Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai, Nr.5.6.2.0/19/I/011

Pēdējo reizi informācija atjaunota 25.06.2020, 18:00

Projekta mērķis:

Daugavpils pilsētas industriālās teritorijas revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, t.sk. veicinot darba vietu radīšanu.

Projekta galvenās darbības:

Būvdarbi: “Slāvu ielas pārbūve no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000083201 līdz Mazā Viļņas ielai un Mazā Viļņas ielas pārbūve no Mazās šķērsielas līdz Slāvu ielai, Daugavpilī” -  0,333 km, t.sk. stāvlaukuma, lietus ūdens kanalizācijas, apgaismojuma sistēmas, ūdensvada tīklu, saimnieciskā kanalizācijas tīkla, siltumapgādes (ārējā) tīklu un elektroapgādes tīklu pārbūve.

Būvdarbi uzsākti – 04.06.2020.

Galvenais būvuzņēmējs – SIA “Ceļi un tilti”

Projektētājs – SIA “REM PRO”

Būvuzraugs – SIA “Road Lat”

 

IR SĀKUSIES PROJEKTA “DAUGAVPILS PILSĒTAS PUBLISKĀS TERITORIJAS SAKĀRTOŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBAI” REALIZĀCIJA - 27.04.2020