Šobrīd Daugavpilī

Biežāk uzdotie jautājumi: Kā Daugavpils pašvaldība cīnās ar COVID-19 izplatību Pilsētas ziņas

1256
Biežāk uzdotie jautājumi: Kā Daugavpils pašvaldība cīnās ar COVID-19 izplatību

Ar 13. martu Latvijā izsludināta ārkārtas situācija sakarā ar COVID-19 infekcijas izplatību. Ņemot vērā valsts atbildīgo dienestu ieteikumus, Daugavpils pašvaldība  nosaka dažādus ierobežojošus pasākumus, kā arī pastāvīgi strādā pie tā, lai atbalstītu pilsētas iedzīvotājus un uzņēmējus.

Daugavpils domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa apkopoja jautājumus, kurus uzdod mūsu pilsētas iedzīvotāji, un sniedz speciālistu atbildes. 

Ko dara Daugavpils pašvaldība, lai ierobežotu Covid-19 izplatību?

Pašvaldībā ir ieviesti vairāki pasākumi, kuru mērķis ir maksimāli ierobežot vīrusa izplatību. Pašvaldības iestādēs nodrošināta iedzīvotāju attālināta apkalpošana, sagatavoti informatīvie plakāti, kas palīdz cilvēkiem saprast, kur un kā jāgriežas, lai saņemtu nepieciešamo pakalpojumu vai palīdzību, kā jārīkojas, lai pasargātu sevi un savus tuviniekus, kā arī, kur griezties, ja ir aizdomas par saslimšanu.

Īpaša uzmanība tiek veltīta tam, lai pasargātu no saslimšanas riska grupā esošos iedzīvotājus – gados vecākus cilvēkus un cilvēkus ar hroniskām saslimšanām. Lai ierobežotu viņu drūzmēšanos sabiedriskajās vietās, uz ārkārtas situācijas laiku atcelti atvieglojumi braukšanai sabiedriskajā transportā. Tas attiecas arī uz skolēniem, kas var būt vīrusa pārnēsātāji, nemaz to nezinot. Sabiedriskā transporta dezinfekcija notiek pastiprinātā režīmā.

Lai mazinātu riskus, slēgti arī rotaļu laukumi parkos un pagalmos, kur aktīvi pulcējās gan bērni, gan viņu vecāki un vecvecāki .

Viens no svarīgākajiem lēmumiem, kas operatīvi tika pieņemts pa brīvlaika nedēļu, bija silto pusdienu nodrošināšana bērniem no trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm. Tagad tiek izskatīta iespēja sniegt ēdināšanas atbalstu arī pārējiem skolēniem un arī maznodrošinātajiem, īpaši vientuļajiem, pensionāriem.

Pašvaldība ir griezusies arī pie vietējiem uzņēmējiem, lai apzinātu, kādas problēmas ir radušās ārkārtas situācijas laikā, un izvērtētu uzņēmējiem sniedzamā atbalsta iespējas.

Ir pagarināti nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņi.

Pašvaldība pastāvīgi seko situācijai un apzina pašvaldības īpašumā esošās ēkas, kuras varēs izmantot, ja radīsies nepieciešamība. Notiek komunikācija ar valsts iestādēm, kuras ir iesaistītas Covid-19 izplatības mazināšanā, lai izstrādātu speciālo kārtību rīcībai epidēmijas attīstības gadījumā.

Komunālie pakalpojumi tiek sniegti nepārtrauktā režīmā. Rēķinus par komunāliem maksājumiem līdz aprīļa beigām var apmaksāt bez soda sankcijām.

Kas ir ar pašvaldības budžetu? Vai finansējumu pārcels starp pozīcijām? Kādas būs prioritātes?

