Šobrīd Daugavpilī

BIZNESA INKUBATORS

Pēdējo reizi informācija atjaunota 12.01.2023, 15:42

LIAA DAUGAVPILS BIZNESA INKUBATORS - atbalsts fizisko personu un jauno uzņēmēju idejām

Daugavpils biznesa inkubators atbalsta fizisko personu un jauno uzņēmēju biznesa idejas, sniedzot nepieciešamās konsultācijas, apmācības un pasākumus par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu, vidi (telpas) un grantu līdzfinansējumu.

Pirmsinkubācijas programma (PINK)  - ir sešus mēnešus ilga bezmaksas programma biznesa ideju autoriem. Biznesa ideju autoriem ir trīs uzdevumi: pielāgot produktu/pakalpojumu tirgus pieprasījumam, apstiprināt biznesa modeļa dzīvotspēju un aprēķināt nepieciešamos finanšu resursus un darbinieku skaitu. Identificēt, kur šos resursus iegūt.

Idejas autors attīsta savu ideju ar inkubatora komandas, dažādu nozaru ekspertu un citu kopienas dalībnieku palīdzību. Inkubators piedāvā koprades telpu – vietu, kur strādāt pie savas idejas un tikties ar kolēģiem un potenciālajiem sadarbības partneriem.

PINK ir droša vide, kur maksimāli ātri testēt savas tehnoloģiskās un biznesa hipotēzes.

Inkubācijas programma (INK) - ir paredzēta esošiem uzņēmumiem, kas veic saimniecisko darbību ne ilgāk kā trīs gadus. Tipiskais inkubatora dalībnieks ir uzņēmējs, kas vēlas saņemt atbalstu un uzlabot savas prasmes, kā arī iegūt jaunas zināšanas un aktīvi līdzdarboties inkubatora uzņēmēju kopienā – dalīties gan ar savām zināšanām, gan kontaktiem.


 

Kontaktinformācija:

Daugavpils biznesa inkubators

Tālr. +371 62401094