Šobrīd Daugavpilī

Cilvēkresursu piesaiste un darba kvalitātes uzlabošana Eiropas pašvaldībās (Recruit potential – VET measures for Inclusive Employers) Recruit potential

Pēdējo reizi informācija atjaunota 30.10.2019, 16:09

 

Projekts „Cilvēkresursu piesaiste un darba kvalitātes uzlabošana Eiropas pašvaldībās” Recruit potential  (“Recruit potential – VET measures for Inclusive Employers”)

Starptautiskais projekts “Recruit Potential” ir veiksmīgi noslēdzies

Daugavpils pilsētas dome kopā ar Skelleftea pašvaldību Zviedrijā (vadošais partneris) Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+”  ietvaros, veiksmīgi īstenoja projektu „Cilvēkresursu piesaiste un darba kvalitātes uzlabošana Eiropas pašvaldībās” Recruit potential  (“Recruit potential – VET measures for Inclusive Employers”). Projektā tika iesaistīti pieci partneri no piecām dažādām valstīm: Zviedrijas, Portugāles, Apvienotās Karalistes, Nīderlandes un Latvijas.

Projekta mērķis bija darba tirgus sadalījuma izlīdzināšanas pasākumu īstenošana, veicot darbaspēka pieprasījum un piedāvājuma analīzi. Galvenais šī projekta izaicinājums ir pieprasījums darba tirgū pēc kompetentiem un prasmīgiem darbiniekiem, kas laika gaitā varētu kļut lielāks nekā piedāvājums.

Lai uzlabotu cilvēkresursu piesaisti un darba kvalitāti Eiropas pašvaldībās, projekta ietvaros tika izstrādāta apmācības programma. Apmācību programma ir paredzēta visa veida speciālistiem, kas strādā ar personālu, administrāciju un darba organizēšanu. Programma ir izstrādāta, lai veicinātu iekļaujošu darba tirgu un akcentētu   daudzveidīga darba kolektīva priekšrocības. Programma sastāv no 6 moduļiem, kuros ietilpst prezentācijas un papildus izdales materiāli, temata interaktīvākai apguvei.

Vairāk par programmu lasiet šeit.  Apmācības programma ir pieejama projekta mājas lapā sadaļā - Learning Recourses - vairākās valodās, arī latviešu valodā: https://recruitpotential.eu/lv/

Projekta iesniedzējs (vadošais partneris):

Skelleftea pašvaldība, Zviedrija

Projekta partneri:

1.      Lousada pašvaldība, Portugāle;

2.      Daugavpils pilsētas dome, Latvija;

3.      Canice Consulting Limited, Apvienotā Karaliste;

4.      Stichting Business Development Friesland, Nīderlande;

Finansēšanas avots:

Eiropas Savienības „ERASMUS+” programmas finansējums

Projekta īstenošanas termiņš:

No 2017. gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.septembrim

Projekta  kopējās izmaksas: 

Daugavpils pilsētas domes projekta kopējās izmaksas 22 354 EUR, t.sk.

ES līdzfinansējums 21 954 EUR

Domes līdzfinansējums 400 EUR

Domes priekšfinansējums 5799 EUR

Projekta mērķis un aktivitātes:

Projekta vispārīgais mērķis ir  atbalstīt izglītību, apmācības Eiropā, sekmēt starptautisko sadarbību ES valstu vidū un veicināt Daugavpils atpazīstamību ES kontekstā, kā arī veidot ilgtspējīgu sadarbības tīklu starp projektā iesaistītajām pilsētām un pašvaldībām. Projekta specifiskais mērķis ir darba tirgus sadalījuma izlīdzināšanas pasākumu īstenošana, veicot darbaspēka pieprasījuma/piedāvājuma analīzi un attiecīgas apmācības.

Projekta pamatā ir problēma, ka nākotnes darba tirgū pieprasījums pēc specifiskām zināšanām, spējām dažādās profesijās būs lielāks nekā piedāvājums.

Projekts veicinās iespējamību cilvēkiem bez nepieciešamās kvalifikācijas iegūt darbu. Projekta ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes:

-          palielināt zināšanu līmeni par starpkultūru sadarbību un iekļaujošo darba tirgu;

-          apgūt un dalīties pieredzē starptautiskā līmenī un ieviest jaunas metodes darbinieku apmācības programmām;

-          piedalīties starptautiskajos partneru pieredzes apmaiņas pasākumos  un prezentēt Daugavpili kā konkurētspējīgu ES pilsētu un dalīties tās pieredzē;

-          organizēt darbinieku apmācības kapacitātes paaugstināšanai;

-          paaugstināt darbinieku zināšanu un kompetences līmeni;

-          attīstīt starptautisku sadarbību ar projektā iesaistītajām pilsētām un pašvaldībām.

Projekta rezultāti:

Projekta rezultāti:

-          izveidota apmācības programma darbinieku zināšanu un pieredzes līmeņa paaugstināšanā darbā ar iedzīvotājiem, t. sk. latviešu valodā, kas būs pieejama projekta mājas lapā visiem interesentiem;

-          apkopota informācija par labākajām praksēm un idejām iesaistīto partneru starpā;

-          veicināta darba tirgus sadalījuma izlīdzināšanās;

-          noorganizēti 5 starptautiskie pasākumi;

-          noorganizētas pašvaldības darbinieku apmācības;

-          noorganizēts starptautiskais pasākums Daugavpilī, lai iesaistītu vietējos iedzīvotājus, darba devējus, informētu tos par projekta rezultātiem, kā arī projekta ietvaros izveidoto apmācību programmu;

-          izpildītas 22 pašvaldības darbinieku mobilitātes.

Kontaktpersona

 

 Jolanta Reča-Lāže, projekta koordinators,

 Tālr: 6 54 76064; e-pasts: jolanta.reca-laze@daugavpils.lv

PRESES RELĪZES:

Notika pirmā partneru tikšanās ES projekta “Recruit potential” ietvaros _

Notika starptautiskā projekta “Recruit potential” tikšanās Daugavpilī _

Starptautiskā projekta “Recruit potential” ietvaros turpinās darbs pie apmācības programmas izstrādes _

Turpinās starptautiskā projekta “Recruit potential” īstenošana _

Starptautiskā projekta “Recruit Potential” ietvaros notika apmācības programmas testēšana _

Starptautiskā projekta “Recruit potential” rezultātu izplatīšanas pasākums-seminārs Daugavpilī _

ERASMUS+ “Recruit Potential” projekta noslēguma tikšanās Zviedrijā _