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļā norāda, ka šobrīd uztraukumam nav pamata. Šī gada pirmie divi mēneši budžeta izpildes ziņā bija sekmīgi. Esošajos apstākļos dažas pozīcijas sāka „bremzēties”, taču pagaidām nekas neliecina par to, ka būtu sākušās problēmas budžeta izpildē. Nekas neliecina arī par to, ka prognozējams finansējuma samazinājums.  Šobrīd jautājums par budžeta pārdali nav skatīts. Ja ārkārtas situācijas apstākļos būs nepieciešams papildus finansējums kādā no pozīcijām, pašvaldības budžetā ir diezgan liels rezerves fonds, no kura būtu sedzami šie izdevumi. Protams, notiekošo zināmā mērā var ietekmēt situācijas turpmāka attīstība valstī, taču pagaidām darbs rit pēc plāna.

Kā ārkārtas situācijā strādā Dome un pašvaldības iestādes?

Kad valstī tika izsludināt ārkārtas situācija, Dome un tās struktūrvienības organizēja klientu attālinātu apkalpošanu, lai maksimāli ierobežotu saskarsmi.

Veikta pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību aptauja par aizsarglīdzekļu nepieciešamību un iesniegts pieprasījums VARAM, kas veica kopēju pasūtījumu visām pašvaldībām. Daugavpils sadraudzības pilsēta Harbina (Ķīna) tuvākajā laikā atsūtīs 2 kastes ar aizsarg maskām. Ņemot vērā faktiskās piegādes, tiks risināti jautājumi gan par aizsarglīdzekļu izsniegšanu cilvēkiem, kuri pilda savus darba pienākumus ārkārtas situācijas laikā, gan par  papildus pasūtījumiem.

Domes un pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kuri nevar pildīt pienākumus attālināti, katru rītu, ierodoties darbā,  tiek mērīta temperatūra. Uzstādīti roku dezinfikatori, notiek virsmu dezinficēšana.

Kapitālsabiedrībām un iestādēm ir savi budžeti, un iestāžu vadība pieņem lēmumus par aizsarglīdzekļiem, ievērojot rekomendācijas.

Daugavpils Reģionālajā slimnīcā aizsarglīdzekļi mediķiem ir pietiekamā daudzumā, slimnīcas administrācija apzina iespējamos aizsarglīdzekļu piegādātājus turpmākajam laikam, kā arī ražo sejas maskas saviem spēkiem.

Kā norisinās attālināta apmācība Daugavpils skolās?

Katra izglītības iestāde izstrādāja individuālu darba plānu, kurā ņemta vērā reāla situācija konkrētajā skolā. Pamatā komunikācija notiek caur e-klasi un citiem elektroniskajiem līdzekļiem un pa telefonu. Ja bērnam nav pieejams internets, tiek meklēti individuāli risinājumi (sagādāts tehniskais aprīkojums, uzdevumus izdrukā uz papīra u.t.t.).

Pagājušās darba nedēļas beigās Daugavpils Izglītības pārvaldes vadība apsprieda ar pilsētas skolu direktoriem attālinātās apmācības pirmos rezultātus, kas liecina, ka kopumā situācija ir visai cerīga: liela skolotāju daļa prasmīgi rīkojas elektroniskā vidē, pedagogi savstarpēji sadarbojas, veidojot mācību saturu, bērni komunicē ar skolotājiem un savlaicīgi izpilda uzdevumus. Daži, mācoties individuāli, uzrāda pat labākus rezultātus, nekā mācoties skolā. Atsevišķos gadījumos, kad rodas pamatotas bažas par bērna veiksmīgu iesaistīšanos mācību procesā, situācijas atrisināšanā iesaistās Bāriņtiesas speciālisti. Izglītības pārvalde norāda, ka kopumā situācija ir līdzīga visā valstī. Apsveicama vecāku  aktīva iesaistīšanās. Gadījumos, ja rodas kādas neskaidrības, visus aicina uzreiz sazināties ar skolu, kas noteikti palīdzēs rast risinājumu.

Kā šogad norisināsies iecerētie ielu remonti un teritoriju labiekārtošana? Vai koronavīrusa dēļ būs jāmaina prioritātes un termiņi?

Komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs Aivars Pudāns informēja, ka uz šo brīdi darbus plānots veikt saskaņā ar gada sākumā akceptēto plānu – tas paliek nemainīgs. Saskaņā ar apstiprināto pilsētas budžetu, paredzēta šādu ielu rekonstrukcija:

 • Viestura iela posmā no Imantas ielas līdz Lāčplēša ielai,
 • Smilšu iela posmā no Valkas ielas līdz Jātnieku ielai,
 • Čiekuru iela posmā no 18.novembra ielas līdz Čiekura ielai 6,
 • Ļermontova iela posmā no Baznīcas ielas līdz Pārdaugavas ielai (pārbūve),
 • Kājnieku iela posmā no Tirgoņu ielas līdz Transporta ielai (pārbūve).

Pagalmu remonti ieplānoti šādās adresēs:

 • Arodu iela 104A – 98A,
 • Piekrastes iela 47 un 47 A,
 • Tartu iela 2A,
 • Rēzeknes iela 5 un 5A,
 • Vaļņu iela 33 un 33A.

Kas notiks ar pavasara un vasaras pasākumiem Daugavpilī? Vai atcels Pilsētas svētkus?

Pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis informēja, ka pašlaik ir gaidāms valdības lēmums pagarināt ārkārtas stāvokli valstī, taču jau ir atcelti vai pārcelti ne tikai aprīļa, bet arī maija pasākumi. Runājot par tuvākajiem lielajiem notikumiem: šīs korekcijas nācās veikt skrējienam „Skrien Latvija” un spīdveja sacensībām. Jūnijā nekas nav atcelts, taču pagaidām nekādu garantiju nav, arī attiecībā uz Pilsētas svētkiem. Šī nav patīkamākā prognoze, taču jāsaprot, ka runa ir par cilvēku dzīvībām.

Kā notiek sabiedriskā transporta dezinfekcija un vai konduktori ir aizsargāti savā ikdienas darbā?

«Daugavpils Satiksme» turpina rūpīgi dezinficēt sabiedrisko transportu. Autobusi tiek apstrādāti ar speciāliem līdzekļiem 1-2 reizes dienā, bet tramvaji – gandrīz vienmēr trīsreiz dienā: no rīta, pēcpusdienā un vakarā. 3. tramvaja maršrutam, apstājoties Stropos, regulāri notiek margu tīrīšana. Ar uzņēmumu “Sadzīves pakalpojumu kombināts” ir noslēgts līgums par dezinficēšu, ko veic nakts laikā.

Konduktoriem ir izsniegti cimdi un roku dezinfekcijas līdzekļi. Pašlaik transportlīdzekļos pie krēsliem tiek piestiprinātas lentes - tas ir atgādinājums, ka pasažieriem jāsēž atsevišķi, pēc iespējas tālāk vienam no otra. Tas ir tikpat svarīgi vīrusa izplatības novēršanai, kā dezinfekcija.

Vai DDzKSU dezinficē daudzdzīvokļu ēku kāpņu telpas? Ko var darīt paši iedzīvotāji? Ko darīt ar kaķiem, kas mīt pie iedzīvotāju durvīm vai kāpņu telpās?

SIA DDzKSU valdes loceklis Sergejs Fridmans: “Šobrīd šajā sakarā notiek sarakste ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC). Mums ir jāsaprot, vai šis pasākums būs efektīvs un kādi līdzekļi var būt nepieciešami dezinfekcijas veikšanai. Bet grūtības rada tas, ka mēs runājam par lielām telpām, un šis process var būt ļoti dārgs. Pēc aptuveniem aprēķiniem, tas ir ap 0,30 eiro par kv.m. piecstāvu ēkā - ārkārtīgi augsta maksa mūsu iedzīvotājiem. Papildus tam jau pastāv problēma ar dezinfekcijas līdzekļu iepirkšanu, it īpaši – lielos apjomos. Kā alternatīvu mēs pagaidām apsveram variantu iegādāties dezinfekcijas līdzekļus aktīvistiem no mājas uzkrājuma fonda – daudzu māju vecākie paši pauda gatavību apstrādāt kopīgo durvju rokturus un margas.

