Šobrīd Daugavpilī

Administrations go Europe!

Pēdējo reizi informācija atjaunota 03.12.2018, 19:02

 Projekta „Administrations go Europe!” apraksts

Projekta iesniedzējs:

Magdeburgas pašvaldība, Vācija

Projekta partneri:

1.      Daugavpils pilsētas dome, Latvija

2.      Jászsági Daudzfunkcionālā Reģionālo mazo pašvaldību partnerības apvienība, Ungārija

3.      Biznesa izglītības konsorcijs (biedrība) (CSCI), Itālija

4.      SIKOSA – Saksijas-Anhaltes ES Pētījumu institūts, Vācija

5.      Veljes pašvaldība, Dānija

6.      ÉARFÜ Észak-Alföldi Reģionālās attīstības aģentūra, Ungārija

Finansēšanas avots:

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas finansējums 100% apmērā

Projekta īstenošanas termiņš:

No 2012.gada 1.augusta līdz 2014.gada 31.jūlijam

Projekta  kopējās izmaksas: 

LVL 7 732 (EUR 11 000)

Pašvaldības priekšfinansējums:

LVL 1 547 – 20% no projekta kopējām izmaksām
(programmas finansējums 80% (LVL 6 185) tiks ieskaitīts projekta sākumā)

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir veicināt Starptautisko sadarbību, uzlabot komunikācijas prasmes, izstrādāt jaunas idejas un metodes starpkultūru prasmju uzlabošanai, kas palīdzētu īstenot internacionalizācijas stratēģiju un kopīgi izstrādāt saturu sertificētu apmācību moduļiem.

Projekta īstenošana nākotnē veicinās Daugavpils pilsētas domes uzstādīto attīstības mērķi - Daugavpils pilsētu veidot, kā vietu ar augstu dzīves līmeni un kvalitāti, augstu tolerances līmeni, un vienlaicīgi palīdzēs attīstīt pilsētu kā ekonomiskās attīstības reģionālo centru ar vieglu piekļuvi starppilsētu un starptautisko pārvadājumu veikšanai, kā arī Starpkultūru zinātnes un izglītības centru - paraugu ideālai pilsētai Latvijā un Eiropā.

Projekta galvenās aktivitātes:

 

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes paredz sadarboties ar projekta partneriem Starptautiskā līmenī un piedalīties konferencēs, semināros un darba grupās.

Projekta īstenošanas laikā Daugavpils pilsētas dome, kā sadarbības partneris būs atbildīga par darba paketes 4 "izplatīšanu", kas ietver:

1. Komunikācijas pasākumus projekta laikā (piedalās visi iesaistītie partneri);

2) IV starpvalstu sanāksmes (piedalās visi partneri);

3) Pirmais paziņojums ieinteresētajiem sabiedrības pārstāvjiem reģionos (katrs partneris to dara savā tīmekļa vietnē);

4) Daugavpils pilsētas dome, kā sadarbības partneris aktīvi piedalīsies noslēguma darba – rokasgrāmatas sagatavošanā.

Projekta ziņa 1

Projekta ziņa 2

Projekta ziņa 3

Projekta ziņa 4

Projekta ziņa 5

Projekta ziņa 6

Projekta ziņa 7

AGE rokasgrāmata