Šobrīd Daugavpilī

Informācija uzņēmuma “Daugavpils siltumtīkli” klientiem Domes ziņas

169
Informācija uzņēmuma “Daugavpils siltumtīkli” klientiem

Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru Kabineta pieņemtajam lēmumam par ārkārtas situācijas izsludināšanu visā Latvijas Republikas teritorijā, aicina iedzīvotājus iespēju robežās vairāk izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus un interesējošos jautājumus risināt attālināti, izvairoties no klientu pieņemšanas klātienē.

Sakarā ar COVID-19 piesardzības pasākumiem, lūgums  neapmēklēt PAS “Daugavpils siltumtīkli” līdz 2020.gada 14.aprīlim.

PAS “Daugavpils Siltumtīkli" dod iespēju Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem samaksāt par 2020.gada februāri līdz 2020.gada 30.aprīlim bez nokavējuma procentiem. Nokavējuma procenti netiks aprēķināti tām fiziskām personām, kurām uz 31.01.2020. nav parādu par patērēto siltumenerģiju.

 Atvieglojums tiks piemērots ar PVN 12 %  apliekamajiem darījumiem.