Šobrīd Daugavpilī

Vide

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.06.2021, 09:23

Daugavpils ir vienlīdz labvēlīga vieta gan iedzīvotāju labsajūtai un ģimenes veidošanai, gan izglītības iegūšanai, gan uzņēmējdarbības attīstībai. Sakārtota pilsētvide, sociālā un tehniskā infrastruktūra padara pilsētu par konkurētspējīgu dzīvesvietu un biznesa iespēju centru.

Pašvaldības politika vērsta, lai Daugavpils pilsētas publiskā telpa (parki, skvēri, ielas, laukumi u.c.) ir pieejama, droša un interesanta visām vecuma grupām - bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām visos četros gadalaikos. Pilsētas transporta struktūra ir īpaši draudzīga velotransportam un gājējiem. Pašvaldības politika vērsta, lai Daugavpils ir ērti un ātri sasniedzama reģionālā un starptautiskā līmenī. Pilsētā ir kvalitatīva un droša transporta infrastruktūra visiem satiksmes dalībniekiem, regulāri tiek pilnveidots sabiedriskā transporta parks.

Pašvaldības politika vērsta, lai īstenotu energotaupības pasākumus (īpaši publiskajās ēkās un teritorijās). Pilsētas mājokļi tiek atjaunoti, paaugstinot energoefektivitāti, tie tiek veidoti funkcionāli un vizuāli pievilcīgi komfortablai dzīvei. Visas pilsētas apkaimes pakāpeniski tiek nodrošinātas ar iespējām pieslēgties pie pašvaldības centralizētajiem komunālajiem tīkliem (ūdensapgāde, kanalizācija u.c.), kā arī modernām un mūsdienīgām elektronisko sakaru iespējām.

Pašvaldības politika vērsta, lai pilsētā ir atbilstoši augsta vides kvalitāte - tīrs atmosfēras gaiss, virszemes un pazemes ūdeņi, tranzīta satiksmes plūsma ir novirzīta no dzīvojamajām apkaimēm. Pilsētas degradētās teritorijas ir atgrieztas ekonomiskajā apritē un primāri izmantotas uzņēmējdarbības attīstībai, dabas resursi tiek racionāli izmantoti, notiek atkritumu šķirošana.

Pašvaldības politika vērsta, lai Daugavpils pilsētas bagātais kultūrvēsturiskais un dabas mantojums ir saglabāts, renovēts un ilgtspējīgi iesaistīts tūrisma apritē un pilsētas tēla veidošanā.

Veselības veicināšanai, pilsētvides sakārtošanai un aktīvai atpūtai tika attīstīta infrastruktūra velobraucējiem un slēpotājiem Stropu mežaparka teritorijā, pie Lielā Stropu ezera atvērts ceturtais aktīvās atpūtas un piedzīvojumu parks Latvijā „Tarzāns”, pieejama uzlabota infrastruktūra L.Stropu ezera krastā pie atpūtas bāzes „Stropu vilnis”, uzsākta promenādes izbūve gar L.Stropu ezera krastu. Tāpat notiek Liginišķu kartinga trases “Blāzma” rekonstrukcija.

Gaisa monitorings Centrā