ALTUM

Pēdējo reizi informācija atjaunota 12.01.2023, 15:42

ALTUM - valsts attīstības finanšu institūcija                                                                   

Altum ir valsts attīstības finanšu institūcija, kas ar finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u.c.) nodrošina finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas, un kurās pietiekamā apjomā nav pieejams kredītiestāžu finansējums. Programmu īstenošanai tiek izmantots Latvijas un ES fondu finansējums. ALTUM valsts atbalsta finanšu instrumenti paredzēti biznesa uzsācējiem, uzņēmumiem, lauksaimniekiem un iedzīvotājiem.

ATBALSTA FINANŠU INSTRUMENTI BIZNESAM:

Aizdevumi:

Garantijas:

 

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Rīgas iela 75, Daugavpils
 
Tālr. +371 67774042, +371 26510350
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!