“Ilgtspējīga pārrobežu sadarbība ziemas tūrisma attīstībai”, SnowPower, Nr.LL-00123

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.04.2024, 15:18

Projekta nosaukums un numurs

 

“Ilgtspējīga pārrobežu sadarbība ziemas tūrisma attīstībai”

angļu val. - “Sustainable cross border cooperation for winter tourism development”

SnowPower / Nr.LL-00123

Projekta partneri

Vadošais partneris – Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Latvija

Partneris – Visaginas pašvaldība, Lietuva

Prioritāte

Prioritāte 4 – Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma ekonomiskais potenciāls

Specifiskais mērķis:

4.1 Kultūras un ilgtspējīga tūrisma lomas palielināšana ekonomikas attīstībā, sociālajā iekļaušanā un sociālajā inovācijā.

Kopējā(-ās) teritoriālā(-ās) problēma(-as), ko risina projekts

Latvijā un Lietuvā ir izteikta tūrisma sezonalitāte: liels tūristu pieplūdums abās valstīs vērojams laikā no jūlija līdz septembrim. Kā liecina statistikas dati par nakšņošanu Daugavpils (Latvija) un Visaginas (Lietuva) naktsmītnēs - tūristi abas pilsētas biežāk apmeklē jūnijā, jūlijā un augustā. Mazāk tūristu izmanto iespējas nakšņot Daugavpils vai Visaginas naktsmītnēs ziemas mēnešos, kas nozīmē, ka ziema ir mūsu neaktīvākā tūrisma sezona.

Projekta mērķis

Attīstīt ziemas tūrismu, tādējādi veicinot Daugavpils (Latvija) un Visaginas (Lietuva) pārrobežu reģiona kā ilgtspējīga tūrisma galamērķa ekonomisko attīstību un ilgtspējību.

Plānotās aktivitātes

Projekts SnowPower izmantos iespēju veicināt tūrismu, izmantojot pārrobežu sadarbību. Izveidojot sadarbības tīklu starp Daugavpils un Visaginas pašvaldībām, tiks īstenotas kopīgas aktivitātes, kas vērstas uz to, lai motivētu vairāk tūristu ierasties šajā reģionā un palikt ilgāk.

1. Tiks veiktas investīcijas tūrisma piedāvājumu attīstībā – slēpošanas trases gan Visaginas (slēpošanas trases remonts Visaginas mežā), gan Daugavpilī (mākslīgā sniega segas veidošanas sistēmas ierīkošana Stropu mežā).

2. Ziemas tūrisma aprīkojuma iegāde - ragavas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Daugavpilī un slēpes un skrituļslidas Visaginas pašvaldībā.

2. Pārrobežu mārketinga tūrisma aktivitātes, lai popularizētu Daugavpils un Visaginas pārrobežu reģionu kā aktīvā ziemas tūrisma galamērķi - (video izstrāde, žurnālistu vizītes, slēpošanas trašu atklāšanas pasākumi).

3. Kapacitātes stiprināšana tūrisma profesionāļiem - apmācības "Zaļās un digitālās prasmes tūrismā, atbalstot ziemas tūrisma sezonu", mācību vizītes, prāta vētras sesijas.

Īstenoto aktivitāšu rezultātā Daugavpils un Visaginas pārrobežu reģions kļūs par ilgtspējīgāku un iekļaujošāku tūrisma galamērķi.

Projektu finansē Interreg VI-A Latvija–Lietuva Programma 2021–2027

Projeta budžets: 740 414.43 EUR

ERAF līdzfinansējums 80%: 592 331.54 EUR

Projekta īstenošanas periods

24 mēneši: 01.02.2024. - 31.01.2026.

Par projektu lasiet arī Programmas mājas lapā

https://latlit.eu/theprojects/sustainable-cross-border-cooperation-for-winter-tourism-development/

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!