Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai, Nr.5.6.2.0/19/I/011

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.12.2021, 10:11

Projekta mērķis:

Daugavpils pilsētas industriālās teritorijas revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, t.sk. veicinot darba vietu radīšanu.

Projekta galvenās darbības:

Būvdarbi: “Slāvu ielas pārbūve no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000083201 līdz Mazā Viļņas ielai un Mazā Viļņas ielas pārbūve no Mazās šķērsielas līdz Slāvu ielai, Daugavpilī” -  0,333 km, t.sk. stāvlaukuma, lietus ūdens kanalizācijas, apgaismojuma sistēmas, ūdensvada tīklu, saimnieciskā kanalizācijas tīkla, siltumapgādes (ārējā) tīklu un elektroapgādes tīklu pārbūve.

Galvenais būvuzņēmējs – SIA “Ceļi un tilti”

Projektētājs – SIA “REM PRO”

Būvuzraugs – SIA “Road Lat”

 

Projekta kopējās izmaksas: 1 337 958.37 EUR no tiem:

- Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% jeb 1 126 862.30  EUR

- Valsts budžeta dotācija 4.5% jeb 59 657.42 EUR

- Daugavpils pašvaldības finansējums 10.5% jeb 139 200.64 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2020. gada aprīļa līdz 2021. gada decembrim.

 

 

Darbi Slāvu ielā norit pēc grafika (video)

 

Preses relīzes:

1. IR SĀKUSIES PROJEKTA “DAUGAVPILS PILSĒTAS PUBLISKĀS TERITORIJAS SAKĀRTOŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ATTĪSTĪBAI” REALIZĀCIJA  

2. Atskaite par būvniecības darbu veikšanu ERAF projekta Nr.5.6.2.0/19/I/011 “Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai” ietvaros  

3. Atskaite par būvniecības darbu veikšanu ERAF projekta Nr.5.6.2.0/19/I/011 “Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai” ietvaros  

4. Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/19/I/011 “Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai” realizācijas gaitu 

5. Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/19/I/011 realizācijas gaitu 

6. Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/19/I/011 “Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai” realizācijas gaitu

7. Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/19/I/011 realizācijas gaitu