Šobrīd Daugavpilī

Komitejas, komisijas, darba grupas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.09.2022, 16:01

Finanšu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 8.jūlija Lēmumu nr.424 (prot. Nr.29, 1.§)

Komitejas priekšsēdētājs: Andrejs Elksniņš

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Aleksejs Vasiļjevs

Komitejas locekļi:

 • Valērijs Kononovs
 • Anatolijs Gržibovskis
 • Nataļja Kožanova
 • Līvija Jankovska
 • Igors Prelatovs
 • Jānis Lāčplēsis
 • Pēteris Dzalbe

Protokoliste: Finanšu nodaļas referente Ināra Bebriša

K.Valdemāra iela 1, 307.kabinets, tālr.: 654-04383

Sociālo jautājumu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 8.jūlija Lēmumu nr.424 (prot. Nr.29, 1.§)

Komitejas priekšsēdētāja: Nataļja Kožanova

Komitejas priekšsēdētājas vietniece: Viktorija Sporāne-Hudojana

Komitejas locekļi:

 • Aleksejs Vasiļjevs
 • Anatolijs Gržibovskis
 • Līvija Jankovska
 • Jānis Lāčplēsis
 • Pēteris Dzalbe

 

Protokoliste: Administratīvā departamenta Lietvedības un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas lietvedības pārzine Vita Pavloviča

K.Valdemāra iela 1, 207.kabinets, tālr.: 654-04378

Izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 8.jūlija Lēmumu nr.424 (prot. Nr.29, 1.§), grozīts ar 29.07.2021. Lēmumu nr.461 (prot.Nr.31, 2.§)

Komitejas priekšsēdētājs: Aleksejs Vasiļjevs

Komitejas priekšsēdētāja vietniece: Līvija Jankovska

Komitejas locekļi:

 • Iveta Jukšinska
 • Nataļja Kožanova
 • Anatolijs Gržibovskis
 • Jānis Lāčplēsis
 • Ivars Šķinčs

Protokoliste: Administratīvā departamenta Lietvedības un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas lietvedības pārzine Vita Pavloviča

K.Valdemāra iela 1, 207.kabinets tālr.: 654-04378

Īpašuma un mājokļu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 8.jūlija Lēmumu nr.424 (prot.nr.29, 1.§), grozīts ar 29.07.2021. Lēmumu nr.461 (prot.Nr.31, 2.§), grozīts ar 29.11.2021. Lēmumu nr.775 (prot.Nr.45, 18.§)

Komitejas priekšsēdētājs: Mihails Lavrenovs

Komitejas priekšsēdētāja vietniece: Viktorija Sporāne-Hudojana

Komitejas locekļi:

 • Valērijs Kononovs
 • Aleksejs Vasiļjevs
 • Igors Aleksejevs
 • Mečislavs Truskovskis
 • Pēteris Dzalbe

Protokoliste: Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas daļas nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste Marika Gabrunova

K.Valdemāra iela 1, 4.kabinets, tālr.: 654-04352

Pilsētas saimniecības un attīstības komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 8.jūlija Lēmumu nr.424 (prot. Nr.29, 1.§), grozīts ar 29.07.2021. Lēmumu nr.461 (prot.Nr.31, 2.§), grozīts ar 29.11.2021. Lēmumu nr.775 (prot.Nr.45, 18.§)

Komitejas priekšsēdētājs: Igors Aleksejevs

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Mihails Lavrenovs

Komitejas locekļi:

 • Anatolijs Gržibovskis
 • Igors Prelatovs
 • Valērijs Kononovs
 • Aleksejs Vasiļjevs
 • Ivars Šķinčs

Protokoliste: Attīstības departamenta referente Elīna Pūga

K.Valdemāra iela 13, 206.kabinets, tālr.: 654-76064

Dokumenti (Domes lēmumi par pastāvīgajām komitejām)


Daugavpils pilsētas pašvaldības PASTĀVĪGĀS KOMISIJAS

Dokumenti (Domes lēmumi par pašvaldības pastāvīgajām komisijām)

Dokumenti (Daugavpils pilsētas pašvaldības pastāvīgo komisiju nolikumi)