Šobrīd Daugavpilī

Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Daugavpilī

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2018, 10:26

Projekta nosaukums:

„Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Daugavpilī”

(vienošanās Nr. 3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/005)

Projekta

izmaksas:

 

Projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 1 934 604.85 no tiem:

ERAF 85% - Ls 1 644 414.12

Valsts budžeta dotācija 4.5% - Ls 87 057.22

Daugavpils pilsētas domes finansējums 10.5% - Ls 203 133.51

Projekta

ilgums:

12 mēneši (2008.gada oktobris – 2009.gada septembris)

Projekta

mērķis:

 

Veicināt pirmsskolas vecuma bērnu vacāku vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, paaugstinot pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamību Daugavpilī

Projekta aktivitātes:

-    24.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes pasākumu īstenošana.

-    24. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošana.

-    24. pirmsskolas izglītības iestādes iebūvējamā aprīkojuma iegāde.

-    Daugavpils pašvaldībai piederošas ēkas rekonstrukcija par jaunu pirmsskolas izglītības iestādi.

-    Jaunizveidotās pirmsskolas izglītības iestādes iebūvējamā aprīkojuma iegāde.

-    Jaunizveidotās pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošana.

-    Vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem un vecākiem ar bērniem.

Projekta rezultāti:

- Projekta īstenošanas rezultātā tika rekonstruēta 24.pirmsskolas izglītības iestāde un Daugavpils pašvaldībai piederoša ēka par jaunu pirmsskolas izglītības iestādi, tādējādi palielinājās vietu skaits bērniem pirmsskolas vecumā, kas veicina nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos Daugavpilī. Apmēram 149 pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem  rādās iespēja turpināt darba attiecības;

- Izveidotas jaunas 158 vietas pirmsskolas vecuma bērniem;

- Izveidotas jaunas 38 darba vietas.

Projekta ziņas

Projekta ziņas