Šobrīd Daugavpilī

Uzņēmējdarbība Daugavpilī

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2023, 16:25

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam ilgtermiņa prioritāte “Uzņēmējdarbības attīstība” aptver pašvaldības iespējas veicināt uzņēmējdarbības attīstību un sadarbību gan starp uzņēmējiem, gan pašvaldību. Nozīmīga loma ir tūrisma vides attīstībai un plašākai sadarbībai šajā jomā.

Daugavpils potenciāls uzņēmējdarbības un izglītības jomās, daudznacionāla sabiedrība un ģeogrāfiskais novietojums, kā arī īpašā loma austrumu-rietumu sadarbības veicināšanā ir priekšnoteikums Daugavpils kā multikulturālas, multietniskas un multifunkcionālas pilsētas, pārrobežu ekonomiskās attīstības un pakalpojumu centra izaugsmei. Daugavpils nozīme pārsniedz reģiona un valsts robežas, piešķirot Daugavpilij starptautiskas nozīmes tranzītvirzienu krustpunkta lomu. (Latvija2030)

Vīzijas 2030 dimensija “EKONOMISKĀ IZAUGSME UN SASNIEDZAMĪBA”

Teritorija ir Latgales reģiona "DZINĒJSPĒKS", industriālais, darbavietu, tirdzniecības, izglītības un zinātnes, veselības, tūrisma, sporta, kultūras un mākslas centrs. Daugavpils ir Austrumbaltijas ekonomiskās attīstības virzītājspēks, veicinot reģiona ekonomisko izaugsmi kopā ar Augšdaugavas novadu, kas ir nozīmīgs pilsētas funkcionālais areāls un spēcīga lauku telpas teritorija.

Areālu nākotnē raksturo integrēta sadarbības teritorija ar modernām industrijas, loģistikas un zinātnes teritorijām, drošu pierobežu, konkurētspējīgu ekonomiku, attīstītu izglītību, kultūru un sportu, kvalitatīvu dzīves vidi gan pilsētā, gan laukos, pievilcīgu dabas un kultūrvēsturisko telpu rekreācijai, uzņēmējdarbības “zaļināšanu” un digitalizāciju.

Iedzīvotājiem ir pieejamas neierobežotas pārvietošanās ar dažādiem transporta veidiem iespējas, no kuriem nozīmīgu lomu ieņem sabiedriskais transports.

Pakāpeniski attīstītas alternatīvas iespējas ilgtspējīgai mobilitātei – gājēju ceļi, velosatiksme un elektromobilitāte, kam tiek attīstīta atbilstoša infrastruktūra. Teritorijā ir attīstīta videi draudzīga un integrēta mobilitāte, tā ir ērti un ātri sasniedzama reģionālā un starptautiskā līmenī.

Daugavpils ir nozīmīgs Austrumeiropas biznesa loģistikas un tūrisma centrs, ar augstu mobilitātes nodrošinājumu reģionālā, nacionālā un transnacionālā līmenī.

Daugavpils valstspilsētas galvenās priekšrocības

 

 

Daugavpils ir otrā lielākā Latvijas pilsēta, svarīgs ekonomiskais centrs Latgalē. Daugavpils pilsētas novietojums ir ģeogrāfiski izdevīgs, kas joprojām ir viens no pilsētas attīstības nozīmīgākajiem faktoriem.Pilsētu šķērso piecas dzelzceļa līnijas un daudzi valsts un TEN-T (Eiropas transporta tīkls) autoceļi. Daugavpilis pilsētai ir izveidojusies cieša sadarbība ar kaimiņvalstīm, jo līdz Lietuvas robežai ir tikai 25 km, līdz Baltkrievijas robežai – 35 km un attālums līdz Krievijas robežai sastāda 120 km. Tas viss ļauj pilsētai attīstīties par nozīmīgu pārrobežu reģionu – rūpniecības, izglītības, kultūras, tūrisma, tirdzniecības centru un transporta mezglu (līnijas Rīga – Daugavpils, Daugavpils – Rēzekne, Daugavpils – Indra, Daugavpils – Viļņa, Daugavpils – Orla, Daugavpils – Maskava, Daugavpils – Sanktpēterburga, Daugavpils – Varšava).

UZŅĒMĒJDARBĪBAS TENDENCES DAUGAVPILĪ

Nozīmīgākie uzņēmējdarbības virzieni apstrādes rūpniecībā Daugavpils valstspilsētā ir metālapstrāde un mašīnbūve, kokapstrāde un mēbeļu ražošana, tekstilizstrādājumu un apģērbju ražošana, pārtikas produktu un dzērienu ražošana, nemetālisko minerālu izstrādājumu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana, ka arī papīra, gumijas un plastmasas ražošana. Pārsvarā šo nozaru uzņēmumi savu produkciju eksportē uz ārzemēm. Daugavpils valstspilsētas lielākās komercsabiedrības kopumā eksportē savu produkciju uz vairāk nekā 40 valstīm.

