Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pašvaldības darba organizācija COVID 19 ierobežojumu apstākļos

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.06.2021, 11:02

 Daugavpils pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbs sākot ar 7. aprīli.

 

Daugavpils Domes nodaļas un departamenti pārsvarā strādā attālināti, bet klientiem ĪPAŠOS gadījumos būs iespēja pieteikties vizītei pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot attiecīgajiem domes departamentu/nodaļu speciālistiem, saite https://www.daugavpils.lv/kontakti.
Noskaidrot informāciju par to, pie kura speciālista Jums jāgriežas, var arī zvanot uz Domes Informācijas biroja tālruņiem: 654 04399, 654 04344 vai rakstot uz e-pastiem:  info@daugavpils.lv; infodome@daugavpils.lv

---------------------------------------------------------------------

 SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” no 7.aprīļa tiek atsākta klientu apkalpošana klātienē, ieskaitot kases darbu

AS “Daugavpils siltumtīkli” atsāk klientu pieņemšanu klātienē pēc iepriekšēja pieraksta

SIA “Daugavpils ūdens” informē,  ka ņemot vērā LR valdības un  Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas un  noteiktos piesardzības pasākumus (www.spkc.gov.lv), līdz š.g. 31.maijam klientu pieņemšana  klātienē turpinās tikai pēc iepriekšējā pieraksta (ieskaitot  norēķinus uzņēmuma kasē),  zvanot pa tālr62103020 .

 

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļā (turpmāk – Nodaļa) apmeklētāju pieņemšana klātienē nenotiek.

Nodaļa, izņēmuma gadījumos, var pieņemt Personu klātienē Domē (Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) pēc iepriekšējā pieraksta, zvanot pa tālruņiem 65404328 un  654043301(dzīvesvietas deklarēšanas jomā); 65404359 (mājokļu jomā).

Nodaļas pieņemšanas laiks (dzīvesvietas deklarēšanas jomā):

  • pirmdien 8.00 – 12.00, 13.00 - 18.00,
  • trešdien un ceturtdien 8.00 – 12.00, 13.00 - 17.00.            

Nodaļas pieņemšanas laiks (mājokļu jomā):

  • pirmdien 14.00 - 18.00,
  • trešdien 14.00 - 17.00,
  • ceturtdien 9.00 – 12.00.

 

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa informē,  ka nodokļu maksātāju pieņemšana klātienē NENOTIEK.

Lūdzam sazināties ar nodokļu administrācijas darbiniekiem:

  1. nodokļa aprēķina jautājumos:
  1. nodokļa parāda piedziņas jautājumos zvanot pa tālruņiem – 65404323, 65404336, vai rakstot uz e-pasta adresi inara.kursite@daugavpils.lv; kristine.zuravlova@daugavpils.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa aicina iesniegt iesniegumus attālināti:

* e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv;

* e-veidā, izmantojot portālu epakalpojumi.lv;

* e-veidā uz iepriekš minētajām e-pasta adresēm, parakstot iesniegumus ar drošu elektronisku parakstu;

* nosūtot pa pastu.

Vizīti var pieteikt TIKAI ārkārtas situācijā telefoniski pēc iepriekšēja pieraksta.

 

SIA  “Labiekārtošana – D” darbība tiks nodrošināta nepārtraukti. Iedzīvotāju pieņemšana un apkalpošana notiks tikai attālināti (pa tālruni un e-pastu). Biroja darbs tiek organizēts saskaņā ar visiem drošības noteikumiem. Biroja darbinieki strādā saskaņā ar izstrādāto grafiku.

Fiziskā darba veicēji, kuri nodrošina deleģēto funkciju izpildi, darbu veic ārtelpā, tāpēc viņi turpina strādāt klātienē.

 

 SIA “Daugavpils autobusu parks”  paziņo, ka kapitālsabiedrības amatpersonas (darbinieki) ir nodrošināti ar  atsevišķiem kabinetiem vai telpām ne mazāk kā 15 m2 katrai amatpersonai no pieejamās telpu platības. Ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības specifiku un, lai nodrošinātu nepārtrauktu pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu visas kapitālsabiedrības amatpersonas (darbinieki) strādās klātienē stingri ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas sakarā ar vīrusa COVID-19 izplatīšanu, lai maksimāli aizsargātu uzņēmuma darbiniekus un sabiedriskā transporta pasažierus un ierobežotu uzņēmuma autovadītāju kontaktus ar pasažieriem reisu izpildes laikā.

 

SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” informē, ka Kapitālsabiedrībā veselības aprūpes pakalpojumi

iedzīvotajiem tiek sniegti pēc iepriekšējā pieraksta, ievērojot visus pretepidemioloģiskos drošības pasākumus pilnā apjomā.

Pārējais personāls (klientu reģistratori, apkopējas, grāmatvedība u.c.) strādā maiņās pēc noteikta grafika, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību.

  

AS "Daugavpils satiksme" pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus sniedz nepārtraukti. Iedzīvotāju pieņemšana netiek veikta. Kase autoostā Viestura ielā strādā katru dienu no plkst.07.00 līdz 19.00. Administrācijas darbinieki veic savus darba pienākumus pamatojoties uz AS "Daugavpils satiksme" 15.03.2021. rīkojumu Par darba pienākumu veikšanu klātienē.

 

Daugavpils reģionālā slimnīca un Centra poliklīnika turpina sniegt pakalpojumus iespēju robežās

Lai ierobežotu COVID-19 izplatības risku Daugavpils reģionālā slimnīca pārstrukturizēja administratīvā aparāta darbinieku darbu. Papildus izmaiņas, kuras tieši skars pacientus, nav.

Slimnīcā turpinās neatliekamās palīdzības sniegšana, kā arī turpinās ambulatoro pakalpojumu sniegšana. Plānveida operācijas notiek, izvērtējot katru gadījumu, esošo situāciju un speciālistu pieejamību.

Centra poliklīnika turpina pieņemt klientus pēc iepriekšējā pieraksta. 

 

Dzimtsarakstu nodaļā iedzīvotāju pieņemšana notiek pēc iepriekšējā pieraksta:

Arhīvs – 27031199 Arhīva atkārtotos dokumentus var pieprasīt elektroniski caur portālu www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu  vai uz e-pastu dzimt@daugavpils.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Bērna dzimšanas reģistrācija – 65425515, 27031199

Laulību iesniegumu pieņemšana – 65476780, 27031199  iesniegumu laulības reģistrācijai var iesniegt elektroniski caur portālu www.latvija.lv, parakstītu ar diviem (abu laulāto) drošiem elektroniskajiem parakstiem.

Personas miršanas fakta reģistrācija – 65476778, 27031199

Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa – 27031199 iesniegumu var iesniegt caur portālu www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu  vai uz e-pastu dzimts.dep.@tm.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

 APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS DARBA LAIKS

Pirmdiena  9.00-14.00 

Otrdiena  8.00-14.00

Trešdiena  9.00-12.00 un 14.00-18.00

Ceturtdiena  9.00-14.00

Piektdiena  9.00-12.00 un 14.00-16.00

 

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Latgales Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu darba režīms