Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2018, 10:42

Projekta nosaukums

„Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”

(Vienošanās Nr.2009/0314/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/042)

Projekta izmaksas

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 295 176.00, no tiem

ERAF finansējums 100% - LVL 295 176.00

Daugavpils pilsētas domes finansējums - LVL 0.00

Projekta ilgums

2010.gada 01.janvāris - 2011.gada 30.aprīlis (16 mēneši)

Projekta mērķis

veicināt mācību vides un izglītības ieguves iespēju izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, nodrošināt Daugavpils pilsētas speciālo izglītības iestāžu infrastruktūras pielāgošanu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un uzlabot to materiālo bāzi ar nepieciešamo aprīkojumu.

Projekta aktivitātes

1.      Specialās izglītības iestādes ēku, telpu infrastruktūras un inženierkomunikāciju renovācija un rekonstrukcija, tai skaitā telpu un infrastruktūras pielāgošana bērniem ar speciālām vajadzībām.

2.      Mācību materiālu, tai skaitā elektroniskās apmācības un programmatūras iegāde, mācību aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde, kā arī mācībām nepieciešamo mēbeļu iegāde.

Tiek organizēti informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Realizējot projektu, tiek nodrošinātas atbilstošas izglītības ieguves iespējas, tiek sakārtota izglītības iestāžu infrastruktūra un pielāgotas telpas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī tiek uzlabota materiālā bāze ar nepieciešamo aprīkojumu, līdz ar to tiek mazināti skolēnu ar funkcionāliem traucējumiem atstumtības riski, tās palīdzēs viņiem pilnvērtīgi iekļauties mācību procesā un tiek nodrošināti vienlīdzīgas iespējas kvalitatīvas pamatizglītības iegūšanai.

Projekta ziņas