Stāvvietu un pagalmu atjaunošanas plāns

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.12.2018, 17:26

Pilsētas saimniecības komitejā lēma par ielu ar grants segumu, caurbraucamo pagalmu, autostāvvietu atjaunošanu un paplašināšanu

 

3.augusta Pilsētas saimniecības komitejas darba kārtībā bija trīs jautājumi, kas skar pilsētas ielu ar grants segumu, caurbraucamo pagalmu un autostāvvietu infrastruktūras atjaunošanu, uzlabošanu un paplašināšanu.

Objektu saraksts, kas iekļauti visās trijās piedāvātajās programmās ir veidots izanalizējot iedzīvotāju sūdzības, apsekojot  konkrētas vietas, novērtējot  satiksmes intensitāti, kā arī ir ievērots proporcionalitātes princips paredzot darbus veikt dažādos pilsētas mikrorajonos.

Deputāti atbalstīja piedāvātos lēmuma projektus un nosūtīja Komunālās saimniecības pārvaldei tāmju sagatavošanai un iekļaušanai attiecīgo gadu darba plānos. 

2018.gadā par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek plānots paplašināt esošās  autostāvvietas un uzbūvēt jaunas:  

 

1.

Tartu iela 9 kad. Nr. 05000080413

2.

Tartu iela 1 kad. Nr. 05000080420

3.

Tartu iela 2 – 6 kad. Nr. 05000080416

4.

Jātnieku iela 93 – 93 A kad. Nr. 05000052826

5.

Jātnieku iela 89 kad. Nr 05000052811

6.

Jātnieku iela 70 kad. Nr. 05000051721

7.

Vaļņu iela 27C kad Nr.  05000110914

8.

Strādnieku iela 99 kad. Nr. 05000030802

9.

Tukuma iela 72 kad. Nr. 05000045725

10.

Enerģētiķu šķērsiela 3-5 kad. Nr. 05000051727

11.

Parādes iela 15A kad. Nr. 05000010022

12.

Aveņu iela 35A kad. Nr. 05000080930

13.

Stāvā iela 22A kad. Nr. 05000080952

14.

Ormaņu iela 20 pretī Aveņu iela 21 kad. Nr. 05000081331

15.

Stadiona iela 16A kad. Nr. 05000010302

16.

Stadiona iela 111A kad. Nr. 05000010319

17.

Šaurā iela 23 kad. Nr. 05000050917

18.

Minskas iela 8 kad. Nr. 05000080531

19.

Puškina iela 52 kad. Nr. 05000043607

 

20.

Cialkovska iela 10 kad. Nr. 05000281609

21.

Arhitektu iela 12 kad. Nr. 05000281108

22.

Bauskas iela 108 kad. Nr. 05000060530

23.

Bauskas iela 110 kad. Nr. 05000060529

 

Lielākajā daļa no norādītajam adresēm jau atrodas autostāvvietas  blakus kurām ir teritorijas, kas ļauj tās paplašināt. Lai uzsāktu darbus Minskas ielā 8, Puškina ielā 52 un Cialkovska ielā 10 pašvaldībai ar īpašniekiem būs jānoslēdz patapinājuma līgumi.

 

Caurbraucamo pagalmu asfalta seguma atjaunošanas vidēja termiņa programma 2018. - 2020.gadam.

 

2018.gada programmas ietvaros

1.

Raipoles iela 2

2.

Raipoles iela 4

3.

Raipoles iela 6

4.

Tartu iela 4

5.

Piekrastes iela 29

6.

Piekrastes iela 31

7.

Piekrastes iela 33

8.

Piekrastes iela 35

9.

Ventspils iela 4A

10.

Malu iela 9

11.

Aveņu iela 39

12.

Vaļņu iela 33 – 33A (un LKT) apgrūt. ar servitūtu

13.

Jātnieku iela 77

14.

Jātnieku iela 77A

15.

Jātnieku iela 79

16.

Jātnieku iela 81

17.

Jātnieku iela 81A

18.

Lauska iela 16

 

2019.gada programmas ietvaros

1.

Teātra iela 32

2.

Vienības iela 34 – Kandavas iela 7A

3.

Tartu iela 15

4.

Lauska iela 12

5.

Neretas iela 15

6.

Akadēmiķa Graftio iela 21

7.

Cialkovska iela 14

8.

Arodu iela 104A – 98A

9.

Miera iela 141

10.

Miera iela 143

11.

Zeļinska iela 3

12.

Zeļinska iela 5

13.

Jātnieku iela 78

14.

Piekrastes iela 47

15.

Piekrastes iela 47 A

16.

Tartu iela 2A

17.

Rēzeknes iela 5

18.

Rēzeknes iela 5A

19.

Viršu iela 48

 

2020.gada programmas ietvaros

1.

Viršu iela 46

2.

Viršu iela 50

3.

Ezeru iela 59

4.

Aveņu iela 35

5.

18. novembra iela 21

6.

18. novembra iela 23

7.

18. novembra iela 25

8.

18. novembra iela 27

9.

Stadiona iela 16

10.

Stadiona iela 8A

11.

Stacijas iela 115

12.

Užvaldes iela 5

13.

Jātnieku iela 84

14.

Cialkovska iela 3

15.

Cialkovska iela 11

16.

Cialkovska iela 13

17.

Cialkovska iela 15

18.

Strādnieku iela 43

 

Kā prioritārie saraktā iekļautu tie pagalmi, kur atrodas pirmsskolas izglītības iestādes. Lai uzsāktu darbus atsevišķos objektos pašvaldībai ar īpašniekiem būs jānoslēdz patapinājuma līgumi.

Katru gadu sarakti tiks aktualizēti.

 

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!