Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes ietvaros tiek organizēta iedzīvotāju aptauja Pilsētas ziņas

1846
Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes ietvaros tiek organizēta iedzīvotāju aptauja

Daugavpils pilsētas dome uzsāk aktīvu darbu pie jaunās pilsētas attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes. Daugavpils pilsētas attīstības programma ir pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Attīstības programma 2021.-2027.gadam noteiks prioritāri risināmos jautājumus pilsētā nākamajos septiņos gados, atbilstoši tai tiks ieguldītas publiskās investīcijas. Attīstības programma koordinē domes struktūrvienību un citu atbildīgo iestāžu rīcības, lai pilsēta sasniegtu ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītos mērķus.

Attīstības programmas izstrādes ietvaros tiks veikta pilsētas esošās situācijas un dažādu datu analīze, tiks organizētas tematiskās sanāksmes, iesaistot nozaru un pašvaldības iestāžu, struktūrvienību speciālistus ar mērķi apspriest dažādus jautājumus par pilsētas attīstību.

Izstrādājot attīstības programmu 2021.-2027.gadam, ir svarīga Daugavpils pilsētas iedzīvotāju vēlmju un vajadzību apzināšana, veicot aptauju. Tā ilgs no 5. līdz 20.oktobrim. Aptaujas elektroniskā versija būs pieejama Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv, kā arī domes Facebook vietnē (@daugavpilsdome).

Savukārt papīra formātā aptauja pieejama no 5.oktobra Daugavpils pilsētas domes Informācijas birojā, K.Valdemāra ielā 1 (1.stāvs).

Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrāde ir uzsākta, pamatojoties uz 2020.gada 13.augusta Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr.341 un tiek veikta, pašvaldībai sadarbojoties ar SIA “Reģionālie projekti”.

Iedzīvotāju aptaujas anketa pieejama šeit: https://ej.uz/Daugavpilsaptauja

Pašvaldībai aktuāli ir noskaidrot arī Daugavpils uzņēmēju domas par uzņēmējdarbības vidi pilsētā.

Uzņēmēji tiek aicināti piedalīties aptaujā, līdz 20.oktobrim aizpildot anketu, kas pieejama šeit: https://ej.uz/DaugavpilsaptaujaUznemeji

 

Aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai un jaunumiem par attīstības programmas izstrādi Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!