Šobrīd Daugavpilī

Nākotnes pilsētas spēle „Pilsēta bez atkritumiem: Kā būtu, ja atkritumi kļūtu par resursiem?”

Tiek aicināti piedalīties dažādu darbības jomu interesenti: privātā sektora pārstāvji un sociālie uzņēmēji, izglītības un zinātnes sektora pārstāvji, radošo industriju un NVO pārstāvji, jaunieši un vienkārši aktīvi iedzīvotāji, kuriem rūp pilsētas nākotne. Tā būs iespēja ģenerēt un pārbaudīt jūsu idejas, izpētīt tās sadarbībā ar ekspertiem un prezentēt, kā arī turpināt darbu šīs idejas ieviešot dzīvē. Abas spēles notiks divās dienās un spēles organizatori lūdz rēķināties ar aktīvu līdzdarbošanos spēles norisē pilnu spēles laiku.

Tiešsaiste reģistrācija https://www.daugavpils.lv/pilseta-bez-atkritumiem. Pieteikšanās līdz 2.12. 23.59. VIETU SKAITS IEROBEŽOTS!

PAPILDU INFORMĀCIJA