Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu iela)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2018, 12:34

Projekta nosaukums:

“DAUGAVPILS AUTOTRANSPORTA MEZGLS (VIDZEMES, PIEKRASTES, A.PUMPURA, VIŠĶU IELA)”

vienošanās Nr. 3DP/3.3.1.5./08/IPIA/SM/001

Projekta

izmaksas:

Ls 24 057 444,71 no tiem:

KF 85% - Ls 20 448 828,00

Valsts budžeta dotācija 4.5% - Ls 1 082 585,01

Daugavpils pilsētas domes finansējums 10.5% - Ls 2 526 031,70

Projekta

ilgums:

No 2009. gada marta līdz 2011. gada 30. jūnijam (28 mēneši)

Projekta

mērķis:

Nodrošināt pilsētas infrastruktūras sasaisti ar Eiropas maršrutiem (TEN), uzlabot pilsētas infrastruktūru un nodrošināt komfortablu satiksmi starp pilsētas rajoniem, izbūvējot divlīmeņu šķērsojumu ar dzelzceļu (TEN-T).

Projekta

aktivitātes:

Autotransporta mezgla būvniecība paredz:

- izbūvēt jaunu ielu no Vidzemes ielas līdz Višķu ielai;

- izbūvēt jaunas ielas pieslēgumus Vidzemes un Višķu ielām;

- izbūvēt Piekrastes ielu no Vidzemes ielas līdz Arendoles ielai;

- izbūvēt Piekrastes ielas pārvadu pār jauno ielu;

- izbūvēt 2 tuneļus (dzelzceļa pārvadu) zem dzelzceļa Daugavpils – Rēzekne sliežu ceļiem;

- izbūvēt autotransporta mezgla apgaismojumu;

- izbūvēt lietusūdens atvades tīklus;

- izbūvēt gājēju un velosipēdistu celiņus un pārejas.

Projekta ziņas

Projekta ziņas

Projekta ziņas

Projekta ziņas

Projekta ziņas

Projekta ziņas

Projekta ziņas

Projekta ziņas

Projekta ziņas