Šobrīd Daugavpilī

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.12.2018, 16:43

Projekta nosaukums:

„Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” (Vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/012/080)

Projekta  izmaksas:

Projekta kopējais finansējums LVL  2 837 101.00, no tiem:

ERAF 85%  - LVL  2 411 535.00

Valsts budžeta dotācija 3% - LVL  85 113.00

Daugavpils pilsētas domes finansējums 12% - LVL  340 453.00

Projekta ilgums:

No 2012.gada 17.decembra līdz 2014.gada 31.decembrim

Projekta mērķis:

ir veikt Daugavpils pilsētas pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tādējādi veicinot pilsētvides pieejamības un pievilcības attīstību.

Projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros plānotas šādas darbības:

1. Daugavpils pilsētas pirmsskolu izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijas darbi:  ārsienu un cokola siltināšana; pirmā stāva jaunas grīdas izbūve ar siltinājuma slāni; pagraba pārseguma siltināšana; jumta pārseguma siltināšana un seguma atjaunošana; ūdens noteces sistēmas rekonstrukcija; esošo koka rāmjos logu nomaiņa uz jauniem pakešu logiem; siltumapgādes cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņa; jauna automātiskā siltummezgla uzstādīšana; jauno radiatoru uzstādīšana ar termoregulatoriem; piespiedu ventilācijas izbūve ar siltuma atgūšanas (rekuperācijas) sistēmu, kā arī tiks ierīkota zibensaizsardzība un zemējums, ugunsdrošības signalizācijas un ugunsgrēka izziņošanas sistēmas.

2. Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana.

3. Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana.

4. Publicitātes nodrošināšana.

Projekta ietvaros tiks renovētas šādas pilsētas pirmsskolu izglītības iestādes:

Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils 10.pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils 15.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils 21.pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestāde, 27.pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils 30.pirmsskolas izglītības iestāde.

Projekta ziņa 1

Projekta ziņa 2

Projekta ziņa 3

Projekta ziņa 4

Projekta ziņa 5

Projekta ziņa 6

Pielikums

Projekta ziņa 7

Projekta ziņa 8

Informāciju  sagatavoja:

Jeļena Karkova

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta

Projektu nodaļas eksperte projektu jautājumos

tālr. 65476064,  jelena.karkova@daugavpils.lv