Šobrīd Daugavpilī

Komitejas, komisijas, darba grupas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.07.2021, 23:42

Finanšu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 8.jūlija Lēmumu nr.424 (prot. Nr.29, 1.&)

Komitejas priekšsēdētājs: Andrejs Elksniņš

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Aleksejs Vasiļjevs

Komitejas locekļi:

 • Valērijs Kononovs
 • Anatolijs Gržibovskis
 • Nataļja Kožanova
 • Līvija Jankovska
 • Igors Prelatovs
 • Jānis Lāčplēsis
 • Pēteris Dzalbe

Protokoliste: Finanšu nodaļas referente Ināra Bebriša

K.Valdemāra iela 1, 307.kabinets, tālr.: 654-04383

Sociālo jautājumu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 8.jūlija Lēmumu nr.424 (prot. Nr.29, 1.&)

Komitejas priekšsēdētāja: Nataļja Kožanova

Komitejas priekšsēdētājas vietniece: Viktorija Sporāne-Hudojana

Komitejas locekļi:

 • Aleksejs Vasiļjevs
 • Anatolijs Gržibovskis
 • Līvija Jankovska
 • Jānis Lāčplēsis
 • Pēteris Dzalbe

 

Protokoliste: Vispārējās nodaļas lietvedības pārzine Vita Pavloviča

K.Valdemāra iela 1, 207.kabinets, tālr.: 654-04378

Izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 8.jūlija Lēmumu nr.424 (prot. Nr.29, 1.&)

Komitejas priekšsēdētājs: Aleksejs Vasiļjevs

Komitejas priekšsēdētāja vietniece: Līvija Jankovska

Komitejas locekļi:

 • Iveta Jukšinska
 • Nataļja Kožanova
 • Anatolijs Gržibovskis
 • Jānis Dukšinskis
 • Ivars Šķinčs

Protokoliste: Vispārējās nodaļas lietvedības pārzine Vita Pavloviča

K.Valdemāra iela 1, 207.kabinets tālr.: 654-04378

Īpašuma un mājokļu komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 8.jūlija Lēmumu nr.424 (prot.nr.29, 1.&)

Komitejas priekšsēdētājs: Mihails Lavrenovs

Komitejas priekšsēdētāja vietniece: Viktorija Sporāne-Hudojana

Komitejas locekļi:

 • Valērijs Kononovs
 • Aleksejs Vasiļjevs
 • Jānis Dukšinskis
 • Mečislavs Truskovskis

Protokoliste: Īpašuma pārvaldīšanas departamenta nekustamā īpašuma nodaļas īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas daļas nekustamā īpašuma izvērtēšanas vecākā speciāliste Marika Gabrunova

K.Valdemāra iela 1, 4.kabinets, tālr.: 654-04352

Pilsētas saimniecības un attīstības komiteja

Ievēlēta ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 8.jūlija Lēmumu nr.424 (prot. Nr.29, 1.&)

Komitejas priekšsēdētājs: Valērijs Kononovs

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Mihails Lavrenovs

Komitejas locekļi:

 • Anatolijs Gržibovskis
 • Igors Prelatovs
 • Jānis Dukšinskis
 • Aleksejs Vasiļjevs

Protokoliste: Attīstības departamenta referente Elīna Pūga

K.Valdemāra iela 13, 206.kabinets, tālr.: 654-76064

Dokumenti (Domes komitejas)


DOMES PASTĀVĪGĀS KOMISIJAS

Dokumenti (Domes pastāvīgo komisiju nolikumi)