Šobrīd Daugavpilī

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.12.2018, 17:41

Projekta „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā” apraksts

Projekta vadošais partneris:

Daugavpils pilsētas dome

Projekta partneris

Grodņas pilsētas Izpildkomitejas Ideoloģiskā darba, kultūras un jaunatnes lietu nodaļa (Baltkrievija)

Indikatīvā projekta summa

Projekta kopējās izmaksas: 1 004 968 EUR

Grodņas daļa: 423 306 EUR, t.sk. līdzfinansējums 10%    42 330 EUR

Daugavpils daļa: 581 662 EUR

Finansēšanas avoti:

·    EKPI finansējums 453 210 EUR,

·    valsts budžeta dotācija 25 178 EUR,

·         pašvaldības finansējums 103 274 EUR, t.sk. neattiecināmās izmaksas

Projekta sasaiste ar Daugavpils pilsētas attīstības programmu

RP 2 Pilsētvides attīstības programma A22 Daugavpils cietokšņa reģenerācija

Projekta ilgums:

16 mēneši: 2013.gada 30.augusts – 2014.gada 30.decembris

Projekta mērķis

Ieguldījums kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un tūrisma popularizēšanā, īstenojot kopīgās aktivitātes.

Kultūrvēsturiskā mantojuma objektu infrastruktūras un tūrisma servisu uzlabošana – ieguldījums Daugavpils cietokšņa un Grodņas vēsturiskā centra saglabāšanā un mantojuma identitātes elementu veidošanā.

Projekta galvenās aktivitātes:

1)     Daugavpils cietokšņa 1.krasta lunetes restaurācija un galvenā ieejas mezgla cietoksnī veidošana.

2)     Grodņas pilsētas amatniecības centra rekonstrukcija un Reģionālā mantojuma centra izveidošana un aprīkošana.

3)     Daugavpils cietokšņa zīmola grāmatas izveidošana

4)     Informatīvo plākšņu izvietošana pie ievērojamajiem objektiem Daugavpils cietoksnī.

5)     Lielformāta informācijas stendu ar informāciju par cietoksni izvietošana pilsētas centrā.

6)     Informatīvo materiālu publicēšana par Daugavpils cietoksni un Grodņas amatniecības vēsturi.

7)     Kataloga par reģiona amatniekiem publicēšana.

8)     Jaunā pārrobežu maršruta izstrādāšana.

9)     Kopīgo praktisko pasākumu organizēšana: vietējā mantojuma seminārs, tūrisma forums, vietējo amatnieku darbnīca, tūrisma gidu darbnīca, starptautiskais amatnieku plenērs.

Projekta īstenošanas vietas:

Daugavpils cietoksnis, Daugavpils, Latvija Grodņas pilsētas amatniecības metodiskais centrs, Grodņa, Baltkrievija