Šobrīd Daugavpilī

Informācija uzņēmuma “Daugavpils ūdens” klientiem Domes ziņas

316
Informācija uzņēmuma “Daugavpils ūdens” klientiem
 • Atbilstoši LR MK pieņemtajam lēmumam par ārkārtas situācijas izsludināšanu visā Latvijas Republikas teritorijā, aicinām iedzīvotājus iespēju robežās vairāk izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus (www.latvija.lv; www.daugavpils.udens.lv un  www.daugavpils.lv ) un interesējošos jautājumus risināt attālināti, izvairoties no klientu pieņemšanas vietu apmeklēšanas klātienē.

  Sazināšanas iespējas ar SIA “Daugavpils ūdens” dienestiem:

   

  SIA “Daugavpils ūdens ” informē, ka ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējas situācijas spēkā esamības laikā , sākot ar 16.03.2020. tiks pārtraukta uzņēmuma kases  darbība un skaidras naudas maksājumu pieņemšana  Klientu apkalpošanas centrā (Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī).  Sakarā ar to ,lūdzam  Daugavpils pilsētas iedzīvotājus un uzņēmuma klientus veikt apmaksu par “Daugavpils ūdens” sniegtiem pakalpojumiem   bezskaidras naudas maksājumos  ar Internetbanku starpniecību.

  Gadījumos, ja šajā periodā objektīvu  iemeslu dēļ no kādiem uzņēmuma klientiem  netiks saņemti maksājumi par sniegtiem pakalpojumiem, rēķinus var apmaksāt līdz š.g. aprīļa beigām un par tiem netiks aprēķināti maksājumu nokavējuma procenti.

  SIA ,,Daugavpils ūdens” aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem par noslēgto līgumu noteikumu izpildīšanu  un nodrošināt savu un līdzcilvēku veselību, ievērojot visus noteiktos Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus!

  Tāpat aicinām pastiprināti ievērot higiēnas prasības un visas citas ar esošo situāciju saistītās noteiktās rekomendācijas.

  Sekojam līdzi aktuālajai informācijai, esam atbildīgi, saudzējam sevi un apkārtējos!