Šobrīd Daugavpilī

Uzņēmējdarbības atbalsts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.12.2021, 16:47

PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ATBALSTS:

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTS DAUGAVPILĪ

Nodokļu atvieglojumi un līdzfinansējuma programmas Daugavpils pilsētas uzņēmējiem: 

 • līdz 50% no nekustamā īpašuma nodokļa summas - ja pilnu gadu strādājošo invalīdu skaits ir vismaz 50% no kopējā nodarbināto skaita;
 • līdz 25% no nekustamā īpašuma nodokļa summas - par vairāk nekā 5 darba vietu izveidi iepriekšējā pārskata gadā, ja šo strādājošo deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā;
 • līdz 25% no nekustamā īpašuma nodokļa gada summas - ja uzņēmuma darbinieku skaits taksācijas gadā ir lielāks par 800 cilvēkiem un uzņēmuma eksporta apgrozījums ir vismaz 7 114 356,05 eiro;
 • līdzfinansējums līdz 70% (bet ne vairāk kā 10 000 eiro) izmaksu segšanai pieslēgumam centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai.

 >REĢISTRĒT SAVU UZŅĒMUMU, INDIVIDUĀLO KOMERSANTU VAI ORGANIZĀCIJU LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRĀ

 >IESNIEGT PIETEIKUMU PAR JEBKURU UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN NODOKĻU MAKSĀŠANAS VEIDU LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTĀ

FINANSĒJUMA PLATFORMAS:

ATTĪSTĪBAS FINANŠU INSTITŪCIJA

Kredīts

Kredīts biznesa uzsākšanai

Mikrokredīts

Aizdevums biznesa eņģeļu līdzfinansētiem projektiem

Sākuma riska kapitāla programma

Programma Accelerator Funds

Sociālās uzņēmējdarbības programma

LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS (LIAA) DAUGAVPILS BIZNESA INKUBATORS

PROJEKTA IETVAROS KLIENTI VAR PIETEIKTIES DIVA VEIDA GRANTAM:

 • līdz 10 000 eiro par konkrētiem pakalpojumiem (prototipēšana, testēšana, licencēšana, sertifikācija, loģistika, ārpakalpojumi, ekspertu konsultācijas u.c.) - par katru pakalpojumu;
 • līdz 5000 eiro iekārtu (ražošanas iekārtu, materiālu un izejvielu) iegādes izmaksu segšanai - par katru pirkuma vienību. Lai pieteiktos aparatūras grantam, uzņēmumam ir jābūt LIAA klientam vismaz 1 gadu.

Katrs grants tiek nodrošināts kā līdzfinansējums ar maksimālo atbalsta intensitāti 50% no izmaksām. Inkubatora klienti kalendārajā gadā var iesniegt 8 grantu pieteikumus. Tādējādi: klients var saņemt atbalstu no 40 000 līdz 80 000 eiro gadā, bet ne vairāk kā 200 000 eiro uz 3 gadiem.

LATGALES SPECIĀLĀ EKONOMISKĀ ZONA

PAR LSEZ

LSEZ priekšrocības

PRIEKŠROCĪBAS, STRĀDĀJOT LATGALES SPECIĀLAJĀ EKONOMISKĀ ZONĀ

Nodokļu atvieglojumi:

 • Palīdzība uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides veidā 80% apmērā;
 • līdz 100% īpašuma nodokļa atvieglojums.

Maksimālais pieļaujamais investīciju atbalsts:

 • 55% no investīciju izmaksām nodokļu atvieglojumiem - ja uzņēmums atbilst mazā vai mikrouzņēmuma kategorijai;
 • 45% no investīciju izmaksām nodokļu atvieglojumiem - ja uzņēmums atbilst vidēja lieluma uzņēmuma kategorijai;
 • 35% no investīciju izmaksām nodokļu atlaidēm – ja uzņēmums ir klasificēts kā liels uzņēmums.

Atbilstošais ieguldījums:

 • Ilgtermiņa materiālie ieguldījumi - ēkas, būves, iekārtas un tehnika;
 • ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi - patentu un tehnoloģiju iegādes izmaksas;
 • iegādātajiem aktīviem jābūt jauniem, ja vien uzņēmums neatbilst maza vai vidēja uzņēmuma statusam;
 • alga darbiniekiem ar nodokļiem par 2 gadiem.