Apstrādes rūpniecības struktūra Daugavpilī 2022. gadā pēc apgrozījuma, %

 

Datu avots: Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Attīstības departaments

Par Daugavpils valstspilsētas svarīgāko apstrādes rūpniecības nozari var nosaukt gatavo metālizstrādājumu ražošanas un mašīnbūves nozari, kuras pilsētas lielākie uzņēmumi 2022. gadā ir saražojuši ap 40,2% no kopējā Daugavpils lielāko apstrādes rūpniecības uzņēmumu produkcijas apjoma, kurš pārskarta gadā sastādīja ap 403 milj. euro.

Kopumā 2022. gadā Daugavpils valstspilsētas lielāko apstrādes rūpniecības uzņēmumu produkcijas apjomi bija par 17,3% lielāki nekā 2021. gadā. To ietekmēja transportlīdzekļu, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu, ķīmisko vielu un to produktu, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas apjomu pieaugums. Savukārt produkcijas apjoma kritumu uzrādīja pārtikas produktu un dzērienu ražošana – par 1,2 %, gatavo betona maisījumu ražošana – par 0,5 %, gumijas, plastmasas iepakojuma un tekstilizstrādājumu ražosana – par 0,4%, kā arī citu elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošana – par 0,3%.

Apstrādes rūpniecības attīstību pārskata gadā ietekmēja kara darbības Ukrainā radītās sekas, kā rezultātā izejvielu piegāžu ķēžu traucējumi. Uzņēmumus ietekmēja arī augstās energoresursu izmaksas, dārgās izejvielas un ārējā pieprasījuma samazināšanās. Uzņēmumiem, kuri ir saistīti ar konfliktā iesaistīto valstu tirgiem, vajadzēja meklēt jaunas piegāžu iespējas un preču noieta tirgus.

Saskaņā ar Lursoft datu bāzes datiem 2022.gadā Daugavpilī  tika reģistrēti 208 uzņēmumi un likvidēti 275, kas ir par 12,1 % mazāk likvidēto uzņēmumu, nekā 2021. gadā un par 5,0 % mazāk jaunreģistrēto uzņēmumu nekā gadu iepriekš. 2022. gadā Daugavpilī reģistrēto subjektu dinamika saglabājas tāda paša līmenī, kā vidēji valstī.

Pēdējos gados jaunas tendences iezīmējās Informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, savu darbību pilsētā uzsāka uzņēmumi, kuri nodarbojas ar datorprogrammēšanu, programmatūras testēšanas pakalpojumu sniegšanu, testēšanas produktu izstrādi. 2022.gadā kopumā pilsētā aktīvi darbojās jau 65 uzņēmumi datorprogrammēšanā (piecu gadu laikā uzņēmumu skaits palielinājies par 44 %), 22 - citu informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumu sniegšanā, 20 – datu apstrādē, uzturēšanā un ar to saistīto darbību nodrošināšanā, 13 – citur neklasificētos informācijas pakalpojumos

Saskaņā ar Lursoft sniegto atlasi 2022. gadā Daugavpilī 165 uzņēmumi pārstāv IT un telekomunikāciju nozares, tā saucamie IKT uzņēmumi (salīdzinājumā ar 2021. gadu uzņēmumu daudzums saglabājās tāda pašā līmenī).

Populārākās uzņēmējdarbības nozares Daugavpilī 2021.gadā:

Lielākās uzņēmējdarbības nozares Daugavpilī pēc kopējā apgrozījuma 2021.gadā:

