Šobrīd Daugavpilī

Uzņēmējdarbības atbalsts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 11.10.2023, 09:49

PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ATBALSTS:

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTS DAUGAVPILĪ

Nodokļu atvieglojumi un līdzfinansējuma programmas Daugavpils pilsētas uzņēmējiem: 

 • līdz 50% no nekustamā īpašuma nodokļa summas - ja pilnu gadu strādājošo invalīdu skaits ir vismaz 50% no kopējā nodarbināto skaita;
 • līdz 25% no nekustamā īpašuma nodokļa summas - par vairāk nekā 5 darba vietu izveidi iepriekšējā pārskata gadā, ja šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā;
 • līdz 25% no nekustamā īpašuma nodokļa gada summas - ja uzņēmuma darbinieku skaits taksācijas gadā ir lielāks par 800 cilvēkiem un uzņēmuma eksporta apgrozījums ir vismaz 7 114 356,05 eiro;
 • līdzfinansējums līdz 70% (bet ne vairāk kā 10 000 eiro) izmaksu segšanai pieslēgumam centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.

 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA ORGANIZĀCIJAS DAUGAVPILĪ:

ALTUM - ATTĪSTĪBAS FINANŠU INSTITŪCIJA

LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS (LIAA) DAUGAVPILS BIZNESA INKUBATORS

PROJEKTA IETVAROS KLIENTI VAR PIETEIKTIES DIVA VEIDA GRANTAM:

 • līdz 10 000 eiro par konkrētiem pakalpojumiem (prototipēšana, testēšana, licencēšana, sertifikācija, loģistika, ārpakalpojumi, ekspertu konsultācijas u.c.) - par katru pakalpojumu;
 • līdz 5000 eiro iekārtu (ražošanas iekārtu, materiālu un izejvielu) iegādes izmaksu segšanai - par katru pirkuma vienību. Lai pieteiktos aparatūras grantam, uzņēmumam ir jābūt LIAA klientam vismaz 1 gadu.

Katrs grants tiek nodrošināts kā līdzfinansējums ar maksimālo atbalsta intensitāti 50% no izmaksām. Inkubatora klienti kalendārajā gadā var iesniegt 8 grantu pieteikumus. Tādējādi: klients var saņemt atbalstu no 40 000 līdz 80 000 eiro gadā, bet ne vairāk kā 200 000 eiro uz 3 gadiem.

LATGALES SPECIĀLĀ EKONOMISKĀ ZONA (LSEZ)  LSEZ priekšrocības

PRIEKŠROCĪBAS, STRĀDĀJOT LATGALES SPECIĀLAJĀ EKONOMISKĀ ZONĀ

Nodokļu atvieglojumi:

 • Palīdzība uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides veidā 80% apmērā;
 • līdz 100% īpašuma nodokļa atvieglojums.

Maksimālais pieļaujamais investīciju atbalsts:

 • 55% no investīciju izmaksām nodokļu atvieglojumiem - ja uzņēmums atbilst mazā vai mikrouzņēmuma kategorijai;
 • 45% no investīciju izmaksām nodokļu atvieglojumiem - ja uzņēmums atbilst vidēja lieluma uzņēmuma kategorijai;
 • 35% no investīciju izmaksām nodokļu atlaidēm – ja uzņēmums ir klasificēts kā liels uzņēmums.

Atbilstošais ieguldījums:

 • Ilgtermiņa materiālie ieguldījumi - ēkas, būves, iekārtas un tehnika;
 • ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi - patentu un tehnoloģiju iegādes izmaksas;
 • iegādātajiem aktīviem jābūt jauniem, ja vien uzņēmums neatbilst maza vai vidēja uzņēmuma statusam;
 • alga darbiniekiem ar nodokļiem par 2 gadiem.

LATGALES UZŅĒMĒJDARBĪBAS CENTRS (LUC)

NODARBINATĪBAS VALSTS AĢENTŪRA (NVA)

 

NODERĪGAS SAITES:

 

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!