Šobrīd Daugavpilī

Interesenti tiek aicināti piedalīties „Nākotnes pilsētas spēlēs” Kultūras ziņas

513
Interesenti tiek aicināti piedalīties „Nākotnes pilsētas spēlēs”

Jau otro reizi šajā gadā tiek rīkots tiešsaistes pasākums „Nākotnes pilsētas spēle”, kuras laikā Daugavpils un Latgales reģiona iedzīvotāji tiek aicināti pievērst uzmanība un rasts radošus risinājumus dažādām sabiedrībā aktuālām tēmām. Šoreiz pasākumu tēmas ir: „Pilsēta bez atkritumiem: Kā būtu, ja atkritumi kļūtu par resursiem?” (7.decembrī plkst. 12.00 – 18.00 un 10.decembrī plkst. 12.00 – 15.30) un „Pilsētas spēks apkaimēs: Kā būtu, ja apkaimes kļūtu par attīstības centriem?” (14. decembrī plkst. 12.00 – 18.00 un 17.decembrī plkst. 12.00 – 15.30).

Tiek aicināti piedalīties dažādu darbības jomu interesenti: privātā sektora pārstāvji un sociālie uzņēmēji, izglītības un zinātnes sektora pārstāvji, radošo industriju un NVO pārstāvji, jaunieši un vienkārši aktīvi iedzīvotāji, kuriem rūp pilsētas nākotne. Tā būs iespēja ģenerēt un pārbaudīt jūsu idejas, izpētīt tās sadarbībā ar ekspertiem un prezentēt, kā arī turpināt darbu šīs idejas ieviešot dzīvē. Abas spēles notiks divās dienās un spēles organizatori lūdz rēķināties ar aktīvu līdzdarbošanos spēles norisē pilnu spēles laiku.

Pieteikšanās dalībai:

  • Pirmajai spēlei „Pilsēta bez atkritumiem: Kā būtu, ja atkritumi kļūtu par resursiem?” tiešsaiste reģistrācija https://www.daugavpils.lv/pilseta-bez-atkritumiem. Pieteikšanās līdz 2.12. 23.59. VIETU SKAITS IEROBEŽOTS!
  • Otrajai spēlei “Pilsētas spēks apkaimēs: Kā būtu, ja apkaimes kļūtu par attīstības centriem?” pieteikšanās tiešsaiste reģistrācija https://www.daugavpils.lv/pilsetas-speks-apkaimes. Pieteikšanās līdz 9.12. 23.59. VIETU SKAITS IEROBEŽOTS!

“Nākotnes pilsētas spēle” ir Britu padomes un pilsētplānošanas jomā atzītu Lielbritānijas organizāciju izstrādāta interaktīva metodoloģija darbam komandās, lai veicinātu jaunu, radošu domāšanu un rīcību, kas uzlabotu dzīves kvalitāti kā pilsētās, tā lauku apvidos. Kā atzīst viena no šī gada februārī rīkoto tiešsaistes spēļu dalībniecēm Inga Belousa: „Kopš piedalīšanās Nākotnes pilsētas spēlē “Radoši risinājumi Daugavpils radošo kvartālu attīstībai”, ir pagājis gandrīz gads, taču pa šo laiku nav piemirsies tas, kā šī spēle iedvesmo un saved dažādu jomu pārstāvjus, kas ikdienā netiekas un kopā nestrādā. Taču spēles dalībniekiem kopīgs ir tas, ka tie ir ikdienas aktīvisti un pilsoniskās sabiedrības balsts. Ir lieliski ļauties spēles noteikumiem, bagātināt savu skatījumu ar grupasbiedru pieredzi un kopradīt piedāvājumu, kas risinātu kādu praktisku un konkrētā apkaimē aktuālu problēmu.”

Nākotnes pilsētas spēles rīko Daugavpils pilsētas pašvaldība un Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde sadarbībā ar biedrību „Zināšanu un inovācijas sabiedrība”. Spēles rezultāti un piedāvātie risinājumi tiks izmantoti pilsētas un Latgales reģiona ikdienas dzīves pilnveidošanā un Daugavpils Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 pieteikuma precizēšanā. 

Papildu informācija:
Vita Viļevko
Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde
tālrunis 20613225
e-pasts: vita.vilevko@daugavpils.lv