidū attiecībā uz komunikāciju ar sabiedrību, veiksmīga dialoga veidošanu. Dalība projekta aktivitātēs paaugstinās darbinieku zināšanu un kompetences līmeni, dos iespēju iepazīties ar citu pašvaldību pieredzi un iegūtās zināšanas izmantot savā darbā. 

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes paredz sadarboties ar projekta partneriem starptautiskā līmenī, prezentēt Daugavpils pieredzi, piedalīties darba semināros un darba grupās, kā arī praktiskās nodarbībās.

Projekta īstenošanas laikā tiks organizēti 5 starptautiski pasākumi; izpildītas 15 pašvaldības darbinieku mobilitātes; paaugstināts darbinieku zināšanu un kompetences līmenis, iegūta starptautiska pieredze; veicināta iedzīvotāju demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība.

 

PRESES RELĪZES:

1. 14.-15. martā Žetē (Jette) notiks pirmā projekta tikšanās, kur ar galveno uzrunu uzstāsies Hermans van Rompejs! _

2. Otrā starptautiskā tikšanās - „Solidarity: Focus on the local perspective” – „Solidaritāte: fokuss uz vietējo perspektīvu” 

3. LOKĀLĀ SOLIDARITĀTE = GLOBĀLAIS SOLIDARITĀTES TĪKLS 4. SOLID TĪKLA TIKŠANĀS NOTIKS VELIKO TARNOVĀ 2019. GADA 11. – 14. JŪNIJĀ

4. Ceturtā starptautiskā projekta tikšanās Bulgārijā

5. Piektā un noslēdzošā starptautiskā projekta tikšanās Briselē