Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas bāriņtiesas darba organizācija Domes ziņas

674
Daugavpils pilsētas bāriņtiesas darba organizācija

Bāriņtiesa lūdz nekavējoties ziņot par:

  1. bērniem, kuri, valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ, šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības;
  2. bērniem, kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts un bērni atstāti vieni;
  3. informēt, ja ir nepieciešama palīdzība bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā.

 

Bāriņtiesa turpina darbu klātienē, lai prioritāri tiktu nodrošināta bērnu vai aizgādnībā esošo personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzība, taču šajos ārkārtas apstākļos aicina iedzīvotājus neapmeklēt iestādi klātienē, bet nepieciešamības gadījumā sazināties pa sekojošiem kontakttālruņiem: 

Priekšsēdētāja:

Elita Praņevska

65476795

25911999

elita.pranevska@daugavpils.lv 

Priekšsēdētājas vietniece:

Ruta Velika

65476796

ruta.velika@daugavpils.lv

 Sekretāre lietvede:

Diāna Sidorova

65476791

barintiesa@daugavpils.lv

Sēžu sekretāre:

Kristīna Leikuse

65476791

kristina.leikuse@daugavpils.lv

Bāriņtiesas locekles

Anastasija Zorina

65424512

anastasija.zorina@daugavpils.lv

Ilona Borisova

65424512

ilona.borisova@daugavpils.lv

Eleonora Rožaščenoka

65476793

eleonora.rozascenoka@daugavpils.lv

Ilona Mačevska

65476792

ilona.macevska@daugavpils.lv

Inga Cauņa

65424453

inga.cauna@daugavpils.lv

Larisa Narunovska

65476792

larisa.narunovska@daugavpils.lv

Ingrīda Beļavska

65476794

ingrida.belavska@daugavpils.lv

Ināra Markule

65476794

inara.markule@daugavpils.lv

 

Daugavpils pilsētas bāriņtiesa atrodas Raiņa ielā 28, Daugavpilī.

 Bāriņtiesa turpina nodrošināt dokumentu un iesniegumu pieņemšanu klātienē tiem iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas tos nosūtīt elektroniski vai pa pastu.

 Bāriņtiesa nodrošina atsevišķu bāriņtiesas sēžu organizāciju klātienē, pirms tam aicinot procesa dalībniekus izvērtēt savu veselības stāvokli.