 • Mazumtirdzniecība;
 • Kravu pārvadājumi pa autoceļiem;
 • Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;
 • Taksometru pakalpojumi;
 • Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība.
 • Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība: 126,44 milj. EUR;
 • Slimnīcu darbība: 74,57 milj. EUR;
 • Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana: 57,23 milj. EUR;
 • Kravu pārvadājumi pa autoceļiem: 45,62 milj. EUR;
 • Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība: 42,35 milj. EUR.
Daugavpils lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2021.gadā: Daugavpils lielākie uzņēmumi pēc peļņas 2021.gadā:
 1. SIA “ Daugavpils reģionālā slimnīca”: 53,77 milj. EUR;
 2. SIA “Intergaz Trade”: 44,45 milj. EUR;
 3. SIA “Euro Energo Company”: 44,31 milj. EUR;
 4. AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”: 44,02 milj. EUR;
 5. AS “Latvijas Maiznieks”: 40,73 milj. EUR.
 1. SIA “Sofian Holding”: 10,02 milj. EUR;
 2. SIA “Pulsar Optics”: 7,24 milj. EUR;
 3. AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”: 3,03 milj. EUR;
 4. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”: 2,98 milj. EUR;
 5. SIA “Nexis Fibers”: 1,62 milj. EUR.
Daugavpils lielākie darba devēji pēc vidējā darbinieku skaita 2021.gadā: Daugavpils lielākie nodokļu maksātāji pēc 2021.gada samaksātās kopējās nodokļu summas valsts kopbudžetā:
 1. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”: 1648 darbinieki;
 2. VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”: 982 darbinieki;
 3. SIA “AXON CABLE”: 666 darbinieki;
 4. AS “Daugavpils satiksme”: 558 darbinieki;
 5. SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”: 455 darbinieki.
 1. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”: 15,24 milj. EUR;
 2. SIA “INGRID A”: 7,61 milj. EUR;
 3. VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”: 7,04 milj. EUR;
 4. AS “Latvijas Maiznieks”: 4,71 milj. EUR;
 5. SIA “INTERGAZ”: 3,55 milj. EUR.

LIELĀKIE LATGALES REĢIONA EKSPORTĒJOŠIE UZŅĒMUMI, KAS ATRODAS DAUGAVPILĪ

No pilsētas ražošanas uzņēmumiem gandrīz puse ir eksportētāji.

Daugavpils pilsētas lielākās komercsabiedrības, kas eksportē savu produkciju uz vairāk nekā 40 valstīm:

SIA “AXON CABLE

Augstas kvalitātes kabeļu ražošana medicīnas, militārās, aerokosmiskās rūpniecības u.c. vajadzībām.

www.axoncable.com

SIA “BELMAST

Sakaru torņu un mastu ražošana, metāla būvkonstrukciju ražošana.

www.belmast.lv

AS “Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca”

Dzelzceļa ritošā sastāva modernizācija, aprīkojuma remonts un rezerves daļu ražošana.

www.dlrr.eu

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca”

Izgatavo plašu dažādu soļu veltņu, ieliktņu, plākšņu un citu veidu pievadķēžu klāstu pēc Eiropas standarta ISO/DIN, pēc amerikāņu standarta ANSI, pēc krievu standarta GOST un speciāli pēc pasūtītāja prasībām.

www.dpr.lv

SIA "DEORA PLUSS"

Profesionālo sporta, āra darba, medicīnas, bērnu un citu sieviešu un vīriešu apģērbju  un to piederumu ražošana.

 www.deora.eu

 

 

SIA "EAST METAL"

Ir starptautisks metālapstrādes uzņēmums, viens no lielākajiem metālapstrādes uzņēmumiem Latvijā. Izejot pilnu ražošanas ciklu, sākot no projekta, detaļu sagatavošanas, metināšanas, līdz pat virsmas apstrādei un montāžai, izgatavo lielas, nestandarta metāla konstrukcijas.

www.eastmetal.com

SIA "Latgales Alus D"

Daugavpilī - uz zemes, uz kuras leģendārais Ševels Gurvičs brūvēja savu alu, mūsdienās tiek turpinātas unikālas īsta Latgales "dzīva" alus darītavas tradīcijas. Līdzautorībā ar aldariem no Čehijas un Slovākijas, radīja divus patiesi dzīva alus veidus – „Latgale” un „Dinaburg”.

www.latgalus.com

 

AS "LATGALES PIENS"

A/S „Latgales piens” ražo kvalitatīvus pilnpiena produktus, kas tiek ražoti no augstākas kvalitātes piena, ko piegādā privātās Latgales zemnieku saimniecības.

https://www.latgalespiens.lv/

 

SIA “LATSWEETS”

Kakao, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrādājumu, sausiņu un cepumu, ilgi uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana.

www.latsweets.lv

AS “LATVIJAS MAIZNIEKS”

Ir lielākais maizes ražošanas uzņēmums Latvijā. Jaunākās tehnoloģijas apvienojumā ar labākajām Latvijas maizes cepšanas tradīcijām ļauj produktiem saglabāt nemainīgi labu garšu un kvalitāti.

www.maiznieks.lv

SIA “MAGISTR

Tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana. Viens no lielākajiem sintētisko virvju ražotājiem Austrumeiropā.

