Uzņēmējdarbība Daugavpilī

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.07.2024, 12:09

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam ilgtermiņa prioritāte “Uzņēmējdarbības attīstība” aptver pašvaldības iespējas veicināt uzņēmējdarbības attīstību un sadarbību gan starp uzņēmējiem, gan pašvaldību. Nozīmīga loma ir tūrisma vides attīstībai un plašākai sadarbībai šajā jomā.

Daugavpils potenciāls uzņēmējdarbības un izglītības jomās, daudznacionāla sabiedrība un ģeogrāfiskais novietojums, kā arī īpašā loma austrumu-rietumu sadarbības veicināšanā ir priekšnoteikums Daugavpils kā multikulturālas, multietniskas un multifunkcionālas pilsētas, pārrobežu ekonomiskās attīstības un pakalpojumu centra izaugsmei. Daugavpils nozīme pārsniedz reģiona un valsts robežas, piešķirot Daugavpilij starptautiskas nozīmes tranzītvirzienu krustpunkta lomu. (Latvija2030)

Vīzijas 2030 dimensija “EKONOMISKĀ IZAUGSME UN SASNIEDZAMĪBA”

Teritorija ir Latgales reģiona "DZINĒJSPĒKS", industriālais, darbavietu, tirdzniecības, izglītības un zinātnes, veselības, tūrisma, sporta, kultūras un mākslas centrs. Daugavpils ir Austrumbaltijas ekonomiskās attīstības virzītājspēks, veicinot reģiona ekonomisko izaugsmi kopā ar Augšdaugavas novadu, kas ir nozīmīgs pilsētas funkcionālais areāls un spēcīga lauku telpas teritorija.

Areālu nākotnē raksturo integrēta sadarbības teritorija ar modernām industrijas, loģistikas un zinātnes teritorijām, drošu pierobežu, konkurētspējīgu ekonomiku, attīstītu izglītību, kultūru un sportu, kvalitatīvu dzīves vidi gan pilsētā, gan laukos, pievilcīgu dabas un kultūrvēsturisko telpu rekreācijai, uzņēmējdarbības “zaļināšanu” un digitalizāciju.

Iedzīvotājiem ir pieejamas neierobežotas pārvietošanās ar dažādiem transporta veidiem iespējas, no kuriem nozīmīgu lomu ieņem sabiedriskais transports.

Pakāpeniski attīstītas alternatīvas iespējas ilgtspējīgai mobilitātei – gājēju ceļi, velosatiksme un elektromobilitāte, kam tiek attīstīta atbilstoša infrastruktūra. Teritorijā ir attīstīta videi draudzīga un integrēta mobilitāte, tā ir ērti un ātri sasniedzama reģionālā un starptautiskā līmenī.

Daugavpils ir nozīmīgs Austrumeiropas biznesa loģistikas un tūrisma centrs, ar augstu mobilitātes nodrošinājumu reģionālā, nacionālā un transnacionālā līmenī.

Daugavpils valstspilsētas galvenās priekšrocības

Daugavpils ir otrā lielākā Latvijas pilsēta, svarīgs ekonomiskais centrs Latgales reģionā. Daugavpils pilsētas novietojums ir ģeogrāfiski izdevīgs, kas joprojām ir viens no pilsētas attīstības nozīmīgākajiem faktoriem. Pilsētu šķērso piecas dzelzceļa līnijas un daudzi valsts un TEN-T (Eiropas transporta tīkls) autoceļi. Tas viss ļauj pilsētai attīstīties par nozīmīgu pārrobežu reģionu – rūpniecības, izglītības, kultūras, tūrisma, tirdzniecības centru un transporta mezglu.
   

