Šobrīd Daugavpilī

Ventas iela 7A

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.08.2018, 16:22

Ar Daugavpils pilsētas domes 23.12.2010. lēmumu Nr.830 apstiprināti saistošie noteikumi Nr.51 "Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 0500 037 2211 Ventas  iela 7A, Daugavpilī  detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"(spēkā no 07.01.2011).

Grafiskā daļa: