Ūdenssaimniecība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 15.08.2018, 16:07

Daugavpils pilsētas centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijai ir pieslēgtas 14 apkaimes: Centrs, Esplanāde, Cietoksnis, Ķīmija, Kalkūni, Ezermala, Jaunā Forštadte, Dzelzceļnieks, Gajoks, Križi, Čerepova, Vecstropi, Mazie un Jaunie Stropi. Daļēji nodrošināti ar pieslēgumu pie pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ir Grīvas, Ruģeļu, Jaunbūves, Viduspoguļankas un Vecās Forštadtes apkaimju iedzīvotāji un iestādes. Ūdens centralizētās ūdensapgādes vajadzībām tiek iegūts no ūdens gūtnēm “Ziemeļi”, “Vingri” un “Kalkūni”. Notekūdeņi tiek attīrīti Daugavpils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (turpmāk - NAI) un NAI „Križi”. NAI saražotās notekūdeņu dūņas tiek uzkrātas un uzglabātas dūņu laukos „Križi”. Ūdensapgādes un kanalizācijas objektus apsaimnieko SIA „Daugavpils ūdens”.ātas un uzglabātas dūņu laukos „Križi”. Ūdensapgādes un kanalizācijas objektus apsaimnieko SIA „Daugavpils ūdens”.

Vairāk informācijas šeit - www.daugavpils.udens.lv

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!