Šobrīd Daugavpilī

SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS PUBLISKO TERITORIJU APGAISMOJUMA INFRASTRUKTŪRĀ

Pēdējo reizi informācija atjaunota 03.12.2018, 18:45

PROJEKTS „SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS PUBLISKO TERITORIJU APGAISMOJUMA INFRASTRUKTŪRĀ”

TAPIS AR KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTA FINANSIĀLU ATBALSTU

Projekta

nosaukums:

“SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS PUBLISKO TERITORIJU APGAISMOJUMA INFRASTRUKTŪRĀ”

vienošanās Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/010

Projekta

izmaksas:

Kopējās izmaksas:  Ls 129 274.70 no tiem:

·        attiecināmas: LVL 118 623.87

- KPFI finansējums 69.999992% - LVL 83 036.70

- Daugavpils pilsētas domes finansējums 30.000008% -

LVL 35 587.17

·        neattiecināmās: LVL 10 650.83

Projekta

ilgums:

no 2012.gada 06.februāra līdz 2012.gada 01.jūlijam

 

Projekta

mērķis:

Projekta mērķis: ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.

Projekta

aktivitātes:

Daugavpils pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, projekta ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes:

1.     Iepirkuma izsludināšana par energoefektīvu gaismekļu uzstādīšanu ielu apgaismojuma infrastruktūrā Jaunās Forštadtes rajonā, Daugavpilī;

2.     Energoefektīvu gaismekļu iegāde, esošo gaismekļu demontāža;

3.     Montāžas darbi, jaunu gaismekļu pārbaude un regulēšana;

4.     Apgaismojuma sistēmas testēšana un palaišana, tehniskās dokumentācijas izstrāde par izpildītajiem darbiem;

5.     Publicitātes pasākumi. 

Projekta ietvaros tiks nomainīti 369 apgaismes ķermiņi mikrorajona Jaunā Forštadte sekojošās ielās:

- Aveņu ielā,

- Arendoles ielā,

- Piekrastes ielā,

- Rēzeknes ielā,

- Tartu ielā,

- Raipoles ielā,

- Telts ielā,

- Ezeru ielā,

- Minskas ielā,

- Stāvu ielā.

 

Projekta ziņa 1

Projekta ziņa 2