UZŅĒMĒJDARBĪBAS TENDENCES DAUGAVPILĪ

Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji, analizējot datus ilgākā laika periodā pēc Lursoft apkopotiem datiem, liecina, ka jauni uzņēmumi reģistrēti mazāk nekā likvidēti. Dati rāda, ka 2022. gadā jauno uzņēmumu skaits Daugavpilī samazinājās, sarūkot līdz 209 jauniem uzņēmumiem gada laikā, kas bija zemākais rādītājs pilsētā kopš 2002. gada. Taču 2023. gadā Daugavpilī, jauni uzņēmumi reģistrēti vairāk nekā likvidēti, to liecina Lursoft apkopotie dati pēc Uzņēmumu reģistra ziņām. 2023. gadā Daugavpilī  tika reģistrēti 215 uzņēmumi un likvidēti 175, kas ir par 36,4 % mazāk likvidēto uzņēmumu, nekā 2022. gadā un par 2,9 % vairāk jaunreģistrēto uzņēmumu nekā gadu iepriekš. 
   

2023.gadā Daugavpils valstspilsētā ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits bija 4 025 uzņēmumi. Nozaru griezumā lielākais uzņēmumu skaits bijis tirdzniecības un auto moto remonta nozarē – 33%, uzņēmumu skaits samazinājies par 47 uzņēmumiem jeb par 2% salīdzinājumā ar gadu iepriekš. Transporta un uzglabāšanas nozarē darbojās 11% no Daugavpilī reģistrētajiem uzņēmumiem. 9,0% no ekonomiski aktīviem uzņēmumiem darbojās apstrādes rūpniecības nozarē. Ar profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu sniegšanu nodarbojās 8% no pilsētas aktīvo uzņēmumu skaita, savukārt būvniecības nozarē darbojās 7% no Daugavpils valstspilsētā reģistrētajiem uzņēmumiem.

   

2023. gadā Daugavpilī aptuveni 357 uzņēmumi jeb 9,0% no ekonomiski aktīviem uzņēmumiem ir apstrādes rūpniecības uzņēmumi. Nozīmīgākie uzņēmējdarbības virzieni apstrādes rūpniecībā sadalījumā pēc rūpniecības uzņēmumu skaita 2023.gadā Daugavpils valstspilsētā ir:

  • metālapstrāde un mašīnbūve;
  • tekstilizstrādājumu un apģērbju ražošana;
  • koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana; salmu un pīto izstrādājumu ražošana;
  • pārtikas produktu un dzērienu ražošana;
  • mēbeļu ražošana;
  • nemetālisko minerālu izstrādājumu;
  • gumijas un plastmasas ražošana;
  • papīra un papīra izstrādājumu;
  • ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana;
  • uc.

Pārsvarā šo nozaru uzņēmumi savu produkciju eksportē uz ārzemēm.

Daugavpils valstspilsētas lielākās komercsabiedrības kopumā eksportē savu produkciju uz vairāk nekā 40 valstīm.

 
   

Par Daugavpils valstspilsētas svarīgāko apstrādes rūpniecības nozari var nosaukt gatavo metālizstrādājumu ražošanas un mašīnbūves nozari, kuras pilsētas lielākie uzņēmumi 2023. gadā ir saražojuši ap 31,9% no kopējā Daugavpils lielāko apstrādes rūpniecības uzņēmumu produkcijas apjoma, kurš pārskarta gadā sastādīja ap 451.3 milj. euro.

2023. gadā apstrādes rūpniecību turpināja ietekmēt vājš ārējais pieprasījums un ģeopolitiskā nenoteiktība, kā rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu metālapstrādes un mašīnbūves lielāko uzņēmumu kopējais neto apgrozījums samazinājies par 4,7%. Šajā situācijā uzņēmumi turpināja meklēt jaunas piegāžu iespējas un preču noietu tirgus. 

Viena no strauji augošajām nozarēm pilsētā pēdējo divu gadu laikā (salīdzinājumā ar 2021. gadu ražošanas apjoms ir palielinājies vairāk nekā divās reizēs) ir datoru, elektronisko un optisko iekārtu nozare, ražošanas apjomu pieaugums par 6,1%. Arī pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozare pārskata gadā sasniedza pozitīvus radītājus, ražošanas apjoma pieaugums – par 3,9%. Savukārt salīdzinājumā ar iepriekšējā gada rezultātiem ražošanas apjoma samazinājums bija gatavo betona maisījumu ražošanas nozarē – par 0,4 %, tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas nozarē – par 0,3 %. Pārskata gadā vislielākais apgrozījuma kritums ir vērojams ķīmisko vielu un produktu ražošanas nozarē – par 5,0%. 

