Šobrīd Daugavpilī

Aktuāla informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Domes ziņas

724
Aktuāla informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Daugavpils pilsētas dome informē nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, kuriem ir nekustamais īpašums Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ka ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, 2020.gada 24.martā tika pieņemts Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.161 “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2020.gadā”, saskaņā ar kuru 2020.gadā tika noteikti šādi nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņi:

  • par 1.ceturksni – ne vēlāk kā 2020.gada 1.jūnijā (iepriekš bija 31.martā);
  • par 2.ceturksni – ne vēlāk kā 2020.gada 1.augustā (iepriekš bija 15.maijā);
  • par 3.ceturksni – ne vēlāk kā 2020.gada 1.oktobrī (iepriekš bija 15.augustā);
  • par 4.ceturksni – ne vēlāk kā 2020.gada 1.decembrī (iepriekš bija 15.novembrī).

Minētais regulējums tiek attiecināms uz visiem nodokļa maksātaju kategorijām, proti, gan uz juridiskajām personām, gan uz fiziskajām personām, kurām ir pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetam.

Atgādinām, ka par šī Domes lēmumā noteikto nodokļa maksāšanas termiņu neievērošanu nodokļa maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai.