Šobrīd Daugavpilī

Komitejas, komisijas, darba grupas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 19.01.2021, 12:27

Finanšu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 5.septembra lēmumu nr.488 (prot.nr.30, 1.&), Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 16.jūlija lēmumu nr.286 (prot. nr.29, 15.&)

Komitejas priekšsēdētājs: Igors Prelatovs

Komitejas locekļi:

 • Līvija Jankovska
 • Aivars Zdanovskis
 • Jānis Lāčplēsis
 • Reinis Joksts
 • Aivars Broks
 • Inguna Kokina
 • Anatolijs Gržibovskis
 • Valērijs Kononovs
 • Andrejs Elksniņš

Protokoliste: Finanšu nodaļas referente Ināra Bebriša

K.Valdemāra iela 1, 307.kabinets, tālr.: 654-04383

Sociālo jautājumu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 5. septembra lēmumu nr. 488 (prot.nr.30, 1.&), Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.decembra lēmumu nr.668 (prot.nr.38, 16.&), Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 16.jūlija lēmumu nr.286 (prot. nr.29, 15.&)

Komitejas priekšsēdētāja: Helēna Soldatjonoka

Komitejas priekšsēdētājas vietniece: Nataļja Kožanova

Komitejas locekļi:

 • Reinis Joksts
 • Jānis Dukšinskis
 • Līvija Jankovska
 • Anatolijs Gržibovskis
 • Aivars Zdanovskis

 

Protokoliste: Vispārējās nodaļas lietvedības pārzine Vita Pavloviča

K.Valdemāra iela 1, 207.kabinets, tālr.: 654-04378

Izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 5.septembra lēmumu nr.488 (prot.nr.30, 1.&), Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 1.novembra lēmumu nr.587 (prot.nr.30, 2.&) Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.decembra lēmumu nr.668 (prot.nr.38, 16.&)

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Broks

Komitejas priekšsēdētāja vietniece: Nataļja Kožanova

Komitejas locekļi:

 • Jānis Dukšinskis
 • Līvija Jankovska
 • Inguna Kokina
 • Anatolijs Gržibovskis
 • Aivars Zdanovskis

Protokoliste: Vispārējās nodaļas lietvedības pārzine Vita Pavloviča

K.Valdemāra iela 1, 207.kabinets tālr.: 654-04378

Mājokļu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 5.septembra lēmumu nr.488 (prot.nr.30, 1.&). Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.decembra lēmumu nr.668 (prot.nr.38, 16.§)

Komitejas priekšsēdētājs: Mihails Lavrenovs

Komitejas priekšsēdētāja vietniece: Helēna Soldatjonoka

Komitejas locekļi:

 • Nataļja Kožanova
 • Rihards Eigims
 • Reinis Joksts
 • Igors Prelatovs

Protokoliste: Īpašuma pārvaldīšanas departamenta īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas nekustamā īpašuma vecākā speciāliste Žanna Dubovska

K.Valdemāra iela 1, 10.kabinets, tālr.: 654-04377

Īpašuma komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 5.septembra lēmumu nr.488 (prot.nr.30, 1.&), Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 31.janvāra lēmumu nr.20 (prot.nr.5, 2.&)

Komitejas priekšsēdētājs: Igors Prelatovs

Komitejas priekšsēdētāja vietniece: Inguna Kokina

Komitejas locekļi:

 • Jānis Dukšinskis
 • Valērijs Kononovs
 • Mihails Lavrenovs

Protokoliste: Īpašuma pārvaldīšanas departamenta nekustamā īpašuma nodaļas īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas daļas nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste Marika Gabrunova

K.Valdemāra iela 1, 4.kabinets, tālr.: 654-04352

Attīstības komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 5.septembra lēmumu nr.488 (prot.nr.30, 1.&); Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 1.novembra lēmumu nr.587 (prot.nr.30, 2.&); Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 31.janvāra lēmumu nr.19 (prot.nr.5, 1.&); Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 16.jūlija lēmumu nr.286 (prot. nr.29, 15.&)

Komitejas priekšsēdētāja: Inguna Kokina

Komitejas priekšsēdētājas vietnieks: Igors Prelatovs

Komitejas locekļi:

 • Līvija Jankovska
 • Aivars Broks
 • Mihails Lavrenovs
 • Valērijs Kononovs

 

Protokoliste: Attīstības departamenta referente Elīna Pūga

K.Valdemāra iela 13, 206.kabinets, tālr.: 654-76064

Pilsētas saimniecības komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 5.septembra lēmumu nr.488 (prot.nr.30, 1.&), Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 1.novembra lēmumu nr.587 (prot.nr.30, 2.&), Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 31.janvāra lēmumu nr.20 (prot.nr.5, 2.&), Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 16.jūlija lēmumu nr.286 (prot. nr.29, 15.&)

Komitejas priekšsēdētājs: Valērijs Kononovs

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Igors Prelatovs

Komitejas locekļi:

 • Aivars Broks
 • Andrejs Elksniņš
 • Jānis Dukšinskis
 • Līvija Jankovska

Protokoliste: Īpašuma pārvaldīšanas departamenta īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas nekustamā īpašuma vecākā speciāliste Žanna Dubovska

K.Valdemāra iela 1, 10.kabinets, tālr.: 654-04377

Dokumenti