   

LIELĀKIE LATGALES REĢIONA EKSPORTĒJOŠIE UZŅĒMUMI, KAS ATRODAS DAUGAVPILĪ

No pilsētas ražošanas uzņēmumiem gandrīz puse ir eksportētāji.

Daugavpils pilsētas lielākās komercsabiedrības, kas eksportē savu produkciju uz vairāk nekā 40 valstīm:

SIA “AXON CABLE

Augstas kvalitātes kabeļu ražošana medicīnas, militārās, aerokosmiskās rūpniecības u.c. vajadzībām.

www.axoncable.com

SIA “BELMAST

Sakaru torņu un mastu ražošana, metāla būvkonstrukciju ražošana.

www.belmast.lv

AS “Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca”

Dzelzceļa ritošā sastāva modernizācija, aprīkojuma remonts un rezerves daļu ražošana.

www.dlrr.eu

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca”

Izgatavo plašu dažādu soļu veltņu, ieliktņu, plākšņu un citu veidu pievadķēžu klāstu pēc Eiropas standarta ISO/DIN, pēc amerikāņu standarta ANSI, pēc krievu standarta GOST un speciāli pēc pasūtītāja prasībām.

www.dpr.lv

SIA "DEORA PLUSS"

Profesionālo sporta, āra darba, medicīnas, bērnu un citu sieviešu un vīriešu apģērbju  un to piederumu ražošana.

 www.deora.eu

 

 

SIA "EAST METAL"

Ir starptautisks metālapstrādes uzņēmums, viens no lielākajiem metālapstrādes uzņēmumiem Latvijā. Izejot pilnu ražošanas ciklu, sākot no projekta, detaļu sagatavošanas, metināšanas, līdz pat virsmas apstrādei un montāžai, izgatavo lielas, nestandarta metāla konstrukcijas.

www.eastmetal.com

SIA "Latgales Alus D"

Daugavpilī - uz zemes, uz kuras leģendārais Ševels Gurvičs brūvēja savu alu, mūsdienās tiek turpinātas unikālas īsta Latgales "dzīva" alus darītavas tradīcijas. Līdzautorībā ar aldariem no Čehijas un Slovākijas, radīja divus patiesi dzīva alus veidus – „Latgale” un „Dinaburg”.

www.latgalus.com

 

AS "LATGALES PIENS"

A/S „Latgales piens” ražo kvalitatīvus pilnpiena produktus, kas tiek ražoti no augstākas kvalitātes piena, ko piegādā privātās Latgales zemnieku saimniecības.

https://www.latgalespiens.lv/

 

SIA “LATSWEETS”

Kakao, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrādājumu, sausiņu un cepumu, ilgi uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana.

www.latsweets.lv

AS “LATVIJAS MAIZNIEKS”

Ir lielākais maizes ražošanas uzņēmums Latvijā. Jaunākās tehnoloģijas apvienojumā ar labākajām Latvijas maizes cepšanas tradīcijām ļauj produktiem saglabāt nemainīgi labu garšu un kvalitāti.

www.maiznieks.lv

SIA “MAGISTR

Tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana. Viens no lielākajiem sintētisko virvju ražotājiem Austrumeiropā.

