Uzņēmējdarbības atbalsts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.07.2024, 12:10

PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ATBALSTS:

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTS DAUGAVPILĪ

Nodokļu atvieglojumi un līdzfinansējuma programmas Daugavpils pilsētas uzņēmējiem: 

 • līdz 50% no nekustamā īpašuma nodokļa summas - ja pilnu gadu strādājošo invalīdu skaits ir vismaz 50% no kopējā nodarbināto skaita;
 • līdz 25% no nekustamā īpašuma nodokļa summas - par vairāk nekā 5 darba vietu izveidi iepriekšējā pārskata gadā, ja šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā;
 • līdz 25% no nekustamā īpašuma nodokļa gada summas - ja uzņēmuma darbinieku skaits taksācijas gadā ir lielāks par 800 cilvēkiem un uzņēmuma eksporta apgrozījums ir vismaz 7 114 356,05 eiro;
 • līdzfinansējums līdz 70% (bet ne vairāk kā 10 000 eiro) izmaksu segšanai pieslēgumam centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.

 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA ORGANIZĀCIJAS DAUGAVPILĪ:

ALTUM - ATTĪSTĪBAS FINANŠU INSTITŪCIJA

LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA (LIAA)

LIAA pārstāvniecība Daugavpilī

LIAA pārstāvniecība Daugavpilī ir paplašinājusi sniegto pakalpojumu klāstu. Maziem un vidējiem uzņēmumiem ir pieejams jauns atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, inovācijām un eksportam. Atbalsta programmas mērķis ir nodrošināt finansējuma pieejamību biznesa idejas īstenošanai un uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā, veicinot aktivitātes, kas vērstas uz inovatīvo komersantu īpatsvara paaugstināšanu ekonomikā un sekmē uzņēmējdarbību.

LIAA pārstāvniecībā Daugavpilī ir pieejama koprades telpa jeb open office, kur pārstāvniecības klienti var gan strādāt, gan tikties ar sadarbības partneriem un klientiem, gan izmantot koprades telpas aprīkojumu (printeris, skeneris u.c.), kā arī apmeklēt koprades telpā notiekošos seminārus un pasākumus. Koprades darba laiks: Pirmdiena – Ceturtdiena no plkst.10.00 līdz 17.00. Obligāta iepriekšēja reģistrācija platformā https://business.gov.lv/

Facebook: facebook.com/LIAADaugavpils

Instagram: instagram.com/liaa.daugavpils/

Plašāk par atbalsta programmām: https://business.gov.lv/atbalsta-programmas

 

LATGALES SPECIĀLĀ EKONOMISKĀ ZONA (LSEZ)  LSEZ priekšrocības

PRIEKŠROCĪBAS, STRĀDĀJOT LATGALES SPECIĀLAJĀ EKONOMISKĀ ZONĀ

Nodokļu atvieglojumi:

 • Palīdzība uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides veidā 80% apmērā;
 • līdz 100% īpašuma nodokļa atvieglojums.

Maksimālais pieļaujamais investīciju atbalsts:

 • 55% no investīciju izmaksām nodokļu atvieglojumiem - ja uzņēmums atbilst mazā vai mikrouzņēmuma kategorijai;
 • 45% no investīciju izmaksām nodokļu atvieglojumiem - ja uzņēmums atbilst vidēja lieluma uzņēmuma kategorijai;
 • 35% no investīciju izmaksām nodokļu atlaidēm – ja uzņēmums ir klasificēts kā liels uzņēmums.

Atbilstošais ieguldījums:

 • Ilgtermiņa materiālie ieguldījumi - ēkas, būves, iekārtas un tehnika;
 • ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi - patentu un tehnoloģiju iegādes izmaksas;
 • iegādātajiem aktīviem jābūt jauniem, ja vien uzņēmums neatbilst maza vai vidēja uzņēmuma statusam;
 • alga darbiniekiem ar nodokļiem par 2 gadiem.

LATGALES UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRS (LUC)

NODARBINATĪBAS VALSTS AĢENTŪRA (NVA)

 

NODERĪGAS SAITES:

 

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!