Saskaņā ar Domes saistošajiem noteikumiem, kāpņu telpās nedrīkst atrasties nekādi dzīvnieki, ieskaitot kaķus. Sekot tam no DDzKSU puses nav viegli, tāpēc mēs aicinām iedzīvotājus izturēties atbildīgi ”.

Kā pilsētas Dome var palīdzēt uzņēmējiem, kuru bizness cieš no koronavīrusa epidēmijas sekām?

Balstoties uz 24.martā akceptētajiem Ministru Kabineta noteikumiem Nr.151 „Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija", Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments izstrādāja un izsūtīja aptauju pilsētas uzņēmējiem. Anketā iekļauti jautājumi par faktoriem, kas ietekmējuši izmaiņas uzņēmuma darbībā, kā arī par uzņēmuma aktuālajiem rādītājiem (apgrozījums, eksports, darbaspēks u.c.). Uzņēmēji tika aicināti paust viedokli arī par to, kādu atbalstu viņi gribētu saņemt no valsts un pašvaldības. Šī informācija tiks apkopota Domes speciālās darba grupas ietvaros. Pēc tam tiks pieņemti lēmumi par biznesa atbalsta pakāpi dažādās nozarēs (nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi vai nomaksas pārnešana, nomas maksas samazināšana u. c.).

24. martā Daugavpils pilsētas dome pieņēma lēmumu pagarināt Daugavpils teritorijā esošā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus:

 • par 1.ceturksni – ne vēlāk kā 2020.gada 1.jūnijā (bija 31.martā);
 • par 2.ceturksni – ne vēlāk kā 2020.gada 1.augustā (bija 15.maijā);
 • par 3.ceturksni – ne vēlāk kā 2020.gada 1.oktobrī (bija 15.augustā);
 • par 4.ceturksni – ne vēlāk kā 2020.gada 1.decembrī (bija 15.novembrī).

Minētais regulējums ir attiecināms uz visām nodokļa maksātāju kategorijām, proti, gan uz juridiskajām personām, gan uz fiziskajām personām.

Kādu darbu pašreizējā ārkārtas situācijā veic Pašvaldības policija? Vai uzrauga distances ievērošanu sabiedriskajās vietās?

Daugavpils Pašvaldības policijas priekšnieks Genādijs Kaminskis: “Mēs turpinām uzturēt kārtību pilsētā un tajā pašā laikā uzraugām ārkārtas stāvokļa ievērošanu - mēs pārbaudām tirdzniecības centrus un sabiedriskās vietas. Īpašu uzmanību pievēršam tam, vai visur ir informācija par situāciju ar COVID-19, vai ir izvietotas distanču līnijas pircējiem. Ja mēs redzam administratīvu pārkāpumu, nekavējoties ziņojam par to Valsts policijai, ar kuru darbs šodien notiek vēl ciešāk”.

Kur var saņemt informāciju par saslimušo skaitu valstī un par aktuāliem ierobežojumiem?

Latvijas Valsts kanceleja ar vairāku iestāžu atbalstu ir izveidojusi vietni www.covid19.gov.lv, kur atspoguļota aktuālākā informācija par koronavīrusa izplatību valstī un tās apkarošanu. Vietne tika izveidota divās valodās - latviešu un krievu, un pašlaik atrodas izstrādes procesā. Tomēr jau šobrīd portālā atrodami aktuālie statistikas dati, noderīgi materiāli, kontakti un detalizēts saraksts ar bieži uzdotajiem jautājumiem un atbildēm par COVID-19. Portāls ir izveidots, lai sniegtu objektīvu un izsmeļošu  informāciju par ārkārtas situāciju valstī.

Vai Daugavpils reģionālā slimnīca ir gatava reaģēt uz pandēmijas straujāku izplatību?