 

www.magistr.lv

 

SIA "NEXIS FIBERS"

Ir vienīgais sintētisko šķiedru rūpniecības pārstāvis Daugavpils valstspilsētā, kā arī nozīmīgs pasaules mēroga uzņēmums sintētisko šķiedru ražošanas nozarē. Uzņēmums ražo augstas izturības šķiedras, kas ir piemērotas auklu, virvju, tīklu un specifisku audumu ražošanā.

www.nexisfibers.com

SIA “PULSAR OPTICS”

Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana.

https://www.pulsar-nv.com/glo/ 

 

SIA “REGULA BALTIJA”

Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana.

www.regulaforensics.com

SIA “RITAL D”

Gaļas pārstrāde un konservēšana, gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana.

www.rital-d.lv

 

SIA “SM”

Mehāniskā apstrāde, metāla griešana, metināšana, virsmu apstrāde, gatavās produkcijas piegāde u.c.

www.weld.lv 

 

SIA “SMD BALTIC

SIA "SMD Baltic" darbības pamatvirziens ir augsto tehnoloģiju – elektronisko plašu un elektronisko komponentu – ražošana.

www.smd-baltic.lv 

 

 

SIA "STARS MET"

Uzņēmums "STARS MET" izgatavo metāla konstrukcijas no tērauda un nerūsējošiem velmējumiem, kas atbilst visām ES normām un standartiem. 

https://www.starsmet.com

 

SIA "STREAM LABS"

Uzņēmums nodarbojas ar elektronisko plašu ražošanu.

 

 www.stream-labs.com

 

SIA “ZIEGLERA MAŠĪNBŪVE”

Lauksaimniecības tehnikas komplektējošo detaļu ražošana, rapša dalītāju ražošana, vadu un kabeļu ražošana automobiļu rūpniecībai.

www.ziegler-gmbh.com

 

Daugavpilī ir pietiekoši liels rūpniecisko zonu, ražošanas teritoriju un neizmantoto ēku skaits, ko var piedāvāt potenciālajiem investoriem. Uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai Daugavpils pilsētā ir pieejamas vairākas rūpnieciskās zonas, kuras var izmantot jaunu ražošanas uzņēmumu izvietošanai.

 

 

2022.gadā tika pabeigti ražošanas teritoriju infrastruktūras atjaunošanas darbu projekti, lai uzlabotu rūpniecisko zonu teritoriju infrastruktūru pilsētā un nākotnē izveidotu jaunas darba vietas dažadās pilsētas rūpnieciskās zonās. SAM 5.6.2. projekta “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība III kārta” ietvaros tika revitalizēta degradēta teritorija 6,08 ha platībā un rādītas 9 jaunas darba vietas, piesaistot privātās investīcijas ap 165 806,00 euro apmērā. Tāpat pārskata gadā ir pabeigts SAM 5.6.2. projekts “Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana”. Realizējot projektus ERAF finansējuma ietvaros un saskaņā ar SAM 5.6.2 un SAM 3.3.1 noteikumiem, kuri paredzēja komersantu ieguldījumus savos pamatlīdzekļos un jaunu darbu vietu radīšanai, laika posmā no 2016. līdz 2023. gadam jau rādītas un tiks rādītas kopā ap 900 jaunas darba vietas.

No 2014.gada jauno uzņēmēju atbalstam tiek īstenota Daugavpils pilsētas pašvaldības grantu programma „Impulss”. Kopumā no iesniegtiem 270 projektiem ir atbalstīti 93 uzņēmumi, kas strādā dažādās ražošanas un pakalpojumu nozarēs – galvenokārt, tūrisma, veselības, uzkopšanas, remonta un izklaides pakalpojumu, elektronikas, IT pakalpojumu u.c. Kopējais pašvaldības granta apjoms sasniedzis ap 505 000 eiro. Daugavpilī parādījās dažādi jauni produkti un pakalpojumi.

Pašvaldība turpināja sadarbību ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras “Daugavpils biznesa inkubatoru”, kurš sniedz atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai fiziskām personām un jaundibinātiem komersantiem. 2022.gadā bija noslēgts 35 pirmsinkubācijas atbalsta programmas līgums un 5 inkubācijas atbalsta programmas līgumi. Izmaksātais finanšu atbalsts grantos pārskata gadā sastāda 259,3 tūkst. euro.

Daugavpils pilsētas teritorijā darbojās Latgales speciālā ekonomiskā zona (LSEZ), iekļaujot 2500 ha lielu ražošanas teritoriju platību, kurā izvietotie pilsētas ražošanas uzņēmumi var pretendēt uz atbalstu tiešo nodokļu atvieglojumu veidā. 2022.gadā LSEZ darbojās jau 13 (trīspadsmit) kapitālsabiedrības, kuras savu komercdarbību īsteno Daugavpils pilsētā.

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!