Šobrīd Daugavpilī

Komitejas, komisijas, darba grupas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 11.09.2019, 17:19

Finanšu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 5.septembra lēmumu nr.488 (prot.nr.30, 1.&)

Komitejas priekšsēdētājs(a): Andrejs Elksniņš

Komitejas locekļi:

 • Rihards Eigims
 • Aivars Zdanovskis
 • Jānis Lāčplēsis
 • Reinis Joksts
 • Aivars Broks
 • Inguna Kokina
 • Igors Prelatovs
 • Anatolijs Gržibovskis
 • Valērijs Kononovs

Protokoliste(s): Finanšu nodaļas referente Ināra Bebriša

K.Valdemāra iela 1, 307.kabinets, tālr.: 654-04383

Sociālo jautājumu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 5. septembra lēmumu nr. 488 (prot.nr.30, 1.&), Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.decembra lēmumu nr.668 (prot.nr.38, 16.&)

Komitejas priekšsēdētājs(a): Helēna Soldatjonoka

Komitejas priekšsēdētāja(as) vietnieks(ce): Nataļja Kožanova

Komitejas locekļi:

 • Reinis Joksts
 • Rihards Eigims
 • Anatolijs Gržibovskis
 • Aivars Zdanovskis

 

Protokoliste(s): Vispārējās nodaļas lietvedības pārzine Vita Pavloviča

K.Valdemāra iela 1, 207.kabinets, tālr.: 654-04378

Izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 5.septembra lēmumu nr.488 (prot.nr.30, 1.&), Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 1.novembra lēmumu nr.587 (prot.nr.30, 2.&) Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.decembra lēmumu nr.668 (prot.nr.38, 16.&)

Komitejas priekšsēdētājs(a): Aivars Broks

Komitejas priekšsēdētāja(as) vietnieks(ce): Nataļja Kožanova

Komitejas locekļi:

 • Jānis Dukšinskis
 • Līvija Jankovska
 • Inguna Kokina
 • Anatolijs Gržibovskis
 • Aivars Zdanovskis

Protokoliste(s): Vispārējās nodaļas lietvedības pārzine Vita Pavloviča

K.Valdemāra iela 1, 207.kabinets tālr.: 654-04378

Mājokļu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 5.septembra lēmumu nr.488 (prot.nr.30, 1.&). Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.decembra lēmumu nr.668 (prot.nr.38, 16.§)

Komitejas priekšsēdētājs(a): Mihails Lavrenovs

Komitejas priekšsēdētāja(as) vietnieks(ce): Helēna Soldatjonoka

Komitejas locekļi:

 • Nataļja Kožanova
 • Rihards Eigims
 • Reinis Joksts
 • Igors Prelatovs

Protokoliste(s): Īpašuma pārvaldīšanas departamenta īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas nekustamā īpašuma vecākā speciāliste Žanna Dubovska

K.Valdemāra iela 1, 10.kabinets, tālr.: 654-04377

Īpašuma komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 5.septembra lēmumu nr.488 (prot.nr.30, 1.&), Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 31.janvāra lēmumu nr.20 (prot.nr.5, 2.&)

Komitejas priekšsēdētājs(a): Igors Prelatovs

Komitejas priekšsēdētāja(as) vietnieks(ce): Inguna Kokina

Komitejas locekļi:

 • Jānis Dukšinskis
 • Valērijs Kononovs
 • Mihails Lavrenovs

Protokoliste(s): Īpašuma pārvaldīšanas departamenta nekustamā īpašuma nodaļas īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas daļas nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste Marika Gabrunova

K.Valdemāra iela 1, 4.kabinets, tālr.: 654-04352

Attīstības komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 5.septembra lēmumu nr.488 (prot.nr.30, 1.&), Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 1.novembra lēmumu nr.587 (prot.nr.30, 2.&) Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 31.janvāra lēmumu nr.19 (prot.nr.5, 1.&)

Komitejas priekšsēdētājs(a): Inguna Kokina

Komitejas priekšsēdētāja(as) vietnieks(ce): Igors Prelatovs

Komitejas locekļi:

 • Rihards Eigims
 • Aivars Broks
 • Mihails Lavrenovs
 • Valērijs Kononovs

 

Protokoliste(s): Attīstības departamenta referente Elīna Pūga,

K.Valdemāra iela 13, 206.kabinets, tālr.: 654-76064

Pilsētas saimniecības komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 5.septembra lēmumu nr.488 (prot.nr.30, 1.&), Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 1.novembra lēmumu nr.587 (prot.nr.30, 2.&), Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 31.janvāra lēmumu nr.20 (prot.nr.5, 2.&)

Komitejas priekšsēdētājs(a): Valērijs Kononovs

Komitejas priekšsēdētāja(as) vietnieks(ce): Igors Prelatovs

Komitejas locekļi:

 • Aivars Broks
 • Andrejs Elksniņš
 • Jānis Dukšinskis
 • Aivars Zdanovskis

Protokoliste(s): Īpašuma pārvaldīšanas departamenta īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas nekustamā īpašuma vecākā speciāliste Žanna Dubovska,

K.Valdemāra iela 1, 10.kabinets, tālr.: 654-04377

Dokumenti