Daugavpils reģionālā slimnīcas vadība un darbinieki dara visu iespējamo, un visi slimnīcas rīcībā esošie resursi pašlaik ir vērsti uz slimnīcas potenciāla paaugstināšanu un kolektīva sagatavošanas līmeņa celšanu. Plašāk lasiet šeit. 

Vai Daugavpils pilsētas Sociālais dienests spēj sniegt palīdzību visiem, strādājot attālināti? Vai rodas jaunas problēmas un nepieciešamība risināt nestandarta situācijas?

Sociālais dienests nodrošina darbu attālināti, problēmu un jautājumu gadījumā dienests operatīvi nodrošina atbilstošus risinājumus. Šobrīd ir bijis tikai viens nestandarta jautājums saistībā  ar pansionāta nodrošināšanu 2 personām, un tas ir atrisināts. Sociālā dienesta darbinieki operatīvi risina jautājumus individuālā kārtā, komunicējot ar katru klientu, kam nepieciešams atbalsts.

Sociālais Dienests kopš 30. marta klientus klātienē vairs nepieņem, tāpēc aicina klientus iesniegt dokumentus elektroniski portālā https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts. Sociālā Dienesta darbinieki ir izstrādājuši rokasgrāmatu, lai klientiem palīdzētu to izdarīt. Papīra veidā dokumentus var atstāt slēgtā kastē darba dienās Lāčplēša ielā 39, ieeja no pagalma. Sociālā Dienesta tālruņi: 654-23700, 654-40926, 654-49907, 654-49908.b

 

Vai Bāriņtiesa gatavojas situācijai, ja saslimušie vecāki nevarēs aprūpēt bērnus? Ko darīt šajās situācijās?

Daugavpils Bāriņtiesa ir gatava dažādām situācijām. Ja radīsies nepieciešamība, ja vecāki slimības dēļ nevarēs aprūpēt bērnu, Bāriņtiesa sākumā apzinās bērna radus, kur varētu nodot bērnu uz laiku, ja tādas iespējas nebūs, tiks apzinātas audžuģimenes, kur ievietot bērnu uz laiku, ir iespēja izskatīt variantu, kad bērns tiek ievietots arī pilsētas ārpusģimenes iestādēs. Pagaidām tādu gadījumu Daugavpilī nav.

Kāda ir situācija ar bezdarbu pilsētā? Vai ir masveida atlaišanas un vai var attālināti reģistrēties NVA?

Uz 31. martu masveida darbinieku atlaišanas Daugavpilī nav (izņemot gada sākumā VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņojumu par atlaišanām), nav paaugstinājies bezdarba līmenis, uz 2020. gada  martu bezdarba līmenis sastāda 7,7%, bet februārī tas bija 7,6%. Nodarbinātības Valsts aģentūras Daugavpils filiālē informēja, ka tas ir pagājušā gada līmenī.

Kas attiecas uz Nodarbinātības Valsts aģentūras darbu, iestāde strādā ar klientiem attālināti ārkārtas situācijas laikā, plašāk iepazīties ar iespējām, ko piedāvā NVA, var pievienotajā saitē.

Kāpēc slēgti sporta laukumi, kur vienatnē trenēties?

Lai mazinātu riskus Covid-19 tālākai izplatībai Latvijas iedzīvotāju vidū, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, valdība ir pieņēmusi stingrākus noteikumus cilvēku pulcēšanās ierobežošanai privātos un publiskos pasākumos un citus ierobežojumus. Fiziskās kontaktēšanās ierobežojumi attiecas uz publiskām norisēm iekštelpās un ārtelpās un nosaka divu cilvēku un divu metru distances ievērošanas noteikumus.  

Sporta laukums, tāpat kā rotaļu laukums  ir publiska vieta. Lai pasargātu Daugavpils iedzīvotājus, pašvaldībā ir pieņemts lēmums slēgt šos laukumus.

Daugavpils Dome aicina ar sapratni izturēties pret šiem pagaidu lēmumiem, tas ir mūsu visu interesēs, palikt mājās un atbildīgi izturēties pret savu un līdzcilvēku veselību un drošību.