 

www.magistr.lv

 

SIA "NEXIS FIBERS"

Ir vienīgais sintētisko šķiedru rūpniecības pārstāvis Daugavpils valstspilsētā, kā arī nozīmīgs pasaules mēroga uzņēmums sintētisko šķiedru ražošanas nozarē. Uzņēmums ražo augstas izturības šķiedras, kas ir piemērotas auklu, virvju, tīklu un specifisku audumu ražošanā.

www.nexisfibers.com

SIA “PULSAR OPTICS”

Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana.

https://www.pulsar-nv.com/glo/ 

 

SIA “REGULA BALTIJA”

Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana.

www.regulaforensics.com

SIA “RITAL D”

Gaļas pārstrāde un konservēšana, gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana.

www.rital-d.lv

 

SIA “SM”

Mehāniskā apstrāde, metāla griešana, metināšana, virsmu apstrāde, gatavās produkcijas piegāde u.c.

www.weld.lv 

 

SIA “SMD BALTIC

SIA "SMD Baltic" darbības pamatvirziens ir augsto tehnoloģiju – elektronisko plašu un elektronisko komponentu – ražošana.

www.smd-baltic.lv 

 

 

SIA "STARS MET"

Uzņēmums "STARS MET" izgatavo metāla konstrukcijas no tērauda un nerūsējošiem velmējumiem, kas atbilst visām ES normām un standartiem. 

https://www.starsmet.com

 

SIA "STREAM LABS"

Uzņēmums nodarbojas ar elektronisko plašu ražošanu.

 

 www.stream-labs.com

 

SIA “ZIEGLERA MAŠĪNBŪVE”

Lauksaimniecības tehnikas komplektējošo detaļu ražošana, rapša dalītāju ražošana, vadu un kabeļu ražošana automobiļu rūpniecībai.

www.ziegler-gmbh.com

 

Daugavpilī ir pietiekoši liels rūpniecisko zonu, ražošanas teritoriju un neizmantoto ēku skaits, ko var piedāvāt potenciālajiem investoriem. Uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai Daugavpils pilsētā ir pieejamas vairākas rūpnieciskās zonas, kuras var izmantot jaunu ražošanas uzņēmumu izvietošanai.

 

 

2023.gadā tika pabeigti ražošanas teritoriju infrastruktūras atjaunošanas darbu projekti, lai uzlabotu rūpniecisko zonu teritoriju infrastruktūru pilsētā un nākotnē izveidotu jaunas darba vietas dažadās pilsētas rūpnieciskās zonās. Projekta “Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana” ietvaros ekspluatācijā tika nodots objekts “Motoru ielas pārbūve no Bērzu ielas (05000350201) līdz Vaļņu ielai ar Motoru ielas rūpnieciskās zonas pārbūvi, Daugavpilī”. Tika veikta asfalta seguma nomaiņa gan Motoru ielā, gan visā rūpnieciskās zonas teritorijā, ka arī tika veikti inženierkomunikāciju ierīkošanas darbi - apgaismojuma pārbūve/izbūve, siltumapgādes tīklu pārbūve, ārējā ūdensvada un ārējās sadzīves kanalizācijas izbūve, elektroapgādes tīklu izbūve. Projekta rezultātā ir veicināta Daugavpils valstspilsētas Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas attīstība un nodrošināta labvēlīga vide uzņēmējdarbības attīstībai.

No 2014.gada jauno uzņēmēju atbalstam tiek īstenota Daugavpils pilsētas pašvaldības grantu programma „Impulss”. Kopumā no iesniegtiem 287 projektiem ir atbalstīti 100 uzņēmumi, kas strādā dažādās ražošanas un pakalpojumu nozarēs – galvenokārt, tūrisma, veselības, uzkopšanas, remonta un izklaides pakalpojumu, elektronikas, IT pakalpojumu u.c. Kopējais pašvaldības granta apjoms sasniedzis ap 565 000 eiro. Daugavpilī parādījās dažādi jauni produkti un pakalpojumi.

Daugavpils valstspilsētas teritorijā darbojās Latgales speciālā ekonomiskā zona (LSEZ), iekļaujot 2500 ha lielu ražošanas teritoriju platību, kurā izvietotie pilsētas ražošanas uzņēmumi var pretendēt uz atbalstu tiešo nodokļu atvieglojumu veidā. 2023.gadā LSEZ darbojās jau 15 (piecpadsmit) kapitālsabiedrības, kuras savu komercdarbību īsteno Daugavpils valstspilsētā.

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!