Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Ledus sporta skola

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.05.2022, 18:02

 

Direktore: Kristīne Alžāne
Tālr.: 22081210

E-pasts: kristine.alzane@daugavpils.edu.lv 

apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās 16:00-18:00 un piektdienās 10:00-12:00
E-pasts: ledus.skola@daugavpils.edu.lv 
Adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils

 

DAIĻSLIDOŠANAS NODAĻAS NODARBĪBU GRAFIKS 23.05. - 29.05.2022.

HOKEJA NODAĻAS NODARBĪBU GRAFIKS 23.05. – 29.05.2022.

 

Dokumenti:

DLSS kontrolnormatīvi SSG

DLSS Iekšējās kārtības noteikumi

DLSS Nolikums

Pašnovērtējuma ziņojums

Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu izglītības ieguvei pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs

Sporta veidi:

HOKEJS

HOKEJS

Sporta vingrošana

Sporta vingrošana

Daiļslidošana

Daiļslidošana

Mākslas vingrošana

Mākslas vingrošana