Pilsētas attīstības programma 2022-2027

Pēdējo reizi informācija atjaunota 17.05.2024, 16:09

No 11.11.2021. spēkā ir jaunā Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programma 2022.-2027.gadam

 

 Ar apstiprināto dokumentu var iepazīties arī valsts vienotā Ģeotelpiskās informācijas portālā (geolatvija.lv) sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana", saite uz portālu.

 

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskati:

 

AP 2027 uzraudzības ietvaros no 1.marta līdz 31.martam tika organizēta iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, lai noskaidrotu iedzīvotāju un uzņēmēju viedokli par pilsētas attīstību, iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī lai novērtētu iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, veiktajiem darbiem un realizētajiem projektiem:

 

Daugavpils pilsētas attīstības programma “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam (ZAUDĒJUSI SPĒKU)

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!